Logo
Юнионпедия
Съобщение
Предлага се в Google Play
New! Свали Юнионпедия на вашия Android ™!
Безплатно
По-бързо от браузъра!
 

Международна система единици

Index Международна система единици

Схема на седемте основни единици на SI – келвин, секунда, метър, килограм, кандела, мол и ампер – и зависимостите между техните дефиниции. Секундата, келвинът и килограмът са дефинирани независимо от останалите единици. Дефиницията за метър използва секунди, а дефинициите на останалите основни единици използват повече от една друга основна единица. Международната система единици (международно означение SI, Système international d'unités) е съвременната форма на метричната система и е най-широко използваната система единици както в науката, така и в стопанството и техниката.

66 отношения: IEC, ISO/IEC 80000, Карл Фридрих Гаус, Канада, Конвенция за метъра, Координирано универсално време, Представки SI, Паскал (единица), Париж, Пиер Мешен, Пиер-Симон Лаплас, Осветеност, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Ом (физика), Активност на радиоактивен източник, Антоан Лавоазие, Налягане, Съюз на съветските социалистически републики, Съединени американски щати, Светлинен поток, Термодинамична температура, Учредително събрание, Уилям Томсън, Франция, Френска революция, Френска академия на науките, Цезий, Честота, Маса, Магнитна индукция, Магнитен поток, Мощност, Момент на сила, Метрология, Международна система единици, Международна организация по стандартизация, Международно бюро за мерки и теглилки, Италия, Имперска единица, Индуктивност, Британска асоциация за напредък на науката, Барселона, Блез Паскал, БДС ISO 31, Време, Вилхелм Вебер, Вебер (единица), Гръцка азбука, Граматика, Грей (единица), ..., Германия, Генерална конференция по мерки и теглилки, Държавен вестник, Дюнкерк, Джон Уилкинс, Джеймс Кларк Максуел, Електричество, Електрическа проводимост, Електрически ток, Електрически заряд, Електрически капацитет, Електрическо съпротивление, Енергия, Луи XVI, Латиница, 1997. Разширете индекс (16 Повече ▼) »

IEC

Международната електротехническа комисия (IEC, също МЕК; International Electrotechnical Commission, IEC; Commission électrotechnique internationale, CEI) е международна организация за стандартизация в областта на електрическите, електронните и свързаните с тях технологии.

New!!: Международна система единици и IEC · Виж повече »

ISO/IEC 80000

Международният стандарт ISO 80000 или IEC 80000 – в зависимост от това коя международна организация по стандартизация, (ISO или IEC) отговаря за съответната част – е системно ръководство за прилагане на физичните величини и единиците за измерването им, както и на формулите, с които те се въведени, в научните и образователни документи по целия свят.

New!!: Международна система единици и ISO/IEC 80000 · Виж повече »

Карл Фридрих Гаус

Йохан Карл Фридрих Гаус (Johann Carl Friedrich Gauß) е германски математик и физик със значителен принос в различни области като теория на числата, статистика, математически анализ, диференциална геометрия, геодезия, геофизика, електростатика, астрономия и оптика.

New!!: Международна система единици и Карл Фридрих Гаус · Виж повече »

Канада

Кана̀да (Canada,; Canada) е най-голямата държава в Северна Америка, простираща се от Атлантическия океан на изток до Тихия на запад и до Северния ледовит на север.

New!!: Международна система единици и Канада · Виж повече »

Конвенция за метъра

Конвенцията за метъра (или Метричната конвенция) (Convention du Mètre) е международен договор, служещ да осигури единство на метрологичните стандарти в различните страни.

New!!: Международна система единици и Конвенция за метъра · Виж повече »

Координирано универсално време

Координираното универсално време или UTC (на английски Coordinated universal time) е часовото време, спрямо което се изчислява времето в различните часови зони.

New!!: Международна система единици и Координирано универсално време · Виж повече »

Представки SI

За да се избегне неудобството при боравене с много големи и много малки числени стойности на величините, измервани с единиците SI, в рамките на международната система се използват също техни десетични кратни и дробни единици.

New!!: Международна система единици и Представки SI · Виж повече »

Паскал (единица)

Паскалът е единицата за налягане и механично напрежение в системата SI.

