Logo
Юнионпедия
Съобщение
Предлага се в Google Play
New! Свали Юнионпедия на вашия Android ™!
Инсталирай
По-бързо от браузъра!
 

История

Index История

История (ιστορία – „проучване, познание, придобито чрез изследване“) е хуманитарна наука, занимаваща се с изучаване на миналото, фокусирана върху човека и неговите действия, състояния, мирогледи, социални взаимоотношения и организации от миналото до наши дни.

95 отношения: Културна антропология, Културология, Карл Ясперс, Карл Маркс, Китай, Климат, Първа световна война, Психоистория, Праистория, Палеография, Освалд Шпенглер, Огюст Конт, Африка, Архивистика, Архонтология, Археография, Археология, Аристотел, Арнолд Тойнби, Августин Блажени, Азия, Антропология, Античност, Андрей Коротаев, Нумизматика, Най-ново време, Николай Данилевски, Нил, Ново време, Ричард Пайпс, Робърт Конкуест, Съединени американски щати, Стогодишна война, Сфрагистика, Средновековие, Самир Амин, Сима Циен, Тукидид, Тридесетгодишна война, Фридрих Рацел, Фридрих Енгелс, Френсис Бейкън, Фалеристика, Фернан Бродел, Хърбърт Спенсър, Хронология, Хералдика, Херодот, Цивилизация, Школа „Анали“, ..., Южна Америка, Марк Блок, Марксистка периодизация на историята, Марксическа историография, Марксизъм, Макс Вебер, Митология, История на държавата и правото, История на науката, История на България, Историческа география, Историческа демография, Исторически източник, Исторически метод, Историография, Ибн Халдун, Индустриалната революция, Бъртранд Ръсел, Българска марксическа историография, Близък изток, Владимир Ленин, Военна история, Военна наука, Век, Вексилология, Велики географски открития, Горен Египет, Генетична генеалогия, Генеалогия, Георг Вилхелм Фридрих Хегел, Древна Гърция, Древност, Древен Рим, Долен Египет, Етнология, Ерик Хобсбом, Еволюция, Египет, Епиграфика, Люсиен Февр, Легенда, Леополд фон Ранке, 1377, 16 век, 20 век. Разширете индекс (45 Повече ▼) »

Културна антропология

Културна антропология e клон на антропологията, който се фокусира върху изучаването на културните вариации сред хората, събирайки данни например за влиянието на глобалните икономически и политически процеси върху местните културни реалности.

New!!: История и Културна антропология · Виж повече »

Културология

Културология (рус. культурология - общ термин за бившия съветски блок, на английски (заето в немски и френски) в някаква степен отговаря като поле на изследване на Cultural studies - изследвания в областта на културата) е науката за културата, която изучава напредъка (материален и/или духовен) на личността, групата, колектива, общността от миналото до наши дни.

New!!: История и Културология · Виж повече »

Карл Ясперс

Карл Теодор Ясперс (Karl Theodor Jaspers) е немски психиатър и философ екзистенциалист, който оказва голямо влияние върху модерните теология, психиатрия и философия.

New!!: История и Карл Ясперс · Виж повече »

Карл Маркс

Карл Хайнрих Маркс (Karl Heinrich Marx) е германски философ, социолог, политикономист, политически журналист, обществен деец и идеолог.

New!!: История и Карл Маркс · Виж повече »

Китай

Китайската народна република ( – Джунхуа Рънмин Гунхъгуо), или просто Китай, е държава, разположена в Източна Азия.

New!!: История и Китай · Виж повече »

Климат

Климатична карта Климатът (κλίμα (klimatos) — наклон) е многогодишен статистически режим на времето, характерен за дадена местност в зависимост от географското и́ положение.

New!!: История и Климат · Виж повече »

Първа световна война

Първата световна война е военен конфликт, продължил от 1914 до 1918 година.

New!!: История и Първа световна война · Виж повече »

Психоистория

Психоисторията е изследване на психологическите мотивации за исторически събития.

