Logo
Юнионпедия
Съобщение
Предлага се в Google Play
New! Свали Юнионпедия на вашия Android ™!
Безплатно
По-бързо от браузъра!
 

Линейна алгебра

Index Линейна алгебра

Триизмерното евклидово пространство '''R'''3 е линейно пространство, а правите и равнините, преминаващи през координатното начало са линейни подпространства в '''R'''3. Линейна алгебра е дял на математиката, изследващ линейните пространства, обикновено с краен или изброим брой измерения, както и линейните изображения (линейните категории) между такива пространства.

29 отношения: Карл Фридрих Гаус, Комутативност, Компютър, Поле (алгебра), Обществени науки, Обратна матрица, Обратен елемент, Асоциативност, Абстрактна алгебра, Аксиома, Алгоритъм, Неутрален елемент, Рационално число, Равномощни множества, Размерност, Реално число, Система линейни уравнения, Уравнение, Функция, Функционален анализ, Матрица (математика), Изоморфизъм, Икономика (наука), Биекция, Готфрид Лайбниц, Диференциално уравнение, Детерминанта, Линейна независимост, Линейно пространство.

Карл Фридрих Гаус

Йохан Карл Фридрих Гаус (Johann Carl Friedrich Gauß) е германски математик и физик със значителен принос в различни области като теория на числата, статистика, математически анализ, диференциална геометрия, геодезия, геофизика, електростатика, астрономия и оптика.

New!!: Линейна алгебра и Карл Фридрих Гаус · Виж повече »

Комутативност

Комутативността е свойството на някои бинарни операции да запазват стойността си при размяна местата на двата операнда.

New!!: Линейна алгебра и Комутативност · Виж повече »

Компютър

Компютърът е устройство с общо предназначение, което може да бъде програмирано да извършва набор от аритметични и/или логически операции.

New!!: Линейна алгебра и Компютър · Виж повече »

Поле (алгебра)

В алгебрата поле (F, +, &middot) се нарича множество F, в което са дефинирани две бинарни операции (наричани обикновено събиране и умножение и обозначавани с „+“ и „·“), ако отговаря на следните условия.

New!!: Линейна алгебра и Поле (алгебра) · Виж повече »

Обществени науки

#пренасочване Хуманитарни и социални науки.

New!!: Линейна алгебра и Обществени науки · Виж повече »

Обратна матрица

#пренасочване Обратима матрица.

New!!: Линейна алгебра и Обратна матрица · Виж повече »

Обратен елемент

В алгебрата обратен елемент на произволен елемент a от група G е такъв елемент b от G, за който са в сила равенствата a · b.

New!!: Линейна алгебра и Обратен елемент · Виж повече »

Асоциативност

Асоциативността е свойство на някои математически операции.

New!!: Линейна алгебра и Асоциативност · Виж повече »

Абстрактна алгебра

Абстрактната алгебра известна още като висша алгебра или обща алгебра е дял от математиката, изучаващ различните алгебрични структури – групи, пръстени, полета, модули, решетки, алгебри и пр., както и връзките между тях.

New!!: Линейна алгебра и Абстрактна алгебра · Виж повече »

Аксиома

Папирус, съдържащ част от Втора книга от „Елементи“ на Евклид Еварист Галоа (1811 – 1832) Аксиома или постулат в класическата логика е твърдение, което не е доказано или демонстрирано, а се разглежда като самоподразбиращо се или като неизбежно произволно приемане.

New!!: Линейна алгебра и Аксиома · Виж повече »

Алгоритъм

Алгоритъм (от името на учения ал–Хорезми) е термин от математиката, информатиката, лингвистиката и други области, с който се означава крайна поредица от инструкции или изрично описание на постъпкова процедура за решаване на даден проблем, често свързан с изчисление или обработка на данни.

New!!: Линейна алгебра и Алгоритъм · Виж повече »

Неутрален елемент

В алгебрата неутрален елемент на дадено множество с бинарна операция в него е елемент, който не променя другия операнд.

