Logo
Юнионпедия
Съобщение
Предлага се в Google Play
New! Свали Юнионпедия на вашия Android ™!
Инсталирай
По-бързо от браузъра!
 

Имена на числата

Index Имена на числата

Честото използване на числа в речта е наложило измислянето на система за наименуването им, за да бъдат те по-лесни за изговаряне.

34 отношения: Google, 1 (число), 10 (число), 100 (число), 1000 (число), 1000000 (число), 1024 (число), 11 (число), 12 (число), 13 (число), 14 (число), 144 (число), 15 (число), 16 (число), 17 (число), 18 (число), 19 (число), 2 (число), 20 (число), 200 (число), 3 (число), 30 (число), 4 (число), 40 (число), 5 (число), 50 (число), 6 (число), 60 (число), 7 (число), 70 (число), 8 (число), 80 (число), 9 (число), 90 (число).

Google

#пренасочване Гугъл (компания).

New!!: Имена на числата и Google · Виж повече »

1 (число)

Едно е естествено число, следващо нула и предхождащо две.

New!!: Имена на числата и 1 (число) · Виж повече »

10 (число)

Десет е естествено число, следващо девет и предхождащо единадесет.

New!!: Имена на числата и 10 (число) · Виж повече »

100 (число)

100 (сто) е естествено, цяло число, следващо 99 и предхождащо 101.

New!!: Имена на числата и 100 (число) · Виж повече »

1000 (число)

Хиляда е естествено число, сто пъти по-голямо от 10.

New!!: Имена на числата и 1000 (число) · Виж повече »

1000000 (число)

Милион (million, milione) е цяло, естествено, голямо число, равно на 1 000 000, или 106 (10 на 6-та степен), или хиляда хиляди.

New!!: Имена на числата и 1000000 (число) · Виж повече »

1024 (число)

1024 (хиляда двадесет и четири) е естествено, цяло число, следващо 1023 и предхождащо 1025.

New!!: Имена на числата и 1024 (число) · Виж повече »

11 (число)

Единадесет (често наричано „единайсет“) е естествено число, следващо 10 десет и предхождащо 12 дванадесет.

New!!: Имена на числата и 11 (число) · Виж повече »

12 (число)

s Дванадесет (често наричано „дванайсет“) е естествено число, следващо единадесет и предхождащо тринадесет.

New!!: Имена на числата и 12 (число) · Виж повече »

13 (число)

Тринадесет (често наричано тринайсет) е естествено число, следващо дванадесет и предхождащо четиринадесет.

New!!: Имена на числата и 13 (число) · Виж повече »

14 (число)

Четиринадесет (често наричано четирнайсет) е естествено число, следващо тринадесет и предхождащо петнадесет.

New!!: Имена на числата и 14 (число) · Виж повече »

144 (число)

144 (сто четиридесет и четири) е естествено, цяло число, следващо 143 и предхождащо 145.

New!!: Имена на числата и 144 (число) · Виж повече »

15 (число)

Петнадесет (често наричано петнайсет) е естествено число, следващо четиринадесет и предхождащо шестнадесет.

New!!: Имена на числата и 15 (число) · Виж повече »

16 (число)

Шестнадесет (често наричано шестнайсет) е естествено число, следващо петнадесет и предхождащо седемнадесет.

New!!: Имена на числата и 16 (число) · Виж повече »

17 (число)

Седемнадесет (често наричано седемнайсет) е естествено число, следващо шестнадесет и предхождащо осемнадесет.

New!!: Имена на числата и 17 (число) · Виж повече »

18 (число)

Осемнадесет (често наричано осемнайсет) е естествено число, следващо седемнадесет и предхождащо деветнадесет.

New!!: Имена на числата и 18 (число) · Виж повече »

19 (число)

Деветнадесет (често наричано деветнайсет) е естествено число, следващо осемнадесет и предхождащо двадесет.

New!!: Имена на числата и 19 (число) · Виж повече »

2 (число)

Две е естествено число, следващо едно и предхождащо три.

New!!: Имена на числата и 2 (число) · Виж повече »

20 (число)

Двадесет (често наричано двайсет) е естествено число, следващо деветнадесет и предхождащо двадесет и едно.

New!!: Имена на числата и 20 (число) · Виж повече »

200 (число)

200 (двеста) е естествено, цяло число, следващо 199 и предхождащо 201.

New!!: Имена на числата и 200 (число) · Виж повече »

3 (число)

Три е естествено просто число, следващо две и предхождащо четири.

New!!: Имена на числата и 3 (число) · Виж повече »

30 (число)

Тридесет (често наричано трийсет) е естествено число, следващо двадесет и девет и предхождащо тридесет и едно.

New!!: Имена на числата и 30 (число) · Виж повече »

4 (число)

4 (четири) е цифра и естествено цяло четно число.

New!!: Имена на числата и 4 (число) · Виж повече »

40 (число)

40 (четиридесет) е естествено, цяло число, следващо 39 и предхождащо 41.

New!!: Имена на числата и 40 (число) · Виж повече »

5 (число)

5 (пет) е цифра и естествено нечетно цяло число.

New!!: Имена на числата и 5 (число) · Виж повече »

50 (число)

50 (петдесет) е естествено, цяло число, следващо 49 и предхождащо 51.

New!!: Имена на числата и 50 (число) · Виж повече »

6 (число)

6 (шест) е цифра и естествено четно цяло число.

New!!: Имена на числата и 6 (число) · Виж повече »

60 (число)

60 (шестдесет) е естествено, цяло число, следващо 59 и предхождащо 61.

New!!: Имена на числата и 60 (число) · Виж повече »

7 (число)

7 (седем) е просто, естествено, цяло число, следващо 6 и предхождащо 8.

New!!: Имена на числата и 7 (число) · Виж повече »

70 (число)

70 (седемдесет) е естествено, цяло число, следващо 69 и предхождащо 71.

New!!: Имена на числата и 70 (число) · Виж повече »

8 (число)

Осем е естествено, цяло число, следващо седем и предхождащо девет.

New!!: Имена на числата и 8 (число) · Виж повече »

80 (число)

80 (осемдесет) е естествено, цяло число, следващо 79 и предхождащо 81.

New!!: Имена на числата и 80 (число) · Виж повече »

9 (число)

9 (девет) е естествено число, следващо осем и предхождащо десет.

New!!: Имена на числата и 9 (число) · Виж повече »

90 (число)

90 (деветдесет) е естествено, цяло число, следващо 89 и предхождащо 91.

New!!: Имена на числата и 90 (число) · Виж повече »

Пренасочва тук:

Имена на числа.

ИзходящIncoming
Хей! Ние сме на Facebook сега! »