New!!: Международна система единици и Паскал (единица) · Виж повече »

Париж

Париж (Paris) е столицата и най-големият град на Франция.

New!!: Международна система единици и Париж · Виж повече »

Пиер Мешен

Пиер Франсоа Андре Мешен (Pierre Méchain) е френски астроном и геодезист, който заедно с Шарл Месие изучава дълбоки небесни обекти и комети.

New!!: Международна система единици и Пиер Мешен · Виж повече »

Пиер-Симон Лаплас

Пиер-Симон Лаплас (Pierre-Simon Laplace) е френски математик, астроном и физик, с основни приноси в областта на диференциалните уравнения (уравнение на Лаплас), на теорията на вероятностите (трансформация на Лаплас) и небесната механика (устойчивост на Слънчевата система).

New!!: Международна система единици и Пиер-Симон Лаплас · Виж повече »

Осветеност

Осветеност е физична величина, характеризираща отношението между светлинния поток, падащ върху дадена повърхнина, и площта на тази повърхнина.

New!!: Международна система единици и Осветеност · Виж повече »

Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия

Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, съкратено Обединено кралство (United Kingdom или U.K.), Великобритания (Great Britain) или рядко Британия (Britain), е островна държава в Северозападна Европа. Държавата се състои от четири историко-географски и етнически области, наричани ''съставни страни'': Англия, Уелс, Шотландия – всички на остров Великобритания, и Северна Ирландия – на остров Ирландия. Понякога държавата е наричана с ограниченото по обхват Англия. В българския и други езици името Великобритания може да се използва както за острова, така и като по-кратка форма за Обединеното кралство. Друга кратка форма е името Британия, което произлиза от едноименната римска провинция Британия. Обединеното кралство включва и 5100 по-малки острова, които образуват най-големия архипелаг на континента. Някои от големите острови са коронни владения на Обединеното кралство – Ман, Гърнси, Джърси, и на практика са под опеката му. Големите островни групи са Нормандски, Оркнейски, Шетландски и Хебридски острови. На изток от Великобритания се намира Северно море, като в плитчината Догер банк има големи залежи на нефт и природен газ, както и много риба. Западните брегове се мият от Атлантическия океан. Проливът Ла Манш (La Manche – „ръкав“), наричан от британците „Английски канал“ (English Channel), отделя Обединеното кралство от Континентална Европа. Дължината на този пролив е 220 км, а ширината му е 32 км в най-тясната му част – пролива Па дьо Кале (от френски Pas de Calais – „стъпка от Кале“, на английски Strait of Dover – „Проливът на Доувър“). Обединеното кралство е типична морска страна. Нито една точка в него не е отдалечена на повече от 120 км от морето или океана. През Лондон преминава Гринуичкият меридиан. В близкото минало се използват имперски единици: например паричната единица британска лира (паунд стърлинг) се деляла на 20 шилинга, 1 шилинг – на 12 пени, 1 пени – на 4 фартинга, а 1 гвинея била равна на 21 шилинга. До 15 февруари 1971 г. (когато става официалното преминаване към десетична валута, т.нар. „децимализация“) за паричните единици лира (паунд), шилинг, пени се използват съкратените обозначения съответно £, s, d (от латинските имена на паричните единици: £ – libra, s – solidus, d – denarius), като след това е запазен знакът £ и се въвежда p за „новото пени“ (5 p.

New!!: Международна система единици и Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия · Виж повече »

Ом (физика)

Единицата за електрично съпротивление в SI се нарича ом и се означава с главната гръцка буква омега (Ω).

New!!: Международна система единици и Ом (физика) · Виж повече »

Активност на радиоактивен източник

Активност на радиоактивен източник е отношението на средния брой спонтанни ядрени превръщания (разпадания) в радиоактивния източник за малък интервал от време и продължителността на този интервал.

New!!: Международна система единици и Активност на радиоактивен източник · Виж повече »

Антоан Лавоазие

Антоан-Лоран дьо Лавоазие (на френски: Antoine-Laurent de Lavoisier) е френски химик, член на Парижката академия на науките (1772) и неин председател (1785), един от създателите на съвременната химия.

