Logo
Юнионпедия
Съобщение
Предлага се в Google Play
New! Свали Юнионпедия на вашия Android ™!
Безплатно
По-бързо от браузъра!
 

Животни

Index Животни

Животните (Animalia) са организирани живи същества, притежаващи сетивност и способност за волеви движения и размножаване.

105 отношения: Ecdysozoa, Echinodermata, Eumetazoa, Gnathifera, Hyolitha, Lophotrochozoa, Medusozoa, Parazoa, Platyzoa, VHS, Кръгли червеи, Класификация на животните, Класификация на организмите, Клетъчна биология, Клетка, Кореморесничести, Коремоноги, Конвергенция (биология), Първичноустни, Птици, Приапулиди, Протисти, Прешленести червеи, Паякообразни, Пиявици, Пластинчати, Плоски червеи, Полухордови, Отровни животни, Ортонектиди, Онихофори, Ацели, Ацеломорфи, Ню Йорк, Насекоми, Немертини, Неопротерозой, Растения, Радиалносиметрични, Ракообразни, Раменоноги, Риби, Ротифери, Ромбични животни, Ресничести, Сипункулиди, Слънчева светлина, Смукалници, Тении, Фрагментация (размножаване), ..., Флагелуми, Форониди, Храносмилателна система, Хордови, Хоботопридвижващи се, Хелицерови, Хемосинтеза, Циклиофори, Членестоноги, Четинкочелюстни, Черупка, Чернодробен метил, Челюстноустни, Южна Австралия, Яйце (зоология), Масово измиране Перм-Триас, Малочетинести червеи, Миди, Многочетинести червеи, Многоклетъчно, Многоножки, Морфология (биология), Мешести, Мегафауна, Междуклетъчни връзки, Мекотели, Ихнофосили, Иглокожи, Извънклетъчен матрикс, Измиране, Живи влакна, Зоофобия, Земноводни, Бавноходки, Бодлоглави червеи, Бодлокожи, Бодлокожо, Бозайници, Всеядни животни, Вторичноустни, Влечуги, Водни гъби, Гръцки език, Гребенести, Гамета, Главоноги, Двустранно симетрични, Дишане, Дивергенция (генетика), Еукариоти, Ехиура, Едноклетъчно, Ектопрокти, Ентопрокти, Лорицефери. Разширете индекс (55 Повече ▼) »

Ecdysozoa

Ecdysozoa е група от първичноустни животни, включваща Arthropoda (насекоми, паякообразни, ракообразни и многоножки), Nematoda (кръгли червеи), както и няколко по-малки типа.

New!!: Животни и Ecdysozoa · Виж повече »

Echinodermata

#пренасочване Бодлокожи.

New!!: Животни и Echinodermata · Виж повече »

Eumetazoa

#пренасочване Същински многоклетъчни.

New!!: Животни и Eumetazoa · Виж повече »

Gnathifera

Gnathifera (от гръцки "челюст" и "носене") са група от организми, които обединяват първичноустните Gnathostomulida, Micrognathozoa, Rotifera, Acanthocephala и Cycliophora.

New!!: Животни и Gnathifera · Виж повече »

Hyolitha

Hyolitha e група изкопаеми морски безгръбначни животни класифицирани като клас мекотели и дори отделен типBabcock, L. E., Robison, R. A. (1988).

New!!: Животни и Hyolitha · Виж повече »

Lophotrochozoa

Lophotrochozoa са основната група животни от първичноустните.

New!!: Животни и Lophotrochozoa · Виж повече »

Medusozoa

#пренасочване Медузи.

New!!: Животни и Medusozoa · Виж повече »

Parazoa

#пренасочване Паразоа.

New!!: Животни и Parazoa · Виж повече »

Platyzoa

Platyzoa (гръцки πλατύς — плосък, ζῷον — животно) са група на първичноустни животни, предложени като отделна група от Томас Кавалиър-Смит през 1998 г.

New!!: Животни и Platyzoa · Виж повече »

VHS

Video Home System, или по-известна със съкращението си VHS, е система за запис на видео, разработена през 70-те години на 20-ти век от японската фирма JVC.

