Logo
Юнионпедия
Съобщение
Предлага се в Google Play
New! Свали Юнионпедия на вашия Android ™!
Изтегляне
По-бързо от браузъра!
 

Книжовен език

Index Книжовен език

Книжовният (литературният) език е кодифицирана (тоест с правен, юридически или квази-правен статус) разновидност на езика, за разлика от наречията, диалектите, говорите, жаргона и т.н. Това е езикова форма, която се смята за правилна и за това е преподавана например в училищата и се използва за водене на делата на държавата, предприятията и други организации.

21 отношения: Койне, Правоговор, Правопис, Официален език, Австрия, Национален език, Стойко Стойков, Търновска книжовна школа, Френска академия, Швейцария, Морфология (езикознание), Институт за български език, Българска академия на науките, Български диалекти, Български книжовен език, Български език, Вестник, Германия, Диалектен континуум, Език (лингвистика), Любомир Андрейчин.

Койне

Койне (Ελληνιστική Κοινή) е популярната форма на гръцкия, която възниква в посткласическата античност (ок. 300 пр.н.е. – 300 сл.н.е.). Други имена са също александрийски, хеменически и т.н. за разлика от атическия диалект.

New!!: Книжовен език и Койне · Виж повече »

Правоговор

Правоговорът е форма на книжовния език, която се отнася до неговата вербална употреба.

New!!: Книжовен език и Правоговор · Виж повече »

Правопис

Правописът (ортографията) е система от валидни за даден език норми (правила) на писане като.

New!!: Книжовен език и Правопис · Виж повече »

Официален език

Официалните езици са онези езици, които са определени да бъдат такива в конституциите на отделните държави, щати и други територии.

New!!: Книжовен език и Официален език · Виж повече »

Австрия

А̀встрия, официално Репу̀блика А̀встрия (Republik Österreich или само Österreich) е вътрешноконтинентална страна, разположена в Централна Европа.

New!!: Книжовен език и Австрия · Виж повече »

Национален език

Национален език е общата система на даден език, която обединява неговите варианти като книжовен език, териториални диалекти, просторечие, жаргон, професионални говори и т.н. Националният език е този, които има връзка de facto или de jure с хората и територията, която заемат.

New!!: Книжовен език и Национален език · Виж повече »

Стойко Стойков

Проф.

New!!: Книжовен език и Стойко Стойков · Виж повече »

Търновска книжовна школа

Търновската книжовна школа е българска книжовна школа от втората половина на 14 и 15 век с изключително важни приноси за средновековната литература.

New!!: Книжовен език и Търновска книжовна школа · Виж повече »

Френска академия

Френската акаде́мия (Académie Française, произнася се Академѝ франсѐз) е научно учреждение във Франция, създадено с цел изучаване на езика и литературата, формиране на езиковите и литературни норми.

New!!: Книжовен език и Френска академия · Виж повече »

Швейцария

Швейцария, официално Швейцарска конфедерация, е малка вътрешноконтинентална конфедерация от двадесет и шест кантона в Централна Европа.

New!!: Книжовен език и Швейцария · Виж повече »

Морфология (езикознание)

Морфологията (от гръцки морфе - форма, логос - наука) като дял от лингвистиката е наука, която изучава формите на думите - техния строеж и значение.

New!!: Книжовен език и Морфология (езикознание) · Виж повече »

Институт за български език

Институтът за български език „Проф.

New!!: Книжовен език и Институт за български език · Виж повече »

Българска академия на науките

Българската академия на науките (БАН) е най-голямата научна организация в България.

New!!: Книжовен език и Българска академия на науките · Виж повече »

Български диалекти

Българските диалекти (също и български говори или български наречия) са регионалните говорими вариативности на българския език.

New!!: Книжовен език и Български диалекти · Виж повече »

Български книжовен език

Българският книжовен език, а също и български литературен език, е кодифицираният вариант на общата езикова система на българския език, която е съвкупност едновременно от литературния език, но и от териториалните български диалекти, просторечия, жаргони, професионални говори и т.н. Българският книжовен език се преподава в училищата, той се използва в деловата сфера, в официалните случаи, но той има стилово многообразие, което позволява да бъде употребяван във всички сфери на езиково общуване.

New!!: Книжовен език и Български книжовен език · Виж повече »

Български език

Бъ̀лгарският езѝк е индоевропейски език от групата на южнославянските езици.

New!!: Книжовен език и Български език · Виж повече »

Вестник

Деня на примирието в края на Първата световна война Вестникът е печатно периодично издание, най-често издавано ежедневно или ежеседмично и обикновено съдържащо новини, мнения и анализи, често придружени от реклами.

New!!: Книжовен език и Вестник · Виж повече »

Германия

Герма̀ния (Deutschland), официално име Федерална република Германия (Bundesrepublik Deutschland), ФРГ (BRD), е федерална парламентарна република в Централна Европа.

New!!: Книжовен език и Германия · Виж повече »

Диалектен континуум

Романски езици в Европа. Западно-романските езици исторически представляват един неравномерно разпределен диалектен континуум. На изток е обозначен източнороманският езиков ареал. Диалектен континуум е съвкупност от териториални диалекти в голяма географска област, които плавно преливат един в друг.

New!!: Книжовен език и Диалектен континуум · Виж повече »

Език (лингвистика)

Езѝкът е система от знаци за кодиране и декодиране на информация.

New!!: Книжовен език и Език (лингвистика) · Виж повече »

Любомир Андрейчин

Проф.

New!!: Книжовен език и Любомир Андрейчин · Виж повече »

Пренасочва тук:

Книжовен.

ИзходящIncoming
Хей! Ние сме на Facebook сега! »