New!!: Международна система единици и Антоан Лавоазие · Виж повече »

Налягане

Налягането (с означение p) е физична величина, характеризираща големината на натиска (нормалната съставяща на силата), който действа върху единица площ.

New!!: Международна система единици и Налягане · Виж повече »

Съюз на съветските социалистически републики

Съю̀зът на съвѐтските социалистѝчески репу̀блики (СССР) (Сою́з Сове́тских Социалисти́ческих Респу́блик, СССР), наричан още Съвѐтски съю̀з (Сове́тский Сою́з) е първата социалистическа държава в света.

New!!: Международна система единици и Съюз на съветските социалистически републики · Виж повече »

Съединени американски щати

Съединѐните америка̀нски ща̀ти (САЩ) (United States of America (USA)), често наричани само Съединѐните ща̀ти (The United States (U.S.)), както и разговорно Ща̀тите (The States) или Амѐрика (America), е държава, разположена в континента Северна Америка.

New!!: Международна система единици и Съединени американски щати · Виж повече »

Светлинен поток

Светлинен поток е светлинната мощност, т.е. количеството светлина,излъчвана от точков източник на светлина за единица време в околното пространство и измервано в един пространствен ъгъл от един стерадиан.

New!!: Международна система единици и Светлинен поток · Виж повече »

Термодинамична температура

Термодинамичната (абсолютна) температура е една от основните величини в термодинамиката.

New!!: Международна система единици и Термодинамична температура · Виж повече »

Учредително събрание

#пренасочване Учредително събрание (България).

New!!: Международна система единици и Учредително събрание · Виж повече »

Уилям Томсън

Уилям Томсън, известен като Лорд Келвин (William Thomson, Lord Kelvin) е ирландски физик, основоположник на термодинамиката.

New!!: Международна система единици и Уилям Томсън · Виж повече »

Франция

Франция (на френски) е държава в Западна Европа, включваща също няколко отвъдморски територии, разположени на други континенти.

New!!: Международна система единици и Франция · Виж повече »

Френска революция

Френската революция, наричана също Великата френска революция, протича във Франция между 1789 и 1799 г. и има като резултат мащабни политически и социални промени, сред които е премахването на абсолютната монархия, промяна на ролята на църквата в държавата и отмяна на феодалните, аристократически и църковни привилегии.

New!!: Международна система единици и Френска революция · Виж повече »

Френска академия на науките

Посещение на крал Луи XIV в Академията през 1671 Френската академия на науките (Académie des sciences) е френско научно дружество, която е сред първите академии на науките.

New!!: Международна система единици и Френска академия на науките · Виж повече »

Цезий

Цезият (Cs) е химичен елемент с атомен номер 55 и атомна маса 133 от групата на алкалните метали.

New!!: Международна система единици и Цезий · Виж повече »

Честота

Честотата е физична величина, основна характеристика на периодичните явления, която измерва броя повторения на едно събитие за единица време.

New!!: Международна система единици и Честота · Виж повече »

Маса

Масата (μάζα – ечемичена торта, парче тесто) е скаларна физична величина, една от основните във физиката.

New!!: Международна система единици и Маса · Виж повече »

Магнитна индукция

Магнитната индукция е векторна величина, която характеризира магнитното поле във всяка точка от пространството.

New!!: Международна система единици и Магнитна индукция · Виж повече »

Магнитен поток

Магнитният поток е физична величина, характеризираща интензитета на магнитното поле и заеманата от него област.

New!!: Международна система единици и Магнитен поток · Виж повече »

Мощност

Мощността е физична величина (означавана обикновено с P) и представлява отношението на пренесената енергия (или работата извършена от дадена сила) за определен интервал от време към големината на този интервал.

New!!: Международна система единици и Мощност · Виж повече »

Момент на сила

Момент на сила, наричан също въртящ момент или само момент, е физична величина, изразяваща въздействието на сила върху въртяща се система, разположена на разстояние от нейната ос на въртене.

New!!: Международна система единици и Момент на сила · Виж повече »

Метрология

Метрология (от гръцки: μέτρον – мярка) е наука за измерването, методите и средствата на измерване.

