Logo
Юнионпедия
Съобщение
Предлага се в Google Play
New! Свали Юнионпедия на вашия Android ™!
Безплатно
По-бързо от браузъра!
 

Калцит

Index Калцит

Калцитът е един от най-широко разпространените минерали в земната кора и най-стабилната полиморфна модификация на CaCO3.

60 отношения: Къмбърланд, Кристална структура, Конгсберг, Приморски край, Парциално налягане, Париж, Пирин, Показател на пречупване, Полиморфизъм, Относително тегло и плътност на минералите, Оптика, Алжир, Англия, Норвегия, Негасена вар, Русия, Радиоактивност, Разтворимост, Раковина, Рила, Родопи, Рентгеново лъчение, Сибир, Скала, Скала на Моос, Северна България, Седиментни скали, Селско стопанство, Турция, Температура, Устие, Ултравиолетово излъчване, Флуоресценция, Фонтенбло, Химическа промишленост, Химичен елемент, Цвят на чертата (минералогия), Цвят на минералите, Цепителност, Чехия, Черупка, Мрамор, Магмени скали, Мадан, Молекулна маса, Металургия, Международна минералогическа асоциация, Мексико, Исландия, Бургас, ..., Въглероден диоксид, Варовик, Гръцки език, Далнегорск, Европа, Египет, Лъки, Луминесценция, Латински език, Лом. Разширете индекс (10 Повече ▼) »

Къмбърланд

Къмбърланд (Cumberland) e историческо графство в Северозападна Англия с административни функции от 12 век до 1974.

New!!: Калцит и Къмбърланд · Виж повече »

Кристална структура

Кристална структура е тип подреждане на градивните частици на твърдо вещество, при което има повтаряемост на определен модел.

New!!: Калцит и Кристална структура · Виж повече »

Конгсберг

Ко̀нгсберг (Kongsberg) е град и едноименна община в Южна Норвегия.

New!!: Калцит и Конгсберг · Виж повече »

Приморски край

Приморски край е субект на Руската Федерация в Далекоизточния федерален окръг.

New!!: Калцит и Приморски край · Виж повече »

Парциално налягане

Парциалното налягане pi на даден газ от смес на идеални газове е налягането, което би имал този газ, ако заема сам обема на газовата смес.

New!!: Калцит и Парциално налягане · Виж повече »

Париж

Париж (Paris) е столицата и най-големият град на Франция.

New!!: Калцит и Париж · Виж повече »

Пирин

Пѝрин, още Пирѝн и Перѝн, е планина в Югозападна България, част от Рило-Родопския планински масив, с най-висок връх Вихрен (2914,3 м).

New!!: Калцит и Пирин · Виж повече »

Показател на пречупване

Показател на пречупване е физична величина, която представлява отношението на скоростта на светлината във вакуум и скоростта на светлината в дадената среда: n.

New!!: Калцит и Показател на пречупване · Виж повече »

Полиморфизъм

Полиморфизмът е познат най-вече като термин в биологията и в кристалографията, но се използва и в други области.

New!!: Калцит и Полиморфизъм · Виж повече »

Относително тегло и плътност на минералите

Плътността и относителното тегло, които понякога се ползват като синоними, при минералите имат различни значения и не трябва да се бъркат.Руслан Костов – Основи на минералогията/изд.Pensoft/София-Москва/2000/стр.80/ISBN 954-642-091-3.

New!!: Калцит и Относително тегло и плътност на минералите · Виж повече »

Оптика

Оптичен ефект Оптиката (от древногръцки ὀπτική - поглед) е дял на физиката, изследващ поведението и свойствата на светлината, нейното взаимодействие с материята, както и изработването на инструменти, които я използват или откриват.

New!!: Калцит и Оптика · Виж повече »

Алжир

Алжѝр (الجزائر – Ал-Джаза́ир), с официално название Алжирска народно-демократична република (الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية – Ал-Джумхурѝя ал-Джазаирѝя ад-Димукратѝя аш-Шаабѝя), е държава в Северна Африка.

New!!: Калцит и Алжир · Виж повече »

Англия

А̀нглия (England) е най-големият по територия и население съставен историко-географски район в Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия и заема южните две трети от остров Великобритания.

New!!: Калцит и Англия · Виж повече »

Норвегия

Приемането на конституцията, картина от Оскар Вергеланд Изглед от фиорда Хардангерфиорд Изглед от Лисефиорд Добив на нефт в '''Норвежко море''' Кралство Норвегия е конституционна монархия в Северна Европа, която заема западната част от Скандинавския полуостров.

New!!: Калцит и Норвегия · Виж повече »

Негасена вар

Калциевият оксид (CaO), известен още като негасена вар, е широко използвано в практиката химично съединение.

New!!: Калцит и Негасена вар · Виж повече »

Русия

Русѝя (Росси́я) или Ру̀ска федера̀ция (Росси́йская Федера́ция) е държава в Европа и Азия, заемаща източната част (38,6 %) на Европа и северната част (30,7 %) на Азия.

