Logo
Юнионпедия
Съобщение
Предлага се в Google Play
New! Свали Юнионпедия на вашия Android ™!
Безплатно
По-бързо от браузъра!
 

Информатика

Index Информатика

Информатиката се занимава с теоретичните основи на информацията, изчисленията и с практическите техники за тяхното приложение.

64 отношения: IBM, IBM 704, Криптография, Криптология, Квантова теория на полето, Клод Шанън, Компютърна сигурност, Компютърна архитектура, Компютърна графика, Компютърна лингвистика, Компютърна мрежа, Компресиране, Конрад Цузе, Кеймбриджки университет, Операционна система, Ада Лъвлейс, Алън Тюринг, Алгоритъм, Роботика, Структура от данни, Статистика, Софтуерно инженерство, Софийски университет, Транслатор, Табулираща машина, Тип данни, Теория на вероятностите, Теория на графите, Теория на изчислителната сложност, Теоретична информатика, Френски език, Файлов формат, Формален език, ФМИ, Хауърд Айкен, Херман Холерит, Чарлз Бабидж, Числа на Бернули, Математика, Марк I (Харвард), Изчислителна техника, Извличане на информация, Изкуствен интелект, Интернет, Индустриална революция, Булева алгебра, База данни, Биоинформатика, Блез Паскал, Втора световна война, ..., Готфрид Лайбниц, Геоинформатика, Двоична бройна система, Джон фон Нойман, Джон Атанасов, Дискретна математика, Доналд Кнут, Ефективност, Едсхер Дейкстра, Език за програмиране, Енигма (машина), Логически елемент, Логика, 1940-те. Разширете индекс (14 Повече ▼) »

IBM

IBM (ай би ем, съкращение от първите букви на International Business Machines) е американска компания, най-големият в света доставчик на софтуер, хардуер и комплексни услуги в областта на информационните технологии с обем на продажбите в този сектор от 50,26 милиарда евро и общ обем на продажбите от 72,58 милиарда евро (2006).

New!!: Информатика и IBM · Виж повече »

IBM 704

IBM 704, произведен от IBM през 1954, е първият масово произвеждан мейнфрейм компютър с аритметика с плаваща запетая.

New!!: Информатика и IBM 704 · Виж повече »

Криптография

Втората световна война за шифриране на супер-секретни съобщения Науката за Тайнопис, или Криптография (от гр. κρυπτός, криптос – „скрит“, и γράφω, графо – „пиша“), изучава принципите, средствата и методите за преобразуване на данни (криптиране) с оглед прикриване на тяхната семантика, предотвратяване на неоторизиран достъп или тяхната подмолна промяна и манипулация от трети лица (Противникът).

New!!: Информатика и Криптография · Виж повече »

Криптология

Криптологията може да бъде причислена към науките едва от ХХ век.

New!!: Информатика и Криптология · Виж повече »

Квантова теория на полето

Квантова теория на полето е раздел на физиката, изучаващ поведението на квантовите системи с безброй много степени на свобода.

New!!: Информатика и Квантова теория на полето · Виж повече »

Клод Шанън

Клод Елууд Шанън (Claude Elwood Shannon) е американски електроинженер и математик, известен като „баща на теорията на информацията“.

New!!: Информатика и Клод Шанън · Виж повече »

Компютърна сигурност

Компютърна сигурност е клон на информационната сигурност с приложение в компютрите и компютърните мрежи.

New!!: Информатика и Компютърна сигурност · Виж повече »

Компютърна архитектура

Компютърната архитектура е съвкупност от характеристики и параметри, определящи функционалната, логическа и структурна организация на компютрите.

New!!: Информатика и Компютърна архитектура · Виж повече »

Компютърна графика

чайника от Юта, еталонен 3D модел в компютърната графика, създаден през 1975 г. от Мартин Нюуел. Компютърната графика е дял на компютърните науки, който изучава методите за цифрово синтезиране и обработка на визуално съдържание.

New!!: Информатика и Компютърна графика · Виж повече »

Компютърна лингвистика

Компютърната лингвистика е интердисциплинарна теоретико-приложна наука, която се занимава както с формалното описание на естествения език, така и с разработването и прилагането на компютърните технологии при статистическото и логическото му анализиране и моделиране.

New!!: Информатика и Компютърна лингвистика · Виж повече »

Компютърна мрежа

Компютърна мрежа Компютърната мрежа (за по-накратко – мрежа) е съвкупност от хардуерни компоненти и компютри, свързани помежду си чрез преносна среда, която позволява обмен на информация помежду им.

New!!: Информатика и Компютърна мрежа · Виж повече »

Компресиране

#пренасочване Компресиране на данни.