New!!: Международна система единици и Метрология · Виж повече »

Международна система единици

Схема на седемте основни единици на SI – келвин, секунда, метър, килограм, кандела, мол и ампер – и зависимостите между техните дефиниции. Секундата, келвинът и килограмът са дефинирани независимо от останалите единици. Дефиницията за метър използва секунди, а дефинициите на останалите основни единици използват повече от една друга основна единица. Международната система единици (международно означение SI, Système international d'unités) е съвременната форма на метричната система и е най-широко използваната система единици както в науката, така и в стопанството и техниката.

New!!: Международна система единици и Международна система единици · Виж повече »

Международна организация по стандартизация

Международната организация по стандартизация (на английски International Organization for Standardization) или ISO (от гръцки ίσος – еднакъв) е най-големият международен орган за разработване и публикуване на стандарти, съставен от представители на 148 национални стандартизационни организации (по данни от края на 2004 г.). Основана е в Лондон на 23 февруари 1947 г. от делегати на 26 страни.

New!!: Международна система единици и Международна организация по стандартизация · Виж повече »

Международно бюро за мерки и теглилки

Международното бюро за мерки и теглилки (Bureau International des Poids et Mesures, BIPM) е стандартизационна организация, една от трите организации, създадени да поддържат системата SI по силата на Конвенцията за метъра (Metre Convention).

New!!: Международна система единици и Международно бюро за мерки и теглилки · Виж повече »

Италия

Италия (официално название Repubblica Italiana – Италианска република) е държава в Европа. Разположена е на юг от Алпите, на Апенинския полуостров. Включва двата най-големи острова в Средиземно море – Сицилия и Сардиния, и много по-малки в Тиренско и Адриатическо море. Площта ѝ е 301 338 km², от които 7200 km² водна площ. Италия е членка на Европейския съюз и на Еврозоната и е част от Шенгенското пространство. Рим е столица на Италия от 1870 г. Преди него столици на Кралство Италия са били Торино и Флоренция. Карта на Италия.

New!!: Международна система единици и Италия · Виж повече »

Имперска единица

Имперски единици (imperial units) обикновено се наричат единиците от почти излязлата от употреба Британска (или Английска) система от единици, основаваща се на фунт, ярд и галон.

New!!: Международна система единици и Имперска единица · Виж повече »

Индуктивност

Индуктивност на токов кръг (токов контур) е отношението на обхванатия от кръга магнитен поток към електрическия ток в кръга.

New!!: Международна система единици и Индуктивност · Виж повече »

Британска асоциация за напредък на науката

Британската асоциация за напредък на науката (British Association for the Advancement of Science) е британска научна организация, основана през 1831 година.

New!!: Международна система единици и Британска асоциация за напредък на науката · Виж повече »

Барселона

Барселона (среща се и като Барцелона) (на испански и каталонски: Barcelona, произношение на каталунски:, произношение на испански) е град в Североизточна Испания, столица на автономната област Каталония и административен център на провинция Барселона.

New!!: Международна система единици и Барселона · Виж повече »

Блез Паскал

Блез Паскал (Blaise Pascal, Blasius Pascalis) е френски математик, физик, религиозен философ, теолог и писател.

New!!: Международна система единици и Блез Паскал · Виж повече »

БДС ISO 31

#виж ISO 31.

New!!: Международна система единици и БДС ISO 31 · Виж повече »

Време

Време е основно понятие във физиката и четвърто измерение в пространствено-времевия континуум.

New!!: Международна система единици и Време · Виж повече »

Вилхелм Вебер

Вилхелм Едуард Вебер (Wilhelm Eduard Weber; 24 октомври 1804 – 23 юни 1891) е германски физик.

New!!: Международна система единици и Вилхелм Вебер · Виж повече »

Вебер (единица)

Единицата за магнитен поток се нарича вебер (weber, съкратено Wb) и e равна на потока, който при намаляването си до нула в течение на една секунда създава в обхващащата го намотка електродвижещо напрежение от 1 V (волт).

New!!: Международна система единици и Вебер (единица) · Виж повече »

Гръцка азбука

Гръ̀цката а̀збука (Ελληνικό αλφάβητο) представлява сбор от двадесет и четири букви, която се отнася както за писмеността в съвременна Гърция (новогръцки), така и за старогръцкия език през Античността.

New!!: Международна система единици и Гръцка азбука · Виж повече »

Граматика

Граматиката е основен дял от езикознанието, изучаващ строежа на езика.