New!!: Животни и VHS · Виж повече »

Кръгли червеи

Кръглите червеи (Nematoda или нематоди) са таксономичен тип безгръбначни животни, едни от най-разпространените със значителен процент от тях паразити по растения, хора и животни.

New!!: Животни и Кръгли червеи · Виж повече »

Класификация на животните

Класификацията на животните се изучава от науката систематика на животните (зоосистематика).

New!!: Животни и Класификация на животните · Виж повече »

Класификация на организмите

464x464пкс Класификация на организмите или систематика е област в биологията, която описва естествените връзки между различните видове организми и ги класифицира по единен начин.

New!!: Животни и Класификация на организмите · Виж повече »

Клетъчна биология

Рисунка на Робърт Хук. Клетъчната биология (позната още като Цитология, от гръцки: цитос – „съдържащ“) е поддял на биологията, занимаващ се с изучаването на клетките като цяло.

New!!: Животни и Клетъчна биология · Виж повече »

Клетка

гладък ER, (9) митохондрии, (10) вакуола, (11) цитоплазма, (12) лизозома, (13) центриола Клетката е структурна и функционална единица на всички живи организми и понякога е наричана „най-малката единица на живот“.

New!!: Животни и Клетка · Виж повече »

Кореморесничести

Кореморесничести (Gastrotricha, на гръцки: γαστερ, gaster – „стомах“, „корем“ и θριξ, thrix – „косъм“, „ресна“) са тип безцветни червеобразни животни живеещи изцяло във водна среда.

New!!: Животни и Кореморесничести · Виж повече »

Коремоноги

Коремоногите (Gastropoda), известни още като охлюви и плужеци, са клас мекотели.

New!!: Животни и Коремоноги · Виж повече »

Конвергенция (биология)

Като значение терминът може да се сбърка с паралелна еволюция.

New!!: Животни и Конвергенция (биология) · Виж повече »

Първичноустни

Първичноустните (Protostomia, protostomia „устата на първо място“) са клон на животните.

New!!: Животни и Първичноустни · Виж повече »

Птици

Птиците (Aves) са клас двукраки, яйцеснасящи, покрити с пера и с видоизменени в криле предни крайници гръбначни животни.

New!!: Животни и Птици · Виж повече »

Приапулиди

Приапулиди (Priapulida, на гръцки πριάπος, priāpos "пенис" от Приап, древногръцки бог на плодородието и ida - суфикс) са червеообразни морски безгръбначни животни с цилиндрично, несегментирано тяло.

New!!: Животни и Приапулиди · Виж повече »

Протисти

Протистите (Protista) са парафилетична група организми, включваща всички еукариоти, които не се причисляват към царствата на гъби, растения или животни.

New!!: Животни и Протисти · Виж повече »

Прешленести червеи

Прешленести (Annelida) са типът най-сложно организирани червеи.

New!!: Животни и Прешленести червеи · Виж повече »

Паякообразни

Паякообразните (Arachnida) са клас безгръбначни трипластни животни от тип членестоноги.

New!!: Животни и Паякообразни · Виж повече »

Пиявици

Пиявиците (Hirudinea) са подклас животни, състоящ се от повече от 650 вида ектопаразитни (предимно) и хищнически (по-рядко) прешленести червеи, систематизирани в четири разреда.

New!!: Животни и Пиявици · Виж повече »

Пластинчати

Пластинчати (Placozoa; от гр.: plakos — „плосък“, zoa — „животни“) са базална група безгръбначни.

New!!: Животни и Пластинчати · Виж повече »

Плоски червеи

Тип Плоските червеи (Platyhelminthes от гръцки platy: равнина и helminth: червей) са най-нисшите трипластни животни.

New!!: Животни и Плоски червеи · Виж повече »

Полухордови

Полухордови (Hemichordata от гръцки ἡμι - половина и χορδή - струна), известни още като Неяснохордови, са тип безгръбначни организми от царството на животните.

New!!: Животни и Полухордови · Виж повече »

Отровни животни

#пренасочване Отровно животно.

New!!: Животни и Отровни животни · Виж повече »

Ортонектиди

Ортонектиди (Orthonectida, на гръцки ortos "прав" и nectus "плувам") са малък биологичен тип морски многоклетъчни животни.

