Logo
Юнионпедия
Съобщение
Предлага се в Google Play
New! Свали Юнионпедия на вашия Android ™!
Безплатно
По-бързо от браузъра!
 

Келвин

Index Келвин

Келвинът (символ: K) е единицата за температура в Международната система единици (SI) и е една от седемте основни единици от SI.

10 отношения: Температура, Уилям Томсън, Фаренхайт, Международна система единици, Международно бюро за мерки и теглилки, Международен комитет по мерки и теглилки, Градус Целзий, Генерална конференция по мерки и теглилки, 1954, 1967.

Температура

Температурата (означава се със символа T) (temperatura – правилно смесване, нормално състояние) е физична величина, характеризираща средната кинетична енергия на частиците от дадена макроскопична система, намираща се в състояние на термодинамично равновесие.

New!!: Келвин и Температура · Виж повече »

Уилям Томсън

Уилям Томсън, известен като Лорд Келвин (William Thomson, Lord Kelvin) е ирландски физик, основоположник на термодинамиката.

New!!: Келвин и Уилям Томсън · Виж повече »

Фаренхайт

Фаренхайт (нем. Fahrenheit) е температурна скала, наречена така в чест на немския физик Даниел Габриел Фаренхайт (1686 – 1736), който я предлага през 1724 г. По тази скала температурата на замръзване на водата е 32 градуса по Фаренхайт (записва се като 32 °F), а точката на кипене е 212 °F.

New!!: Келвин и Фаренхайт · Виж повече »

Международна система единици

Схема на седемте основни единици на SI – келвин, секунда, метър, килограм, кандела, мол и ампер – и зависимостите между техните дефиниции. Секундата, келвинът и килограмът са дефинирани независимо от останалите единици. Дефиницията за метър използва секунди, а дефинициите на останалите основни единици използват повече от една друга основна единица. Международната система единици (международно означение SI, Système international d'unités) е съвременната форма на метричната система и е най-широко използваната система единици както в науката, така и в стопанството и техниката.

New!!: Келвин и Международна система единици · Виж повече »

Международно бюро за мерки и теглилки

Международното бюро за мерки и теглилки (Bureau International des Poids et Mesures, BIPM) е стандартизационна организация, една от трите организации, създадени да поддържат системата SI по силата на Конвенцията за метъра (Metre Convention).

New!!: Келвин и Международно бюро за мерки и теглилки · Виж повече »

Международен комитет по мерки и теглилки

Международният комитет по мерки и теглилки (Comité International des Poids et Mesures, CIPM) e международна организация, учредена в съответствие с Метричната конвенция.

New!!: Келвин и Международен комитет по мерки и теглилки · Виж повече »

Градус Целзий

---- Градус Целзий (означение °C) е единица за измерване на температура.

New!!: Келвин и Градус Целзий · Виж повече »

Генерална конференция по мерки и теглилки

Генералната конференция по мерки и теглилки (на френски Conférence générale des poids et mesures, CGPM) е орган, създаден от дипломатическия договор Конвенция за метъра (Convention du Mètre) с цел да организира и координира работата по поддържане на международната метрична система SI в съответствие с развитието на науката и технологиите.

New!!: Келвин и Генерална конференция по мерки и теглилки · Виж повече »

1954

Няма описание.

New!!: Келвин и 1954 · Виж повече »

1967

Няма описание.

New!!: Келвин и 1967 · Виж повече »

Пренасочва тук:

1 E2 K.

ИзходящIncoming
Хей! Ние сме на Facebook сега! »