New!!: Международна система единици и Граматика · Виж повече »

Грей (единица)

Грей (Gy) е единица за измерване на погълната доза йонизиращо лъчение.

New!!: Международна система единици и Грей (единица) · Виж повече »

Германия

Герма̀ния (Deutschland), официално име Федерална република Германия (Bundesrepublik Deutschland), ФРГ (BRD), е федерална парламентарна република в Централна Европа.

New!!: Международна система единици и Германия · Виж повече »

Генерална конференция по мерки и теглилки

Генералната конференция по мерки и теглилки (на френски Conférence générale des poids et mesures, CGPM) е орган, създаден от дипломатическия договор Конвенция за метъра (Convention du Mètre) с цел да организира и координира работата по поддържане на международната метрична система SI в съответствие с развитието на науката и технологиите.

New!!: Международна система единици и Генерална конференция по мерки и теглилки · Виж повече »

Държавен вестник

„Държавен вестник“ (съкратено ДВ) е официално издание на Република България, което се издава от Народното събрание.

New!!: Международна система единици и Държавен вестник · Виж повече »

Дюнкерк

Дюнкѐрк (Dunkerque) е град в Северна Франция.

New!!: Международна система единици и Дюнкерк · Виж повече »

Джон Уилкинс

Джон Уилкинс (John Wilkins) е английски духовник и философ, епископ на Честър от 1668 до 1672 г. Уилкинс се занимава и с наука.

New!!: Международна система единици и Джон Уилкинс · Виж повече »

Джеймс Кларк Максуел

Джеймс Кларк Максуел (James Clerk Maxwell) е шотландски физик и математик, член на Единбургското кралско дружество (от 1855) и на Лондонското кралско дружество (от 1861).

New!!: Международна система единици и Джеймс Кларк Максуел · Виж повече »

Електричество

Светкавиците са сред най-зрелищните електрически явления Електричество е обобщаващо наименование за явленията, които са резултат от движението или натрупването на електрически заряди.

New!!: Международна система единици и Електричество · Виж повече »

Електрическа проводимост

Електрическа проводимост или електропроводимост е свойството на даден проводник или електронен компонент да провежда електрическия ток.

New!!: Международна система единици и Електрическа проводимост · Виж повече »

Електрически ток

Електрическият ток, най-често наричан просто ток, е физическо явление, представляващо насоченото движение на електрически заряди, така например под въздействието на електрическо поле.

New!!: Международна система единици и Електрически ток · Виж повече »

Електрически заряд

Електрически заряд (или количество електричество) е физическа характеристика на материята, водеща до поява на сила, когато се намира в близост до друга електрически заредена материя.

New!!: Международна система единици и Електрически заряд · Виж повече »

Електрически капацитет

Електричният капацитет е характеристика, показваща способността да се натрупва електричен заряд.

New!!: Международна система единици и Електрически капацитет · Виж повече »

Електрическо съпротивление

Електрическото съпротивление е физична величина, характеризираща способността на материалите да се съпротивляват на електрическия ток, който протича през тях.

New!!: Международна система единици и Електрическо съпротивление · Виж повече »

Енергия

Енергията (– активност, работа) е скаларна физична величина, която характеризира способността на дадена система да променя състоянието на заобикалящата я среда или да извършва работа.

New!!: Международна система единици и Енергия · Виж повече »

Луи XVI

Луи XVI (23 август 1754 – 21 януари 1793) управлява като крал на Франция и Навара от 1774 до 1791, а след избухването на Френската революция и провъзгласяването на страната за конституционна монархия като „Крал на французите“ от 1791 до 1792.

New!!: Международна система единици и Луи XVI · Виж повече »

Латиница

Мостра с различни латински шрифтове, 18 век Латинската азбука, наричана още латиница, е най-широко използваната днес азбучна писменост в света.

New!!: Международна система единици и Латиница · Виж повече »

1997

Няма описание.

New!!: Международна система единици и 1997 · Виж повече »

Пренасочва тук:

SI, Система SI, СИ, МСЕ, Международната система единици, Метрична система, Основна единица.

ИзходящIncoming
Хей! Ние сме на Facebook сега! »