New!!: Информатика и Компресиране · Виж повече »

Конрад Цузе

Конрад Цузе (Konrad Ernst Otto Zuse) е германски строителен инженер и компютърен пионер.

New!!: Информатика и Конрад Цузе · Виж повече »

Кеймбриджки университет

Кеймбриджкият университет (на английски: The University of Cambridge) е вторият най-стар университет във Великобритания и един от най-старите в англоговорещата част на света, а днес – едно от най-престижните училища в света.

New!!: Информатика и Кеймбриджки университет · Виж повече »

Операционна система

Операционната система (ОС) е основна част от компютърния системен софтуер, която управлява и координира ресурсите на хардуера и софтуера и обслужва изпълняваните компютърни програми.

New!!: Информатика и Операционна система · Виж повече »

Ада Лъвлейс

Огъста Ейда Кинг, графиня на Лъвлейс), родена Огъста Ейда Байрон (Augusta Ada King, Augusta Ada Byron, 10 декември 1815 – 27 ноември 1852) е английска математичка, единственото законно дете на поета Лорд Байрон. В днешно време е известна просто като Ада Лъвлейс. Става известна с превода си на научна статия „Елементи от аналитичната машина на Чарлз Бабидж“ за машина, наподобяваща компютър, към който тя добавя свои бележки. Днес тя се смята за първия програмист в историята, след като написва алгоритъм за намиране на числата на Бернули в такава форма, че да бъде разчетена от машината (т.е. компютърна програма). За разлика от мнозина, включително и самият Бабидж, които отбелязват само полезността на машината за математически изчисления, Ада Лъвлейс успява да прозре отвъд това и да предугади потенциала на компютрите.

New!!: Информатика и Ада Лъвлейс · Виж повече »

Алън Тюринг

Алън Матисън Тюринг (Alan Mathison Turing) е британски математик, логик, криптоаналитик, информатик и философ.

New!!: Информатика и Алън Тюринг · Виж повече »

Алгоритъм

Алгоритъм (от името на учения ал–Хорезми) е термин от математиката, информатиката, лингвистиката и други области, с който се означава крайна поредица от инструкции или изрично описание на постъпкова процедура за решаване на даден проблем, често свързан с изчисление или обработка на данни.

New!!: Информатика и Алгоритъм · Виж повече »

Роботика

Роботиката е клон на техниката, машиностроенето, електроинженерстовото и информатиката, в който са включени дизайна, строежа, управлението и приложението на роботи, както и компютърните системи, нужни за техния контрол, приемане на данни от сензори и обработка на информацията.

New!!: Информатика и Роботика · Виж повече »

Структура от данни

Структура от данни е всеки метод за организация на данните, който позволява те да се съхраняват ефективно в компютрите.

New!!: Информатика и Структура от данни · Виж повече »

Статистика

Диаграма на нормално разпределение, често използвано в статистиката Статистиката е математическа дисциплина, която изучава добиването на информация чрез анализ и интерпретация на емпирични данни, използвайки теорията на вероятностите.

New!!: Информатика и Статистика · Виж повече »

Софтуерно инженерство

Софтуерното инженерство (Software engineering) е проектирането, прилагането и видоизменянето на софтуер с цел неговото високо качество, приемлива цена, поддръжка и бързо разработване.

New!!: Информатика и Софтуерно инженерство · Виж повече »

Софийски университет

Софийският университет „Св.

New!!: Информатика и Софийски университет · Виж повече »

Транслатор

Транслатор в информатиката е компютърна програма, която преобразува програма от един формален компютърен език (т.н. входен език) на друг формален компютърен език (т.н. изходен език).

New!!: Информатика и Транслатор · Виж повече »

Табулираща машина

Ранен табулатор на фирма IBM. Табулираща (табулаторна) машина или накратко табулатор е историческа електромеханична машина, предназначена за автоматична обработка (сумиране и сортиране) на числова и буквена информация, записана върху перфокарти, като резултатите се получават върху хартия или специални бланки.

New!!: Информатика и Табулираща машина · Виж повече »

Тип данни

Типът на данните (data type) е концепция в езиците за програмиране, с която се описва видът на променливата, какви стойности може да приема, както и множеството от операции, които могат да се прилагат върху нея.

New!!: Информатика и Тип данни · Виж повече »

Теория на вероятностите

Теорията на вероятностите е приложна математическа дисциплина, която изучава оценката за възможността да се случи дадено събитие.

New!!: Информатика и Теория на вероятностите · Виж повече »

Теория на графите

Теорията на графите е клон от математиката, който изучава свойствата на графите.

New!!: Информатика и Теория на графите · Виж повече »

Теория на изчислителната сложност

Теория на изчислителната сложност е клон на компютърните науки, който изследва ресурсите, необходими за решаване на дадена задача, с помощта на компютър, както и сравнение на ефикасността на различните алгоритми, за решаването на този проблем.