New!!: Линейна алгебра и Неутрален елемент · Виж повече »

Рационално число

В математиката рационално число се нарича отношението между две числа a и b. Рационалните числа най-често се записват като обикновени дроби във вида a/b, където a и b са цели числа и b е различно от нула, или като десетични дроби.

New!!: Линейна алгебра и Рационално число · Виж повече »

Равномощни множества

Равномощни множества са две множества, между които съществува биекция.

New!!: Линейна алгебра и Равномощни множества · Виж повече »

Размерност

Размерност или измерение е понятие, с което в математиката се уточнява и формализира обичайното разбиране, че в пространството има три посоки (напред, встрани, нагоре) и съответно предметите могат да имат дължина, ширина и височина, т.е да са тримерни (или три-измерни).

New!!: Линейна алгебра и Размерност · Виж повече »

Реално число

В математиката реалните числа могат интуитивно да бъдат дефинирани като елементи на множество, съответстващи на всички точки на една права.

New!!: Линейна алгебра и Реално число · Виж повече »

Система линейни уравнения

равнина, а решението на системата съответства на пресечната точка между трите равнини Система линейни уравнения е набор от алгебрични уравнения от първа степен, включващи едни и същи променливи.

New!!: Линейна алгебра и Система линейни уравнения · Виж повече »

Уравнение

lang.

New!!: Линейна алгебра и Уравнение · Виж повече »

Функция

Графика на функцията \beginalign&\scriptstyle \\ &\textstyle f(x).

New!!: Линейна алгебра и Функция · Виж повече »

Функционален анализ

Функционален анализ е дял от математиката, който се занимава с изучаването на векторни пространства и операторите действащи върху тях.

New!!: Линейна алгебра и Функционален анализ · Виж повече »

Матрица (математика)

Означение на елементите в матрица m × n В математиката, матрица представлява правоъгълна таблица от елементи, най-често числа (числова матрица).

New!!: Линейна алгебра и Матрица (математика) · Виж повече »

Изоморфизъм

В математиката изоморфизъм (гръцки: изо „еднакъв, равен“ и морф „форма“) е биекция, при която алгебричните връзки между елементите на крайното множество са същите, като тези на съответстващите им елементи в началното множество.

New!!: Линейна алгебра и Изоморфизъм · Виж повече »

Икономика (наука)

Икономиката е социална наука, която изучава производството, разпределението, търговията и потреблението на стоки и услуги.

New!!: Линейна алгебра и Икономика (наука) · Виж повече »

Биекция

Биекция е всяко изображение, което е едновременно сюрективно и инективно.

New!!: Линейна алгебра и Биекция · Виж повече »

Готфрид Лайбниц

Готфрид Вилхелм Лайбниц (Gottfried Wilhelm Leibniz) е германски философ, математик, дипломат, библиотекар и юрист, заемащ важно място в историята на математиката и философията.

New!!: Линейна алгебра и Готфрид Лайбниц · Виж повече »

Диференциално уравнение

Графично представяне на разпространението на топлината в машинен елемент, изчислено чрез решаване на диференциалното уравнение на топлопроводимостта Диференциалните уравнения са математически уравнения, които свързват стойностите на търсена неизвестна функция и тези на нейните производни от различен ред.

New!!: Линейна алгебра и Диференциално уравнение · Виж повече »

Детерминанта

Детерминанта в алгебрата е функция, съпоставяща на квадратна матрица над комутативен пръстен с единица K елемент от пръстена – многочлен, в който всеки едночлен е произведение от по един множител от всеки ред и стълб на матрицата с определен знак в зависимост от четността на пермутацията от елементи.

New!!: Линейна алгебра и Детерминанта · Виж повече »

Линейна независимост

Линейна независимост е термин от алгебрата, който изразява вътрешната зависимост на множество вектори.

New!!: Линейна алгебра и Линейна независимост · Виж повече »

Линейно пространство

'''v''' + 2'''w'''. Линейно пространство (или векторно пространство) в математиката е съвкупност от обекти (наричани вектори), които могат да бъдат умножавани с число или събирани.

New!!: Линейна алгебра и Линейно пространство · Виж повече »

ИзходящIncoming
Хей! Ние сме на Facebook сега! »