Logo
Юнионпедия
Съобщение
Предлага се в Google Play
New! Свали Юнионпедия на вашия Android ™!
Безплатно
По-бързо от браузъра!
 

Имплементация

Index Имплементация

Имплементация - това е реализацията на приложение или привеждането в изпълнение на план, идея, модел, дизайн, спецификация, стандарт или алгоритъм.

17 отношения: World Wide Web Consortium, Клас (програмиране), Компютър, Компютърна програма, Приложен софтуер, План (абстракция), Политология, Обществена политика, Обектно-ориентирано програмиране, Управление на проекти, Метод (програмиране), Информатика, Информационни технологии, Законодателна власт, Бюрокрация, Браузър, Език за програмиране.

World Wide Web Consortium

World Wide Web Consortium (W3C) е основната организация по стандартизация, установяваща международни стандарти за WWW (или съкратено W3), Организацията е основана като консорциум за насърчаване на съвместимостта на World Wide Web технологии като HTML, XHTML, XML, RDF, CSS, PNG, SVG, и SOAP.

New!!: Имплементация и World Wide Web Consortium · Виж повече »

Клас (програмиране)

Класът е една от характеристиките на обектно-ориентираното програмиране.

New!!: Имплементация и Клас (програмиране) · Виж повече »

Компютър

Компютърът е устройство с общо предназначение, което може да бъде програмирано да извършва набор от аритметични и/или логически операции.

New!!: Имплементация и Компютър · Виж повече »

Компютърна програма

Компютърната програма или още софтуерна програма, или накратко програма е съвкупност от инструкции към компютъра, които трябва да дадат някакъв определен изходен резултат.

New!!: Имплементация и Компютърна програма · Виж повече »

Приложен софтуер

Приложен софтуер (application software) (също приложно програмно осигуряване или накратко приложение) е софтуер, предназначен за изпълнението на определени потребителски задачи, който е направен така, че да взаимодейства непосредствено с потребителя.

New!!: Имплементация и Приложен софтуер · Виж повече »

План (абстракция)

Планът обикновено е някаква схема, или списък със стъпки, срокове и ресурси, използвани за постигане на цели.

New!!: Имплементация и План (абстракция) · Виж повече »

Политология

Политологията е социална наука, която изучава теорията и практиката на политиката, анализира политическите системи и политическото поведение.

New!!: Имплементация и Политология · Виж повече »

Обществена политика

Държавна политика или още публичната политика (от английското: Public policy) е дисциплина в областта на политическите науки, която проучва процесите при вземането на решения в рамките на политиката на страната.

New!!: Имплементация и Обществена политика · Виж повече »

Обектно-ориентирано програмиране

Обектно-ориентираното програмиране (ООП) е парадигма в компютърното програмиране, при която една програмна система се моделира като набор от обекти, които взаимодействат помежду си, за разлика от традиционното виждане, в което една програма е списък от инструкции, които компютърът изпълнява.

New!!: Имплементация и Обектно-ориентирано програмиране · Виж повече »

Управление на проекти

Управление на проекти е науката за проектите.

New!!: Имплементация и Управление на проекти · Виж повече »

Метод (програмиране)

Метод (method) в програмирането е съставна част от една програма, която решава конкретен проблем.

New!!: Имплементация и Метод (програмиране) · Виж повече »

Информатика

Информатиката се занимава с теоретичните основи на информацията, изчисленията и с практическите техники за тяхното приложение.

New!!: Имплементация и Информатика · Виж повече »

Информационни технологии

Конференция AWS на Amazon Информационните технологии (ИТ) са група технологии, предназначени за събиране, обработка, съхранение и разпространение на звукова, графична, текстова и числена информация, и използващи за тази цел базирано на микроелектрониката съчетание от компютърна и телекомуникационна техника.

New!!: Имплементация и Информационни технологии · Виж повече »

Законодателна власт

Законодателната власт е част от управлението на държавата, и онази която приема, изменя, допълва и отменя законите в държавата.

New!!: Имплементация и Законодателна власт · Виж повече »

Бюрокрация

Бюрокрацията в съвременните социални науки се определя като административна система от обучени професионалисти, която работи непрекъснато в съответствие с определени правила.

New!!: Имплементация и Бюрокрация · Виж повече »

Браузър

Браузърът (още уеб браузър, (web) browser) е приложен софтуер, предназначен за разглеждане на информационни ресурси в Уеб.

New!!: Имплементация и Браузър · Виж повече »

Език за програмиране

Език за програмиране е изкуствен език, предназначен за изразяване на изчисления, които могат да се извършат от машина, по-специално от компютър.

New!!: Имплементация и Език за програмиране · Виж повече »

ИзходящIncoming
Хей! Ние сме на Facebook сега! »