Logo
Юнионпедия
Съобщение
Предлага се в Google Play
New! Свали Юнионпедия на вашия Android ™!
Безплатно
По-бързо от браузъра!
 

Комплексно число

Index Комплексно число

1.

19 отношения: Кубично уравнение, Карл Фридрих Гаус, Комплексно спрегнато, Питагорова теорема, Полярна координатна система, Аркустангенс, Абсолютна стойност, Рафаел Бомбели, Реципрочна стойност, Реално число, Събиране, Уилям Роуън Хамилтон, Формула на Ойлер, Формула на Моавър, Икономика (наука), Жан Лерон д'Аламбер, Джироламо Кардано, Еднаквост, Леонард Ойлер.

Кубично уравнение

Уравнението 8x^3 + 7x^2 - 4x + 1 има един реален и два комплексни корена. Кубично уравнение в математиката е уравнение от трета степен от вида където a, b, c и d са параметри и В комплексната равнина кубичното уравнение може да има до 3 различни решения.

New!!: Комплексно число и Кубично уравнение · Виж повече »

Карл Фридрих Гаус

Йохан Карл Фридрих Гаус (Johann Carl Friedrich Gauß) е германски математик и физик със значителен принос в различни области като теория на числата, статистика, математически анализ, диференциална геометрия, геодезия, геофизика, електростатика, астрономия и оптика.

New!!: Комплексно число и Карл Фридрих Гаус · Виж повече »

Комплексно спрегнато

В математиката комплексно спрегнато на комплексно число е число с равна реална част и равна имагинерна част, взета с обратен знак.

New!!: Комплексно число и Комплексно спрегнато · Виж повече »

Питагорова теорема

Питагоровата теорема: сборът от площите на двата квадрата със страни катетите на правоъгълен триъгълник е равен на площта на квадрата със страна хипотенузата Питагоровата теорема е една от най-важните теореми в евклидовата геометрия, изразяваща връзката между дължините на страните на правоъгълен триъгълник: където c е дължината на хипотенузата (страната срещу правия ъгъл на триъгълника), а a и b са дължините на двата катета (страните, образуващи правия ъгъл).

New!!: Комплексно число и Питагорова теорема · Виж повече »

Полярна координатна система

Полярна координатна система е двумерна координатна система, в която всяка точка в равнината се определя с две числа – полярен ъгъл и полярен радиус.

New!!: Комплексно число и Полярна координатна система · Виж повече »

Аркустангенс

Аркустангенс е математическа функция, която се определя като обратна на функцията тангенс в интервала (- \pi / 2\;,\;\pi / 2). По конструкция арктангентната функция е свързана с хиперболичната тангентова функция на аргумента и по този начин се изразява, както го прави, от сложен логаритъм.

New!!: Комплексно число и Аркустангенс · Виж повече »

Абсолютна стойност

Абсолютна стойност или още модул на число се бележи с |x| и е разстоянието от числото до нулата.

New!!: Комплексно число и Абсолютна стойност · Виж повече »

Рафаел Бомбели

Рафаел Бомбели (Rafael Bombelli; 1526, Болоня – 1572, Рим) е италиански математик и инженер-хидравлик.

New!!: Комплексно число и Рафаел Бомбели · Виж повече »

Реципрочна стойност

Функцията 1/х се нарича обратна функция.

New!!: Комплексно число и Реципрочна стойност · Виж повече »

Реално число

В математиката реалните числа могат интуитивно да бъдат дефинирани като елементи на множество, съответстващи на всички точки на една права.

New!!: Комплексно число и Реално число · Виж повече »

Събиране

Събирането е едно от четирите основни действия в аритметиката, наречени елементарни аритметични действия.

New!!: Комплексно число и Събиране · Виж повече »

Уилям Роуън Хамилтон

Уилям Роуън Хамилтон (William Rowan Hamilton) е ирландски математик, физик и астроном.

New!!: Комплексно число и Уилям Роуън Хамилтон · Виж повече »

Формула на Ойлер

Графика, показваща взаимовръзката между, \sin \varphi, \cos \varphi и комплексната експоненциална функция. Формулата на Ойлер е математическа формула от областта на комплексния анализ, показваща дълбоката връзка между тригонометричните функции и комплексната експоненциална функция.

New!!: Комплексно число и Формула на Ойлер · Виж повече »

Формула на Моавър

В математиката Формулата на Моавър се отнася за всяко едно комплексно число (следователно и за всички реални числа) x и степенен показател n и гласи, че: където i е имагинерно число, за което.

New!!: Комплексно число и Формула на Моавър · Виж повече »

Икономика (наука)

Икономиката е социална наука, която изучава производството, разпределението, търговията и потреблението на стоки и услуги.

New!!: Комплексно число и Икономика (наука) · Виж повече »

Жан Лерон д'Аламбер

#пренасочване Жан льо Рон д'Аламбер.

New!!: Комплексно число и Жан Лерон д'Аламбер · Виж повече »

Джироламо Кардано

Джироламо Кардано, (Girolamo Cardano), (1501 – 1576) е известен италиански ренесансов математик, лекар, философ и астролог.

New!!: Комплексно число и Джироламо Кардано · Виж повече »

Еднаквост

В геометрията две фигури са еднакви ако те имат едни и същи размери и форма.

New!!: Комплексно число и Еднаквост · Виж повече »

Леонард Ойлер

Леонард Ойлер (Leonhard Euler) е швейцарски математик, физик и астроном, работил през голяма част от живота си в Русия и Прусия.

New!!: Комплексно число и Леонард Ойлер · Виж повече »

Пренасочва тук:

Комплексна равнина, Комплексни числа.

ИзходящIncoming
Хей! Ние сме на Facebook сега! »