New!!: История и Психоистория · Виж повече »

Праистория

Праистория (етимологията на думата идва от латинското præ – преди и гръцкото ιστορία - история), първобитно общество (доисторическо общество), предистория е термин, използван да опише периода преди появата на писмеността, влязъл в употреба през XIX век.

New!!: История и Праистория · Виж повече »

Палеография

Последната воля на Уилям Шекспир, написана ръчно: Текст труден за тълкуване от съвременните читатели.Cardenio, Or, the Second Maiden's Tragedy, pp. 131-3: By William Shakespeare, Charles Hamilton, John Fletcher (Glenbridge Publishing Ltd., 1994) ISBN 0-944435-24-6 Палеографията (от гр. παλαιώς / стар und γραφειν / пиша) е историко-филологическа приложна наука за старото писмо, която се занимава с прочитането, развитието и датирането на старото писмо, особеностите на ръкописите, както и с личността и историческото значение на писачите.

New!!: История и Палеография · Виж повече »

Освалд Шпенглер

Освалд Шпенглер (Oswald Spengler) е германски философ и историк, един от основоположниците на философията на културата.

New!!: История и Освалд Шпенглер · Виж повече »

Огюст Конт

Изидор Мари Огюст Франсоа Ксавие Конт (Isidore Marie Auguste François Xavier Comte) е френски философ, основоположник на позитивизма и научната социология.

New!!: История и Огюст Конт · Виж повече »

Африка

Африка е вторият по големина и по население континент в света след Азия.

New!!: История и Африка · Виж повече »

Архивистика

Архивистиката или архивознание (лат. archivistica, от гр. αρχειακού) е наука за събиране, опазване, подреждане и обработка на стари документи (архиви).

New!!: История и Архивистика · Виж повече »

Архонтология

Архонтологията е историческа дисциплина, която изучава историята на длъжностите в държавни, международни, политически, религиозни и други обществени структури.

New!!: История и Архонтология · Виж повече »

Археография

Археография ( – древен и γράφω – пиша) е историческа дисциплина, която разработва теоретично и практически издаването на писмени източници: организира работа по публикуване на източниците, определя и събира исторически паметници, разработва методи и начини на публикуване, изгражда правила за научно-критичните издания източници и т. н.

New!!: История и Археография · Виж повече »

Археология

Археология (от гръцки „αρχαίος“ – „древен“ и „λόγος“ – „слово“; букв. „слово за миналото“) е хуманитарна наука, изучаваща развитието на човешките култури чрез издирване, анализ и документиране на материални останки (архитектурни и артефакти), подобласт на антропологията.

New!!: История и Археология · Виж повече »

Аристотел

Аристотел (Ἀριστοτέλης) е древногръцки философ и учен, един от най-големите гении на Античността и е наричан „Баща на науката“.

New!!: История и Аристотел · Виж повече »

Арнолд Тойнби

#пренасочване Арнолд Тойнби (пояснение).

New!!: История и Арнолд Тойнби · Виж повече »

Августин Блажени

Аврелий Августин (Aurelius Augustinus), Августин Блажени или Августин от Хипон (13 ноември 354 – 28 август 430) е една от най-важните личности в развитието на западното християнство.

New!!: История и Августин Блажени · Виж повече »

Азия

Азия е най-големият и най-населеният континент на Земята.

New!!: История и Азия · Виж повече »

Антропология

Витрувианският човек'' на Леонардо да Винчи. Антропологията (άνθρωπος – човек) е често много общо определяна като наука за човека и човечеството.

New!!: История и Антропология · Виж повече »

Античност

Анти́чност (antiquitas) е период от древната история на Средиземноморието, обхващащ приблизително времето от VIII век пр.

New!!: История и Античност · Виж повече »

Андрей Коротаев

Андрей Коротаев е руски историк, социолог, изтоковед (арабист) и икономист.

New!!: История и Андрей Коротаев · Виж повече »

Нумизматика

Нумизматика (от лат. numisma, гр. nómisma — монета) е наука, изучаваща историята на монетите и платежните средства като цяло.

New!!: История и Нумизматика · Виж повече »

Най-ново време

Най-новото време, обозначавано и като Съвременност, е исторически период в развитието на човечеството, който бележи началото на най-новата историческа епоха, за разлика от предходните три класически исторически епохи - Древност и Античност, Средновековие, Ново време.