New!!: Калцит и Русия · Виж повече »

Радиоактивност

Международният знак за радиоактивност Радиоактивност, или още радиоактивен разпад (от латински radio — излъчвам, и activus — действен), се нарича способността на атомните ядра на нестабилни изотопи на химични елементи да се превръщат спонтанно в ядра на други химични елементи, при което се излъчва енергия във формата на електромагнитно лъчение или частици - например алфа-частици, бета-частици или гама-лъчи.

New!!: Калцит и Радиоактивност · Виж повече »

Разтворимост

Разтворимостта на едно вещество (газ, течност, кристали) показва какво количество от веществото се разтваря в даден разтворител (най-често течност).

New!!: Калцит и Разтворимост · Виж повече »

Раковина

Раковина е черупка, в която живеят раци, охлюви и подобни на тях животни.

New!!: Калцит и Раковина · Виж повече »

Рила

Рѝла е най-високата планина в България и на Балканския полуостров.

New!!: Калцит и Рила · Виж повече »

Родопи

Родопите (вариант на името Родопа, Ροδόπη) е планина в Южна България и Северна Гърция, част от Рило-Родопския масив.

New!!: Калцит и Родопи · Виж повече »

Рентгеново лъчение

Рентгеновото лъчение (често наричано и Рентгенови лъчи) е вид електромагнитно излъчване с дължина на вълната в обхвата от 10 до 0,01 нанометра, което отговаря на честота от 30 до 30000 PHz (1PHz.

New!!: Калцит и Рентгеново лъчение · Виж повече »

Сибир

Сибир е обширен район на Русия в северната част на Азия.

New!!: Калцит и Сибир · Виж повече »

Скала

Базалт Скала̀та представлява твърдо вещество, което е агрегат от минерали със сравнително постоянен състав, съществуващи в природата.

New!!: Калцит и Скала · Виж повече »

Скала на Моос

Ска̀лата на Моос служи за определяне на относителната твърдост на минералите.

New!!: Калцит и Скала на Моос · Виж повече »

Северна България

Северна България Северна България е част от територията на Република България, разположена северно от главното било на Стара планина, което условно разделя страната на северна и южна част.

New!!: Калцит и Северна България · Виж повече »

Седиментни скали

Седимѐнтните скали (утаѐни скали) са един от трите вида скали в литосферата.

New!!: Калцит и Седиментни скали · Виж повече »

Селско стопанство

Интензивно отглеждане на картофи Секторен модел на Кларк от 1950 г.: Делът на населението, заето в първичния сектор (синята линия), включително в селското стопанство, намалява с времето Селското стопанство е отрасъл на икономиката, включващ отглеждането на домашни животни и растения, от които се произвеждат храна, влакна, биогорива, лекарства и други продукти.

New!!: Калцит и Селско стопанство · Виж повече »

Турция

Ту̀рция, официално Репу̀блика Ту̀рция (Türkiye Cumhuriyeti), е държава, чиято територия е почти изцяло разположена в Азия (97%), а останалите 3% – на Балканския полуостров в Югоизточна Европа, но повече от 20% от населението ѝ живее на Балканския полуостров.

New!!: Калцит и Турция · Виж повече »

Температура

Температурата (означава се със символа T) (temperatura – правилно смесване, нормално състояние) е физична величина, характеризираща средната кинетична енергия на частиците от дадена макроскопична система, намираща се в състояние на термодинамично равновесие.

New!!: Калцит и Температура · Виж повече »

Устие

У̀стие на река се нарича областта, където реката се влива в друга река, езеро, море, океан или в друг воден басейн.

New!!: Калцит и Устие · Виж повече »

Ултравиолетово излъчване

Ултравиолетовите лъчи (UV) са електромагнитно излъчване с дължина на вълната по-малка от тази на видимата светлина, но по-голяма от тази на рентгеновите лъчи, между 10 и 400 nm, и с енергия между 3,10 и 124 електронволта.

New!!: Калцит и Ултравиолетово излъчване · Виж повече »

Флуоресценция

Флуоресценцията е физично явление, вид фотолуминесценция.

New!!: Калцит и Флуоресценция · Виж повече »

Фонтенбло

Фонтенбло̀ (на френски: Fontainebleau) е град в Северна Франция.

New!!: Калцит и Фонтенбло · Виж повече »

Химическа промишленост

Химическата промишленост обединява компании, които произвеждат химически вещества.

New!!: Калцит и Химическа промишленост · Виж повече »

Химичен елемент

Периодична система на елементите Химичен елемент се нарича всяка група от атоми, които имат еднакъв брой протони в ядрата си.

New!!: Калцит и Химичен елемент · Виж повече »

Цвят на чертата (минералогия)

Под цвят на чертата на един минерал се разбира цветът на следата, която оставя след себе се, ако драскаме с него. Той съвпада с цвета на същия минерал, стрит на фин прах или на много тънка пластинка от него.