New!!: Животни и Ортонектиди · Виж повече »

Онихофори

Онихофори (Onychophora, на гръцки: onyx – „нокът“ и pherein – „нося“) са червеообразни влаголюбиви безгръбначни животни с дълго цилиндрично тяло.

New!!: Животни и Онихофори · Виж повече »

Ацели

Ацелите (Acoela) са клас животни, първоначално са причислявани като група към плоските червеи, като един от двата класа на тип Acoelomorpha, съдържащ по-голямата част на видове, в типа.

New!!: Животни и Ацели · Виж повече »

Ацеломорфи

Acoelomorpha са дискутируем тип на животните с подобни на планула характеристики.

New!!: Животни и Ацеломорфи · Виж повече »

Ню Йорк

Ню Йорк (на английски официално: The City of New York, по-често срещано разговорно New York City) е американски метрополис, разположен в щата Ню Йорк.

New!!: Животни и Ню Йорк · Виж повече »

Насекоми

Насекомите (Insecta) са клас безгръбначни трипластни животни от тип членестоноги.

New!!: Животни и Насекоми · Виж повече »

Немертини

Немертините (Nemertea) са тип многоклетъчни животни, обхващащ малка група червеи включваща около 700 – 800 вида.

New!!: Животни и Немертини · Виж повече »

Неопротерозой

Позиция на континентите Неопротерозой, Neoproterozoic Era е геоложка ера (последната ера на протерозоя), която започва преди 1000 милиона години и завършва преди 542 милиона години.

New!!: Животни и Неопротерозой · Виж повече »

Растения

Растенията (Plantae) са царство организми, включващо познати форми, като дървета, храсти, треви, лиани, папрати и мъхове, а според някои дефиниции и зелените водорасли.

New!!: Животни и Растения · Виж повече »

Радиалносиметрични

Радиалносиметричните (Radiata) са радиално симетрични животни от подцарство Eumetazoa (Същински многоклетъчни).

New!!: Животни и Радиалносиметрични · Виж повече »

Ракообразни

Ракообразните (Crustacea) са подтип безгръбначни трипластни животни от тип Членестоноги.

New!!: Животни и Ракообразни · Виж повече »

Раменоноги

Раменоноги (Brachiopoda, на гръцки brachion - ръка от плешка до китка, pous, podos - крак) са водни безгръбначни животни с несегментирано тяло и външна двуделна черупка.

New!!: Животни и Раменоноги · Виж повече »

Риби

#пренасочване Риба.

New!!: Животни и Риби · Виж повече »

Ротифери

Ротифери или Ротатории (Rotifera, Rotatoria, от rota – „корона“, „венец“ и fera – „нося“) са тип сладководни микроскопични червеи с билатерална симетрия.

New!!: Животни и Ротифери · Виж повече »

Ромбични животни

Ромбичните животни (Dicyemida или Rhombozoa) са тип малки паразити, които живеят в бъбреците на главоноги.

New!!: Животни и Ромбични животни · Виж повече »

Ресничести

Ресничестите (Ciliophora) са най-сложно устроените едноклетъчни животни.

New!!: Животни и Ресничести · Виж повече »

Сипункулиди

Сипункулиди (Sipuncula или Sipunculida, на латински: siphunculus – „слаб сифон“) са тип безгръбначни морски несегментирани червеобразни животни.

New!!: Животни и Сипункулиди · Виж повече »

Слънчева светлина

#пренасочване Слънчево излъчване.

New!!: Животни и Слънчева светлина · Виж повече »

Смукалници

Смукалниците или метилите (Trematoda) са клас плоски червеи с неначленено тяло.

New!!: Животни и Смукалници · Виж повече »

Тении

Тении (Cestoda, cestus – „пояс“, „лента“ и oid – „подобно“) се наричат клас паразитни плоски червеи с начленено тяло.

New!!: Животни и Тении · Виж повече »

Фрагментация (размножаване)

Фрагментация е вид безполово размножаване, при който новият индивид се развива от отделна, която и да е, част на майчиния организъм.

New!!: Животни и Фрагментация (размножаване) · Виж повече »

Флагелуми

#пренасочване Камшиче.