New!!: История и Най-ново време · Виж повече »

Николай Данилевски

Никола̀й Я̀ковлевич Данилѐвски (Никола́й Я́ковлевич Даниле́вский) е руски социолог, културолог, публицист, естествоизпитател, геополитик, и един от основателите на цивилизационния подход към историята.

New!!: История и Николай Данилевски · Виж повече »

Нил

Нил (النيل, ан-Нил; Nile) е река в североизточната част на Африка, втората най-дълга река в света (след Амазонка) с дължина 6671 km, включваща притоците Бели Нил и Кагера.

New!!: История и Нил · Виж повече »

Ново време

Каравелата – символа на Великите географски открития Новото време е исторически период в човешката история от Средновековието до наши дни.

New!!: История и Ново време · Виж повече »

Ричард Пайпс

Ричард Едгар Пайпс (Richard Edgar Pipes) е изтъкнат американски историк, съветолог и университетски преподавател с полско-еврейски произход.

New!!: История и Ричард Пайпс · Виж повече »

Робърт Конкуест

Робърт Конкуест (George Robert Acworth Conquest), OBE, FBA (15 юли 1917 – 3 август 2015) е британско-американски историк и поет, известен със своите силно въздействащи работи описващи съветската история, сред които може би най-известната е Големият терор: сталинските чистки през 1930-те (1968).

New!!: История и Робърт Конкуест · Виж повече »

Съединени американски щати

Съединѐните америка̀нски ща̀ти (САЩ) (United States of America (USA)), често наричани само Съединѐните ща̀ти (The United States (U.S.)), както и разговорно Ща̀тите (The States) или Амѐрика (America), е държава, разположена в континента Северна Америка.

New!!: История и Съединени американски щати · Виж повече »

Стогодишна война

Стогодишна война (Guerre de Cent Ans, Hundred Years' War) е името на поредица от въоръжени конфликти между Англия и нейните съюзници, от една страна, и Франция и нейните съюзници, от друга страна, която продължава от 1337 до 1453 г. Военните действия се водят най-вече на територията на Франция и в някои отношения конфликтът прилича на френска гражданска война, като според Фернан Бродел „Англия действа като провинция (или група провинции) в рамките на Англо-френската уния.“. Сред причините за значимостта на Стогодишната война са.

New!!: История и Стогодишна война · Виж повече »

Сфрагистика

Сфрагистиката (от гръцки: σφραγις — печат), известна още и като сигилография (от латински: sigillum — печат), е историческа дисциплина, самостоятелен клон на археологията.

New!!: История и Сфрагистика · Виж повече »

Средновековие

Средновековие, или Средни векове, е средният период от схематичното разделяне на европейската история на 3 периода: Античност, Средновековие и Ново време.

New!!: История и Средновековие · Виж повече »

Самир Амин

Самир Амин е роден в Египет и обучен в Париж, Франция.

New!!: История и Самир Амин · Виж повече »

Сима Циен

Сима Циен или Съма Циен (Sima Qian, на традиционен китайски: 司馬遷; на опростен китайски: 司马迁, на пинин: Sīmǎ Qiān; Sima Qian) е китайски историк, писател и астролог.

New!!: История и Сима Циен · Виж повече »

Тукидид

Тукидид (Θουκυδίδης; Thucydides) е древногръцки историк и военачалник, автор на „История на Пелопонеската война“ в 8 книги.

New!!: История и Тукидид · Виж повече »

Тридесетгодишна война

Тридесетгодишната война (1618 – 1648 г.) е един от най-пагубните конфликти в европейската история.

New!!: История и Тридесетгодишна война · Виж повече »

Фридрих Рацел

Фридрих Ратцел (Friedrich Ratzel) е германски географ и етнограф, известен със създадената от него теория за „жизненото пространство“.

New!!: История и Фридрих Рацел · Виж повече »

Фридрих Енгелс

Фридрих Енгелс (Friedrich Engels) е германски философ, икономист и революционер, който заедно с Карл Маркс полага основите на марксическата идеология и теорията за комунизма.