New!!: Калцит и Цвят на чертата (минералогия) · Виж повече »

Цвят на минералите

Цветът на всяко вещество зависи от неговата способност избирателно да поглъща или отразява светлинни вълни с определена дължина от състава на сложния бял цвят.

New!!: Калцит и Цвят на минералите · Виж повече »

Цепителност

Цепителността е способността на минералите и кристалите при удар да се раздробяват в определени кристалографски посоки, оформяйки гладки успоредни повърхности.

New!!: Калцит и Цепителност · Виж повече »

Чехия

Чешката република, съкратено Чехия, е вътрешноконтинентална държава в Централна Европа.

New!!: Калцит и Чехия · Виж повече »

Черупка

Черупка е външната твърда обвивка на яйце, някои плодове и на някои животни.

New!!: Калцит и Черупка · Виж повече »

Мрамор

Парче мрамор Мраморът е метаморфна скала, изградена от калцит или доломит (последните се наричат доломитни мрамори).

New!!: Калцит и Мрамор · Виж повече »

Магмени скали

Магмените скали са един от трите основни типа скали в земната кора, заедно с метаморфните и седиментните.

New!!: Калцит и Магмени скали · Виж повече »

Мадан

Мадан е град в Южна България, разположен в сърцето на Родопите.

New!!: Калцит и Мадан · Виж повече »

Молекулна маса

Молекулната маса (М) на дадено вещество е масата на една молекула от това вещество, изразена в единици за атомна маса (U), (равна на 1/12 масата на един атом на изотоп въглерод 12 12С).

New!!: Калцит и Молекулна маса · Виж повече »

Металургия

Металургията (μεταλλουργέω – добив на руда, обработка на метали) е клон на инженерството и на материалознанието, изучаващ физичното и химично поведение на металните елементи и техните смеси, наричани сплави.

New!!: Калцит и Металургия · Виж повече »

Международна минералогическа асоциация

Международната минералогическа асоциация (International Mineralogical Association) (IMA) е създадена през 1958 г. като организация с нестопанска цел.

New!!: Калцит и Международна минералогическа асоциация · Виж повече »

Мексико

Мексико (Съединени мексикански щати, Estados Unidos Mexicanos) е държава в Северна Америка, която граничи на север със САЩ, на югоизток с Гватемала и Белиз, на запад с Тихия океан и на изток с Мексиканския залив и Карибско море.

New!!: Калцит и Мексико · Виж повече »

Исландия

Република Исландия (Ísland, произнася се, „ледена страна“) е островна държава в северната част на Атлантическия океан.

New!!: Калцит и Исландия · Виж повече »

Бургас

Бурга̀с е най-големият град в Югоизточна България и вторият по големина на българското Черноморие, а със своята площ от 253,644 km² той е и един от най-големите в страната.

New!!: Калцит и Бургас · Виж повече »

Въглероден диоксид

Въглеродният диоксид (остар. въглероден двуокис) е химично съединение.

New!!: Калцит и Въглероден диоксид · Виж повече »

Варовик

Варовикът е бяла седиментна скала, съставена предимно от калциев карбонат.

New!!: Калцит и Варовик · Виж повече »

Гръцки език

Гръцкият език (самоназвание: ελληνικά, произнесено елиника̀, старогръцко произношение хеленика&#768) е индоевропейски език, говорен от около 13 000 000 души в Гърция, Кипър и гръцката диаспора в целия свят.

New!!: Калцит и Гръцки език · Виж повече »

Далнегорск

Далнегорск (Дальнегорск) е град в Приморски край, Русия.

New!!: Калцит и Далнегорск · Виж повече »

Европа

Европа е най-западният полуостров на Евразия, обикновено разглеждан като самостоятелен континент.

New!!: Калцит и Европа · Виж повече »

Египет

Арабска република Египет (на арабски: جمهورية مصر العربية джумхурийят миср ал арабийя) или само Египет е държава в североизточната част на Африка с население, съсредоточено предимно край коритото на река Нил.

New!!: Калцит и Египет · Виж повече »

Лъки

Лъ̀ки е град в Южна България, Пловдивска област.

New!!: Калцит и Лъки · Виж повече »

Луминесценция

Фосфоресценция Луминесценция е излъчването на светлина от частиците на дадено вещество (атоми, йони или молекули), което не се дължи на топлина (топлинно излъчване), а на преминаването на частиците във възбудено състояние под въздействието на различни външни фактори (студена светлина).

New!!: Калцит и Луминесценция · Виж повече »

Латински език

Латинският език (lingua latīna) е древен италийски език, говорен първоначално от латините в областта Лацио и в Древен Рим.

New!!: Калцит и Латински език · Виж повече »

Лом

Историческият музей в град Лом Ломското читалище "Постоянство" 1856 Старата сграда на читалище "Постоянство" 1856 Катедрален храм "Успение Богородично" - Лом 255п Паметник на Цеко Войвода- Лом Лом е град в област Монтана, Северозападна България.

New!!: Калцит и Лом · Виж повече »

ИзходящIncoming
Хей! Ние сме на Facebook сега! »