New!!: Информатика и Теория на изчислителната сложност · Виж повече »

Теоретична информатика

Теоретичната информатика се занимава с формални езици, теория на автоматите, логика, разработка и анализ на алгоритми, дизайн и формална семантика на езиците за програмиране, дава основите за компилатори и математическото формализиране на проблеми.

New!!: Информатика и Теоретична информатика · Виж повече »

Френски език

Френският език (le français, la langue française) е трети сред романските езици по отношение на броя на хората, които го говорят като роден език, след испанския и португалския. Френският е майчин език на 109 милиона души, а на други 264 милиона е втори език. Официален език е на Франция и още 28 страни. Говори се в Канада, Белгия, Швейцария, Люксембург, Монако, Ливан, Алжир, Тунис и други. Той е както официален, така и административен език на много общности и международни организации като Европейския съюз (един от шестте официални езика), Международния олимпийски комитет, Организацията на обединените нации и други.

New!!: Информатика и Френски език · Виж повече »

Файлов формат

Файлов формат (или още формат на файл(ове)) е определен начин за кодиране на информацията, когато тя се преобразува за съхранение в компютърен файл.

New!!: Информатика и Файлов формат · Виж повече »

Формален език

Синтактичен елемент в официалната система. В математиката, логиката и компютърните науки, формален език е това множество от думи с крайна дължина (тоест буквени низове), извлечено от дадена крайна азбука.

New!!: Информатика и Формален език · Виж повече »

ФМИ

#пренасочване Факултет по математика и информатика (Софийски университет).

New!!: Информатика и ФМИ · Виж повече »

Хауърд Айкен

Хауърд Айкен (Howard Aiken) е американски физик и компютърен пионер.

New!!: Информатика и Хауърд Айкен · Виж повече »

Херман Холерит

Херман Холерит (роден на 29 февруари 1860 г. в Бъфало, Ню Йорк, и починал на 17 ноември 1929 г. във Вашингтон) е американски предприемач и инженер.

New!!: Информатика и Херман Холерит · Виж повече »

Чарлз Бабидж

Чарлз Бабидж (1791–1871), британски математик, философ и изобретател, създал сметачна машина – истински предшественик на компютъра, но тази машина не се появява на бял свят, а остава като проект.

New!!: Информатика и Чарлз Бабидж · Виж повече »

Числа на Бернули

Числата на Бернули представляват редица от рационални числа B_0, B_1, B_2, \dots, открита от Якоб Бернули във връзка с изчислението на сумата на последователните естествени числа, вдигнати на една и съща степен: където \tbinom.

New!!: Информатика и Числа на Бернули · Виж повече »

Математика

Математика (от старогръцки език: μάθημα, матема – знание, изучаване, учене) е изучаването на области като количествата (т.е. числата) Определение за „математика“ от Оксфордския речник на английския език,, пространствените структури, типовете пространство и извършването на изчисления.

New!!: Информатика и Математика · Виж повече »

Марк I (Харвард)

Марк I, Automatic Sequence Controlled Calculator, ASCC, е автоматична електромеханична цифрова изчислителна машина, завършена през 1944 от Хауърд Айкен съвместно с IBM за нуждите на Харвардския университет.

New!!: Информатика и Марк I (Харвард) · Виж повече »

Изчислителна техника

Изчислителната техника (на английски: computing) включва компютърен хардуер, софтуер, операционни системи, това са всички технически средства, независимо дали механични или функционални, които извършват изчисления (или действия с числа).

New!!: Информатика и Изчислителна техника · Виж повече »

Извличане на информация

Извличане на информация (Information retrieval) е област от информатиката и компютърната лингвистика, чийто предмет е извличането на документи, на информация от документи и на метаданни за документите, чрез търсене в релационни бази данни и Интернет.

New!!: Информатика и Извличане на информация · Виж повече »

Изкуствен интелект

Изкуственият интелект е наука за концепциите, които позволяват на компютрите да правят неща, които за хората изглеждат разумни.

New!!: Информатика и Изкуствен интелект · Виж повече »

Интернет

Интернет или Мрежата, а в разговорния български език и като нет (от англ. net, мрежа), е глобална система от свързани компютърни мрежи, която чрез стандартен комплект протоколи TCP/IP обслужва милиарди потребители по целия свят.

New!!: Информатика и Интернет · Виж повече »

Индустриална революция

въглищните мини, което позволява увеличаването на тяхната дълбочина. Индустриалната революция (също промишлена революция) е периодът на преход от предимно аграрна икономика към индустриално производство, в резултат на което аграрното общество става индустриално.