New!!: Животни и Флагелуми · Виж повече »

Форониди

Форониди (Phoronida, на гръцки phoros, нося + nidus, гнездо) са тип безгръбначни червеобразни животни.

New!!: Животни и Форониди · Виж повече »

Храносмилателна система

Храносмилателната система (Systema digestorium) представлява група от органи, свързани морфологично и функционално в една силно навита храносмилателна тръба.

New!!: Животни и Храносмилателна система · Виж повече »

Хордови

Хордови (Chordata) са тип животни, обединени в една група поради наличието на хорда.

New!!: Животни и Хордови · Виж повече »

Хоботопридвижващи се

Хоботопридвижващи се (Kinorhyncha, на гръцки: κίνηω, kīneō – „движа се“ и ρυνχος, rhynchos – „хобот“) са билатерални, червеобразни, бентосни животни с начленено тяло.

New!!: Животни и Хоботопридвижващи се · Виж повече »

Хелицерови

Хелицеровите (Chelicerata), наричани също Хелицерати, са подтип дребни животни от тип Членестоноги (Arthropoda).

New!!: Животни и Хелицерови · Виж повече »

Хемосинтеза

Микроскопска снимка на оксидиращите водород бактерии ''Venenivibrio stagnispumantis'' Хемосинтезата е биохимичен процес, при който съдържащи въглерод молекули (обикновено въглероден диоксид или метан) и хранителни вещества се преобразуват в органични вещества, като за източник на енергия служи оксидацията на неорганични молекули (водород, сероводород и други) или метан, а не слънчевата светлина, както при фотосинтезата.

New!!: Животни и Хемосинтеза · Виж повече »

Циклиофори

Циклиофорите (Cycliophora) са тип организми от царство Животни (Animalia).

New!!: Животни и Циклиофори · Виж повече »

Членестоноги

Членестоногите (Arthropoda) са тип безгръбначни животни, чиито клетки образуват три пласта на тялото.

New!!: Животни и Членестоноги · Виж повече »

Четинкочелюстни

Четинкочелюстни или Власинкочелюстни (Chaetognatha, на гръцки — χαίτη, chaitae "дълги косми, четинки" и γνάθος, gnathos "челюст") са тип водни животни с несегментирано прозрачно тяло.

New!!: Животни и Четинкочелюстни · Виж повече »

Черупка

Черупка е външната твърда обвивка на яйце, някои плодове и на някои животни.

New!!: Животни и Черупка · Виж повече »

Чернодробен метил

Чернодробните метили са група плоски червеи от клас Смукалници, които паразитират в черния дроб на животните, включително и човека.

New!!: Животни и Чернодробен метил · Виж повече »

Челюстноустни

Челюстноустни (Gnathostomulida, на гръцки: gnath – „челюст“ и stoma – „уста“) са билатерално симетрични, несегментирани, полупрозрачни, цилиндрични, червеобразни морски животни.

New!!: Животни и Челюстноустни · Виж повече »

Южна Австралия

Южна Австралия 270px 270px СтолицаАделаида Най-голям градАделаида Площ - Всичко 4-то място 1 043 514 км² Население - Всичко (2005) - Гъстота5-то място 1 540 200 1,57/км² Уебсайт Южна Австралия е щат в Австралия със столица Аделаида.

New!!: Животни и Южна Австралия · Виж повече »

Яйце (зоология)

Яйце (ovum) се нарича ограничената от здрава, непрекъсната обвивка яйцеклетка при насекомите, рибите, земноводните, птиците и еднопроходните бозайници.

New!!: Животни и Яйце (зоология) · Виж повече »

Масово измиране Перм-Триас

Масовото измиране Перм-Триас, понякога наричано Голямото измиране, е масово измиране настъпило преди 251,4 милиона години.

New!!: Животни и Масово измиране Перм-Триас · Виж повече »

Малочетинести червеи

Малочетинестите червеи (Oligochaeta, Олигохети) са подклас прешленести червеи съставляващи около половината от видовото разнообразие на типа.

New!!: Животни и Малочетинести червеи · Виж повече »

Миди

Мидите (Bivalvia, Плочкохрили) са клас водни мекотели, тялото на които е съставено от глава, труп (туловище) и крак, и защитено от две симетрични черупки.