New!!: История и Фридрих Енгелс · Виж повече »

Френсис Бейкън

Френсис Бейкън (на английски Francis Bacon) е английски философ, юрист, политик и писател.

New!!: История и Френсис Бейкън · Виж повече »

Фалеристика

Фалеристиката (от лат. falerae, phalerae — обли метални украшения, давани като награда в римската армия) е приложна историческа наука.

New!!: История и Фалеристика · Виж повече »

Фернан Бродел

Фернан Пол Бродел (Fernand Paul Braudel) е френски историк, лидер на т.нар.

New!!: История и Фернан Бродел · Виж повече »

Хърбърт Спенсър

Хърбърт Спенсър (Herbert Spencer) (27 април 1820 - 8 декември 1903) е английски философ, известен политически теоретик на класическия либерализъм и социологически теоретик от Викторианската епоха.

New!!: История и Хърбърт Спенсър · Виж повече »

Хронология

Хронология (chronologia, χρόνος – време и λογία – логия) е наука за миналото, установяваща точните дати (датиране) на исторически събития и документи.

New!!: История и Хронология · Виж повече »

Хералдика

Немски гербове от 1485 г. Хералдиката е наука за гербовете.

New!!: История и Хералдика · Виж повече »

Херодот

Херодот (Ἡρόδοτος) е старогръцки историк, роден около 484 г. пр.н.е. в град Халикарнас в Западна Мала Азия.

New!!: История и Херодот · Виж повече »

Цивилизация

Пирамидата на луната Теотихуакан, Мексико. Създаването на постройки от подобна големина изисква социална организация както при цивилизациите Руините на Мачу Пикчу – „изгубеният град на инките“ е най-големият символ на цивилизацията на инките Великата китайска стена, построена между 220 и 206 г. пр.н.е., за да опазва Китайската цивилизация Египетските пирамиди Цивилизацията (civis, „гражданин“) е комплексно общество, характеризиращо се с градско развитие, обществено разслоение, символни форми на комуникация (обикновено писменост) и усещане за отделяне от природната среда и контрол над нея.

New!!: История и Цивилизация · Виж повече »

Школа „Анали“

Школата „Анали“ (френски: École des Annales) или нова историческа наука (френски: La Nouvelle Histoire) е стил в историографията, разработен от френски историци през 20 век.

New!!: История и Школа „Анали“ · Виж повече »

Южна Америка

Южна Америка е континент, по-голямата част от който се намира в Южното полукълбо.

New!!: История и Южна Америка · Виж повече »

Марк Блок

Марк Леополд Бенжамен Блок (Marc Léopold Benjamin Bloch) (6 юли 1886, Лион - 16 юни 1944) е френски историк с еврейски произход, един от най-авторитетните медиевисти, представител на школата на аналистите.

New!!: История и Марк Блок · Виж повече »

Марксистка периодизация на историята

Марксическата периодизация в историята или марксическата историческа периодизация се базира на теорията на историческия материализъм с неговите способи за произвоство, извеждащи т.нар.

New!!: История и Марксистка периодизация на историята · Виж повече »

Марксическа историография

#пренасочване Марксистка историография.

New!!: История и Марксическа историография · Виж повече »

Марксизъм

Марксизмът е икономически и обществено-политически възглед за света и метод за обществено-икономическо изследване, който се основава на материалистичната интерпретация на историята, на диалектически възгледи за обществените промени и на критичния анализ на развитието на капитализма.

New!!: История и Марксизъм · Виж повече »

Макс Вебер

Максимилиан Карл Емил Вебер (Maximilian Carl Emil Weber) e германски юрист, икономист и социолог.

New!!: История и Макс Вебер · Виж повече »

Митология

Митология (μῦθος - предание, разказ и λόγος - учение) се нарича сборът от митовете (легенди, предания) на дадена общност, както и науката, изучаваща митовете.

New!!: История и Митология · Виж повече »

История на държавата и правото

История на държавата и правото е клон на правото.