New!!: Информатика и Индустриална революция · Виж повече »

Булева алгебра

Булевата алгебра (или алгебра на съжденията) е специална алгебрична структура, която съдържа логическите оператори И, ИЛИ, НЕ, както и множествените функции сечение, обединение, допълнение.

New!!: Информатика и Булева алгебра · Виж повече »

База данни

База данни (БД, още база от данни) представлява колекция от логически свързани данни в конкретна предметна област, които са структурирани по определен начин.

New!!: Информатика и База данни · Виж повече »

Биоинформатика

Биоинформатиката е сравнително ново интердисциплинарно научно направление, което развива дейност в сечението на биология (молекулярна биология, биотехнология, генно инженерство), химия (биохимия), математика, инженерни науки, информатика, както и системна и изчислителна биология.

New!!: Информатика и Биоинформатика · Виж повече »

Блез Паскал

Блез Паскал (Blaise Pascal, Blasius Pascalis) е френски математик, физик, религиозен философ, теолог и писател.

New!!: Информатика и Блез Паскал · Виж повече »

Втора световна война

Втората световна война е световен военен конфликт, който протича през средата на ХХ век (от 1 септември 1939 до 2 септември 1945 г.). Наречена е така, защото бойни действия се водят на територията на четири (Европа, Азия, Африка и Австралия) от седемте континента и в по-малка или голяма степен във всички океани – Атлантическия, Тихия, Северния ледовит и Индийския, като в тях участват всички развити страни в света по това време.

New!!: Информатика и Втора световна война · Виж повече »

Готфрид Лайбниц

Готфрид Вилхелм Лайбниц (Gottfried Wilhelm Leibniz) е германски философ, математик, дипломат, библиотекар и юрист, заемащ важно място в историята на математиката и философията.

New!!: Информатика и Готфрид Лайбниц · Виж повече »

Геоинформатика

Геоинформатиката е приложна наука за събиране, съхраняване и представяне на географска информация.

New!!: Информатика и Геоинформатика · Виж повече »

Двоична бройна система

Двоичната бройна система (също и бинарна система) е позиционна бройна система с основа 2, при която числата се изобразяват само с помощта на две цифри: 0 и 1.

New!!: Информатика и Двоична бройна система · Виж повече »

Джон фон Нойман

Джон фон Нойман (John von Neumann, Neumann János) (28 декември 1903 – 8 февруари 1957) е роден в Унгария американски математик от еврейско потекло, направил множество важни приноси към квантовата физика, функционалния анализ, теорията на множествата, икономиката, информатиката, статистиката и други области, свързани с математиката.

New!!: Информатика и Джон фон Нойман · Виж повече »

Джон Атанасов

Джон Вѝнсънт Атана̀сов (John Vincent Atanasoff, транскрипция на фамилията: Атанасоф) е американски физик, математик и електроинженер, създател на новаторска сметачна машина с отделен запомнящ модул, по-късно призната за един от първите електронни непрограмируеми компютри със специално предназначение.

New!!: Информатика и Джон Атанасов · Виж повече »

Дискретна математика

Дискретната математика е част от математиката, която разглежда крайни или изброими математически структури.

New!!: Информатика и Дискретна математика · Виж повече »

Доналд Кнут

Доналд Ървин Кнут (Donald Ervin Knuth, произнасяно и Канут) е известен информатик-теоретик и професор емеритус в Станфордския университет.

New!!: Информатика и Доналд Кнут · Виж повече »

Ефективност

Ефективността в най-общия смисъл показва отношението на постигнатия резултат спрямо поставената цел.

New!!: Информатика и Ефективност · Виж повече »

Едсхер Дейкстра

Едсхер Дейкстра (понякога неправилно изписвано Дийкстра; Edsger Wybe Dijkstra, нидерландско произношение) е нидерландски информатик.

New!!: Информатика и Едсхер Дейкстра · Виж повече »

Език за програмиране

Език за програмиране е изкуствен език, предназначен за изразяване на изчисления, които могат да се извършат от машина, по-специално от компютър.

New!!: Информатика и Език за програмиране · Виж повече »

Енигма (машина)

Енѝгма (Enigma) е тип преносима шифровъчна машина, използвана за шифриране и дешифриране на секретни съобщения през 20-те години на XX век.

New!!: Информатика и Енигма (машина) · Виж повече »

Логически елемент

Логически елемент е електронна схема, реализираща елементарна логическа операция.

New!!: Информатика и Логически елемент · Виж повече »

Логика

Логиката е наука за формално-валидните умозаключения.

New!!: Информатика и Логика · Виж повече »

1940-те

1940-те са десетилетие на 20-ти век, обхващащо периода от 1 януари 1940 до 31 декември 1949 година.

New!!: Информатика и 1940-те · Виж повече »

ИзходящIncoming
Хей! Ние сме на Facebook сега! »