New!!: Животни и Миди · Виж повече »

Многочетинести червеи

Многочетинестите червеи (Polychaeta, Полихети) са клас прешленести червеи съставляващи голяма част от видовото разнообрание на типа.

New!!: Животни и Многочетинести червеи · Виж повече »

Многоклетъчно

Многоклетъчните организми са организми, съставени повече от една клетка.

New!!: Животни и Многоклетъчно · Виж повече »

Многоножки

Многоножките (Myriapoda) са подтип безгръбначни трипластни животни от тип членестоноги.

New!!: Животни и Многоножки · Виж повече »

Морфология (биология)

Морфологията (от гръцки: μορφή – „форма“ и λόγος – „слово“, „наука“) е общобиологична наука, която изучава строежа на биологичните системи на ниво клетка (цитоморфология), тъкан (хистоморфология) и организъм (анатомия).

New!!: Животни и Морфология (биология) · Виж повече »

Мешести

Мешестите (Cnidaria) са тип безгръбначни животни, чието тяло е съставено от два пласта, между които има безструктурно пихтиесто вещество, наречено мезоглея.

New!!: Животни и Мешести · Виж повече »

Мегафауна

Мегафауната обединява най-едрите животински видове на планетата.

New!!: Животни и Мегафауна · Виж повече »

Междуклетъчни връзки

Междуклетъчните връзки (МКВ) са структури в тъканите на многоклетъчните организми.

New!!: Животни и Междуклетъчни връзки · Виж повече »

Мекотели

Мекотелите (Mollusca) са огромен тип обединени в морфологично отношение безгръбначни трипластни животни, които отстъпват само на членестоногите по разнообразие и численост на видовете.

New!!: Животни и Мекотели · Виж повече »

Ихнофосили

Трейс фосилите представляват доказателството за жизнената дейност на фосилни животни и растения.

New!!: Животни и Ихнофосили · Виж повече »

Иглокожи

#пренасочване Бодлокожи.

New!!: Животни и Иглокожи · Виж повече »

Извънклетъчен матрикс

Извънклетъчният матрикс е понятие в биологията, което обобщава съвкупността от вещества, заобикалящи клетките в даден тип тъкан.

New!!: Животни и Извънклетъчен матрикс · Виж повече »

Измиране

В биологията и екологията, под измиране или изчезване се разбира прекратяване на съществуването на един вид или на група таксони, което води до намаляване на биоразнообразието.

New!!: Животни и Измиране · Виж повече »

Живи влакна

Живи влакна (Nematomorpha, на гръцки: nema – „косъм“ и morphe – „форма“) са предимно водни безгръбначни животни.

New!!: Животни и Живи влакна · Виж повече »

Зоофобия

Зоофобия или животинска фобия на гръцки език може да има едно или две близки значения: общ термин за клас от специфични фобии за определени животниNandor Fodor, Frank Gaynor, „Freud: Dictionary of Psychoanalysis“, 2004: ISBN 0760753016 (initial publ. 1950), или ирационален страх и дори просто неприязън към всякакви животни.

New!!: Животни и Зоофобия · Виж повече »

Земноводни

Земноводните (Amphibia amphi – удвоено и bios – живот) са клас студенокръвни животни, включващ всички Четириноги, които нямат амниотични яйца (около 6 000 съществуващи и днес вида).

New!!: Животни и Земноводни · Виж повече »

Бавноходки

Бавноходки (Tardigrada, от латински tardigradus, „стъпващ бавно“, от tarde „бавно“ и gradior „стъпвам“) са билатерално симетрични, микроскопични безгръбначни организми.

New!!: Животни и Бавноходки · Виж повече »

Бодлоглави червеи

Бодлоглави червеи (Acanthocephala, на гръцки: ακανθος, akanthos – „бодли“ и κεφαλη, kephale – „глава“) са тип паразитни червеобразни животни.

New!!: Животни и Бодлоглави червеи · Виж повече »

Бодлокожи

Бодлокожите (Echinodermata), наричани още иглокожи, са тип безгръбначни трипластни животни.

New!!: Животни и Бодлокожи · Виж повече »

Бодлокожо

#пренасочване Бодлокожи.

