Logo
Юнионпедия
Съобщение
Предлага се в Google Play
New! Свали Юнионпедия на вашия Android ™!
Безплатно
По-бързо от браузъра!
 

Клетъчни органели

Index Клетъчни органели

гладък ER, (9) митохондрии, (10) вакуола, (11) цитоплазма (цитозол), (12) лизозома, (13) центриола В клетъчната биология, органелът (органелата) е отделна структура на клетката, имаща определени функции.

16 отношения: Клетъчна биология, Клетъчно ядро, Клетка, Прокариоти, Аденозинтрифосфат, Апарат на Голджи, РНК, Транскрипция (биология), Фотосинтеза, Хлоропласт, Ядърце, Митохондрия, Вакуола, ДНК, Ендосимбионтна теория, Ендоплазмен ретикулум.

Клетъчна биология

Рисунка на Робърт Хук. Клетъчната биология (позната още като Цитология, от гръцки: цитос – „съдържащ“) е поддял на биологията, занимаващ се с изучаването на клетките като цяло.

New!!: Клетъчни органели и Клетъчна биология · Виж повече »

Клетъчно ядро

В Клетъчната биология Ядрото (от латински nucleus или nuculeus, ядка/ядро) е описано като мембранно ограничен клетъчен органел, присъстващ във всяка еукариотната клетка.

New!!: Клетъчни органели и Клетъчно ядро · Виж повече »

Клетка

гладък ER, (9) митохондрии, (10) вакуола, (11) цитоплазма, (12) лизозома, (13) центриола Клетката е структурна и функционална единица на всички живи организми и понякога е наричана „най-малката единица на живот“.

New!!: Клетъчни органели и Клетка · Виж повече »

Прокариоти

Прокариотите (Prokaryota) са организми, които нямат клетъчно ядро или какъвто и да е друг мембранно ограничен органел.

New!!: Клетъчни органели и Прокариоти · Виж повече »

Аденозинтрифосфат

Аденозинтрифосфорната киселина (аденозинтрифосфат или АТФ, англ. ATP) представлява химично макроергично съединение, което съдържа богати на енергия връзки.

New!!: Клетъчни органели и Аденозинтрифосфат · Виж повече »

Апарат на Голджи

През 1893 г. Камило Голджи наблюдава странна структура около ядрата на нервни клетки, която нарича „вътреклетъчен мрежест апарат“.

New!!: Клетъчни органели и Апарат на Голджи · Виж повече »

РНК

#пренасочване Рибонуклеинова киселина.

New!!: Клетъчни органели и РНК · Виж повече »

Транскрипция (биология)

Транскрипция в генетиката е процесът, при който една ДНК-последователност се копира чрез ензимa РНК-полимераза образувайки комплементарна РНК.

New!!: Клетъчни органели и Транскрипция (биология) · Виж повече »

Фотосинтеза

Фотосинтезата преобразува слънчевата енергия в химическа, разгражда водата, освобождавайки кислород, и свързва въглеродния двуокис в захари Фотосинтезата е биохимичен процес, при който с помощта на слънчевата светлина въглеродният двуокис се преобразува в органични съединения.

New!!: Клетъчни органели и Фотосинтеза · Виж повече »

Хлоропласт

Растителни клетки с видими хлоропласти Хлоропластите са клетъчни органели, характерни само за растителните клетки.

New!!: Клетъчни органели и Хлоропласт · Виж повече »

Ядърце

Ядърцето (nucleolus) в клетъчната биология е суборганел в ядрото, като самото то от своя страна е органел.

New!!: Клетъчни органели и Ядърце · Виж повече »

Митохондрия

Митохондрия:1 Вътрешна мембрана;2 Външна мембрана;3 Кристи;4 Матрикс В клетъчната биология митохондрията (мн. митохондрии) (от гръцки: μίτος, mitos, нишка + χονδρίον, khondrion, гранула) е универсален клетъчен органел, срещан в почти всички еукариотни клетки.

New!!: Клетъчни органели и Митохондрия · Виж повече »

Вакуола

Центриоли Растителната вакуола е клетъчен органел, представляващ мехурче, съдържащо вода, електролити, въглехидрати и пигменти.

New!!: Клетъчни органели и Вакуола · Виж повече »

ДНК

#пренасочване Дезоксирибонуклеинова киселина.

New!!: Клетъчни органели и ДНК · Виж повече »

Ендосимбионтна теория

Схема на ендосимбиозата. Ендосимбионтната теория е теория, според която някои клетъчни органели на еукариотните клетки, а именно митохондриите и хлоропластите, произлизат от прокариотни клетки, попаднали в цитоплазмата на примитивната еукариотна клетка и установили с нея симбиоза.

New!!: Клетъчни органели и Ендосимбионтна теория · Виж повече »

Ендоплазмен ретикулум

Ендоплазменият ретикулум (наричан още ендоплазмена мрежа) е клетъчен органел, който се среща в еукариотните клетки.

New!!: Клетъчни органели и Ендоплазмен ретикулум · Виж повече »

Пренасочва тук:

Органел, Органела, Органели.

ИзходящIncoming
Хей! Ние сме на Facebook сега! »