Logo
Юнионпедия
Съобщение
Предлага се в Google Play
New! Свали Юнионпедия на вашия Android ™!
Безплатно
По-бързо от браузъра!
 

Калиев нитрат

Index Калиев нитрат

Калиевият нитрат (KNO3), познат още под имената калиева селитра или индийска селитра, е калиева сол на азотната киселина.

20 отношения: CAS регистрационен номер, NFPA 704, Карбамид, Константа на киселинна дисоциация, Плътност, Показател на пречупване, Оптична спектроскопия, Номенклатура на Международния съюз за чиста и приложна химия, Разтворимост, Температура на топене, Температура на кипене, Фаза, Химическа формула, Чили, Масспектрометрия, Моларна маса, Инфрачервена спектроскопия, Индия, Вискозитет, Диелектрична константа.

CAS регистрационен номер

CAS номер (англ. CAS registry number, CAS number, CAS RNs, CAS #) е уникален идентификационен номер на химични съединения, полимери, биологически последователности от нуклеотиди или аминокиселини, смеси и сплави, внесени в регистъра на Химическата реферативна служба (Chemical Abstracts Service), подразделение на Американското химическо общество (American Chemical Society).

New!!: Калиев нитрат и CAS регистрационен номер · Виж повече »

NFPA 704

fire diamond NFPA 704 е стандарт, поддържан от американската Национална асоциация за противопожарна защита.

New!!: Калиев нитрат и NFPA 704 · Виж повече »

Карбамид

Карбамид (също урея или карбонилдиамид; да не се бърка с пикочна киселина) е органично съединение, краен продукт на обмяната на веществата при много животни, получен при разграждането на азотните съединения (напр. аминокиселини).

New!!: Калиев нитрат и Карбамид · Виж повече »

Константа на киселинна дисоциация

За една киселина HA, която дисоциира до протон H+ и анион A- по уравнението HA \rightleftharpoons H^+ + A^- константата на киселинна дисоциация Ka е дефинирана по следния начин: K_a.

New!!: Калиев нитрат и Константа на киселинна дисоциация · Виж повече »

Плътност

Плътността на определена физична величина представлява стойността на тази величина в единица обем (обемна плътност), единица площ (повърхностна плътност) или единица дължина (линейна плътност).

New!!: Калиев нитрат и Плътност · Виж повече »

Показател на пречупване

Показател на пречупване е физична величина, която представлява отношението на скоростта на светлината във вакуум и скоростта на светлината в дадената среда: n.

New!!: Калиев нитрат и Показател на пречупване · Виж повече »

Оптична спектроскопия

Оптичната спектроскопия е вид електромагнитна спектроскопия, при която се изследва взаимодействието между светлината и веществата.

New!!: Калиев нитрат и Оптична спектроскопия · Виж повече »

Номенклатура на Международния съюз за чиста и приложна химия

Номенклатурата на IUPAC (IUPAC nomenclature) е система за именуване на химическите съединения и въобще за описание на химическото познание.

New!!: Калиев нитрат и Номенклатура на Международния съюз за чиста и приложна химия · Виж повече »

Разтворимост

Разтворимостта на едно вещество (газ, течност, кристали) показва какво количество от веществото се разтваря в даден разтворител (най-често течност).

New!!: Калиев нитрат и Разтворимост · Виж повече »

Температура на топене

Температурата на топене е температурата, при която даден материал преминава от твърдо в течно агрегатно състояние.

New!!: Калиев нитрат и Температура на топене · Виж повече »

Температура на кипене

Температура на кипене на едно вещество е температурата, при която то променя агрегатното си състояние и преминава от течност в газ в голяма част от обема на течността.

New!!: Калиев нитрат и Температура на кипене · Виж повече »

Фаза

Фаза (в термодинамиката, физикохимията и пр.) се нарича хомогенна част от една хетерогенна система, разделена от другите хомогенни части на системата чрез гранична повърхност.

New!!: Калиев нитрат и Фаза · Виж повече »

Химическа формула

#пренасочване Химична формула.

New!!: Калиев нитрат и Химическа формула · Виж повече »

Чили

Чили, официално Република Чили, (Chile или República de Chile, Чиле или Република де Чиле) e държава, разположена в югозападната част на Южна Америка.

New!!: Калиев нитрат и Чили · Виж повече »

Масспектрометрия

Масспектрометрията (мас-спектроскопия, мас-спектрография, мас-спектрален анализ) е метод за анализ на веществото чрез определяне на отношението на масата към заряда (качествен анализ) и количеството заредени частици (количествен анализ), образуващи се при въздействие върху веществото с цел йонизация.

New!!: Калиев нитрат и Масспектрометрия · Виж повече »

Моларна маса

Моларна (или молна) маса е количествена характеристика, изразяваща масата на 1 mol вещество.

New!!: Калиев нитрат и Моларна маса · Виж повече »

Инфрачервена спектроскопия

Инфрачервената спектроскопия (ИЧ) е дял от спектроскопията, обхващащ дълговълновата област на спектъра (>730 nm след червената граница на видимия спектър).

New!!: Калиев нитрат и Инфрачервена спектроскопия · Виж повече »

Индия

Индия, официално Република Индия (भारत गणराज्य, Republic of India), е държава в Южна Азия.

New!!: Калиев нитрат и Индия · Виж повече »

Вискозитет

Вискозитетът е мярка за съпротивлението на флуид срещу преместването на едни негови пластове спрямо други.

New!!: Калиев нитрат и Вискозитет · Виж повече »

Диелектрична константа

Диелектрична константа е относителната диелектрична проницаемост в случай на хомогенна среда, т.е с еднакви свойства във всички посоки.

New!!: Калиев нитрат и Диелектрична константа · Виж повече »

Пренасочва тук:

E252.

ИзходящIncoming
Хей! Ние сме на Facebook сега! »