New!!: Животни и Бодлокожо · Виж повече »

Бозайници

Бозайниците (Mammalia) са най-висшият клас гръбначни животни.

New!!: Животни и Бозайници · Виж повече »

Всеядни животни

Всеядни животни (omnivore или omniphage) или еврифаги (от гръцки eurys „широк“ + гръцки phagos „ям, изяждам“) са животни, употребяващи както растителна, така и месна храна.

New!!: Животни и Всеядни животни · Виж повече »

Вторичноустни

Вторичноустни (таксономично: Deuterostomia от гръцки: "втора уста") са надтип в царството на Животните.

New!!: Животни и Вторичноустни · Виж повече »

Влечуги

Влечугите (Reptilia) са клас гръбначни животни, включват дишащи атмосферен въздух четирикраки, обикновено покрити с люспи.

New!!: Животни и Влечуги · Виж повече »

Водни гъби

Водните гъби (Porifera) са тип животни, които обитават предимно дъното на топлите и солени морета и са едни от най-просто устроените многоклетъчни.

New!!: Животни и Водни гъби · Виж повече »

Гръцки език

Гръцкият език (самоназвание: ελληνικά, произнесено елиника̀, старогръцко произношение хеленика&#768) е индоевропейски език, говорен от около 13 000 000 души в Гърция, Кипър и гръцката диаспора в целия свят.

New!!: Животни и Гръцки език · Виж повече »

Гребенести

Гребенести (Ctenophora, на гръцки: ktenos – „гребен“ и phoros – „нося“) са морски многоклетъчни животни с бирадиална симетрия.

New!!: Животни и Гребенести · Виж повече »

Гамета

Гаметите са клетки с хаплоиден хромозомен набор, чрез които организмите се размножават полово.

New!!: Животни и Гамета · Виж повече »

Главоноги

Главоногите (Lophotrochozoa) са най-сложно устроените мекотели.

New!!: Животни и Главоноги · Виж повече »

Двустранно симетрични

Двустранно симетрични (Bilateria, наричат се и Билатерално симетрични) са всички животни с двустранна симетрия, т.е. те имат преден и заден край, както и горен и долен.

New!!: Животни и Двустранно симетрични · Виж повече »

Дишане

Дишането е процес, при който живите същества поемат кислород и с участието на вода се разрушават органични вещества, при което се освобождава включената в тях химическа енергия, като се отделят вода и въглероден диоксид.

New!!: Животни и Дишане · Виж повече »

Дивергенция (генетика)

Генетичната дивергенция е процес на раздалечаване (диференциация) на генофондовете на отделните популации в следстие на явления като генетичен дрейф, мутиране и естествен отбор.

New!!: Животни и Дивергенция (генетика) · Виж повече »

Еукариоти

Еукариотите (Eukaryota) са биологична империя организми, чиито клетки притежават ядро, където е събран генетичният материал.

New!!: Животни и Еукариоти · Виж повече »

Ехиура

Ехиура (Echiura, от гр. echis — змия, ura — опашка) са малка група от морски животни.

New!!: Животни и Ехиура · Виж повече »

Едноклетъчно

''Valonia ventricosa'', вид водорасло с диаметър от 1 до 4 cm, е сред най-големите едноклетъчни видове. Едноклетъчни се наричат организмите, които се състоят от една клетка.

New!!: Животни и Едноклетъчно · Виж повече »

Ектопрокти

Ектопрокти (Ectoprocta или Bryozoa, на гръцки: bryo – „мъх“ и zoon – „животно“) са билатерални, несеметрични водни безгръбначни животни.

New!!: Животни и Ектопрокти · Виж повече »

Ентопрокти

Ентопрокти (Entoprocta, на гръцки entos, ἐντός "вътре" и πρωκτός, proktos "анус") са водни безгръбначни животни.

New!!: Животни и Ентопрокти · Виж повече »

Лорицефери

Лорицеферите (Loricifera, lorica - броня, корсет; fere - нося) са тип микроскопични морски седиментно-живеещи животни.

New!!: Животни и Лорицефери · Виж повече »

Пренасочва тук:

Animal, Animalia, Metazoa, Фауна, Животинския свят, Животните, Животно.

ИзходящIncoming
Хей! Ние сме на Facebook сега! »