New!!: История и История на държавата и правото · Виж повече »

История на науката

Роджър Бейкън Историята на науката е дял на историята, изследващ развитието на науката и научното познание и нейното отражение върху културата, икономиката и обществения живот.

New!!: История и История на науката · Виж повече »

История на България

Историята на българските земи може да бъде условно разделена на 5 основни периода: Праистория, Античност, Средновековие, Османско владичество и Съвременна история.

New!!: История и История на България · Виж повече »

Историческа география

Историческата география е историческа дисциплина, която изучава историята през "призмата" на географията.

New!!: История и Историческа география · Виж повече »

Историческа демография

Историческата демография е специализирана историческа дисциплина, която изучава структурата на населението в миналото.

New!!: История и Историческа демография · Виж повече »

Исторически източник

Исторически източник, също исторически извор или извор на историята, е всеки паметник на миналото, който свидетелства за историята на човешкото общество.

New!!: История и Исторически източник · Виж повече »

Исторически метод

Историческият метод с методологията на историческата наука е най-съществената специална историческа дисциплина, която определя предмета и обекта на историята, историографията и знанието, целта на познанието, детерминирайки научния метод на/за изследване и социалния статус на историческата наука, ведно с дисциплинарната ѝ структура, теорията на историческото познание (включително общите философски, гносеологически и епистемологически основи, принципи, направления, начини (видове) и методи на историческото познание).

New!!: История и Исторически метод · Виж повече »

Историография

Историографията е наука, изучаваща историческото знание и методите и закономерностите на историческата наука.

New!!: История и Историография · Виж повече »

Ибн Халдун

Абу Заид Абд ер-Рахман бен Мохамед бен Халдун ел-Хадрами (أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي.) е арабски учен и философ.

New!!: История и Ибн Халдун · Виж повече »

Индустриалната революция

#пренасочване Индустриална революция.

New!!: История и Индустриалната революция · Виж повече »

Бъртранд Ръсел

Бъртранд Артър Уилям Ръсел (Bertrand Arthur William Russell), 3ти граф Ръсел, е британски философ, логик, математик, историк, пацифист и социален критик.

New!!: История и Бъртранд Ръсел · Виж повече »

Българска марксическа историография

#пренасочване Българска марксистка историография.

New!!: История и Българска марксическа историография · Виж повече »

Близък изток

#пренасочване Близък Изток.

New!!: История и Близък изток · Виж повече »

Владимир Ленин

Владимир Илич Улянов, по-известен като Владимир Илич Ленин или само Ленин, е руски и съветски политик и държавен деятел, революционер и един от главните организатори и ръководители на Октомврийската революция.

New!!: История и Владимир Ленин · Виж повече »

Военна история

Военна история e хуманитарна дисциплина в обсега на общата история и историография, по отношение на въоръжените конфликти в история на човечеството, и тяхното влияние върху обществата, техните култури, икономики и променящите се вътрешна политика и международни отношения.

New!!: История и Военна история · Виж повече »

Военна наука

Военната наука е система от знания за закономерностите на войната, начините и средствата за нейната подготовката и водене.

New!!: История и Военна наука · Виж повече »

Век

Век или столетие се нарича период от 100 години.

New!!: История и Век · Виж повече »

Вексилология

Вексилологията е модерна наука, занимаваща се с изучаването и изработването на знамена, щандарти, вимпели и други видове флагове – държавни, фирмени, спортни и други.

New!!: История и Вексилология · Виж повече »

Велики географски открития

договора от Тордесиляс Великите географски открития обхващат периода от началото на 15 век до 18 век, когато европейските кораби пътуват по света в търсене на нови търговски пътища.

New!!: История и Велики географски открития · Виж повече »

Горен Египет

Карта на древните Долен и Горен Египет Горен Египет в географията се нарича тази част от територията на Египет, през която тече горното течение на р. Нил.

New!!: История и Горен Египет · Виж повече »

Генетична генеалогия

Генетична генеалогия се нарича приложението на генетиката в традиционната генеалогия.

New!!: История и Генетична генеалогия · Виж повече »

Генеалогия

Генеалогията (от гръцки: γενεα, „семейство“; и λόγος, „знание“) е специализирана и спомагаща историческа дисциплина посветена на изучаването на родствените отношения между хората, историята на рода и произхода на индивида.

New!!: История и Генеалогия · Виж повече »

Георг Вилхелм Фридрих Хегел

Георг Вилхелм Фридрих Хегел (Georg Wilhelm Friedrich Hegel, произношение) е един от големите мислители на немската идеалистическа философия.

New!!: История и Георг Вилхелм Фридрих Хегел · Виж повече »

Древна Гърция

Древна Гърция или древногръцка цивилизация е период в историята на Гърция, но и на източното Средиземноморие, който започва след края на бронзовата епоха и преминава в елинистическа епоха след смъртта на Александър III Македонски (323 г. пр. Хр.). Политическите, философските и научните постижения на древните гърци са в основата на развитието на западната цивилизация, на съвременната демокрация и на Олимпийските игри.

New!!: История и Древна Гърция · Виж повече »

Древност

Древност или древна история е период от човешката история, който покрива времето от около 3300/3000 г. пр.н.е. до периода 800/500 г. пр.н.е.

New!!: История и Древност · Виж повече »

Древен Рим

Древен Рим е една от основните цивилизации в Древния свят и античността, получила своето название от главния си град (Roma), наречен на свой ред на легендарния си основател – Ромул.

New!!: История и Древен Рим · Виж повече »

Долен Египет

Карта на древните Долен и Горен Египет Долен Египет в географията се нарича тази част през която преминава долното течение на река Нил.

New!!: История и Долен Египет · Виж повече »

Етнология

Етнология (от гръцки: ἔθνος - "народ" + λόγος - "знание") е дял на антропологията, който изучава процеса на формиране и развитие на различните етническите групи, тяхната идентичност, форми на културна самоорганизация, закономерностите в колективното им поведение и взаимодействие с други етнически групи, връзките между отделните личности и социалната среда в групата.

New!!: История и Етнология · Виж повече »

Ерик Хобсбом

Ерик Джон Ърнест Хобсбом (Eric John Ernest Hobsbawm), роден на 9 юни 1917 в Александрия, Египет – починал на 1 октомври 2012 в Лондон, Великобритания е британски историк, марксист, теоретик на историческата наука – известен с трудовете си върху „дългия XIX век“ (1789 – 1914 г.), теоретик и критик на национализма.

New!!: История и Ерик Хобсбом · Виж повече »

Еволюция

Еволюция (от латинската дума evolutio, „разгръщане“, „разкриване“) е научен термин, с който най-общо се означава процес на растеж, промяна или развитие.

New!!: История и Еволюция · Виж повече »

Египет

Арабска република Египет (на арабски: جمهورية مصر العربية джумхурийят миср ал арабийя) или само Египет е държава в североизточната част на Африка с население, съсредоточено предимно край коритото на река Нил.

New!!: История и Египет · Виж повече »

Епиграфика

Епиграфика (от гръцки: επιγραφή / надпис) е дял от палеографията.

New!!: История и Епиграфика · Виж повече »

Люсиен Февр

#пренасочване Люсиен Февър.

New!!: История и Люсиен Февр · Виж повече »

Легенда

Легенда е епически вид във литературата.

New!!: История и Легенда · Виж повече »

Леополд фон Ранке

Леополд фон Ранке (Franz Leopold Ranke; след 1865 Leopold von Ranke; 21 декември 1795 – 23 май 1886) е един от най-значимите германски историци на 19 век и е смятан често за един от основателите на съвременната, базирана на източници история.

New!!: История и Леополд фон Ранке · Виж повече »

1377

Няма описание.

New!!: История и 1377 · Виж повече »

16 век

16 век започва на 1 януари 1501 г. и свършва на 31 декември 1600 г.

New!!: История и 16 век · Виж повече »

20 век

20 век започва на 1 януари 1901 г. и свършва на 31 декември 2000 г.

New!!: История и 20 век · Виж повече »

Пренасочва тук:

Исторически дисциплини.

ИзходящIncoming
Хей! Ние сме на Facebook сега! »