Logo
Юнионпедия
Съобщение
Предлага се в Google Play
New! Свали Юнионпедия на вашия Android ™!
Безплатно
По-бързо от браузъра!
 

Еукариоти

Index Еукариоти

Еукариотите (Eukaryota) са биологична империя организми, чиито клетки притежават ядро, където е събран генетичният материал.

28 отношения: Amoebozoa, Archaeplastida, Bikonta, Excavata, Opisthokonta, SAR, Unikonta, Камшичета, Класификация на организмите, Клетъчна стена, Клетъчна мембрана, Клетъчно ядро, Клетка, Протисти, Пероксизома, Организъм, Растения, Реснички, Цитоскелет, Центриола, Многоклетъчно, Животни, Биология, Гъби, Гръцки език, Гликокаликс, ДНК, Лизозома.

Amoebozoa

Amoebozoa са основна група амебовидни протозои, по-голямата част от които се движат с помощта на вътрешния цитоплазмен поток.

New!!: Еукариоти и Amoebozoa · Виж повече »

Archaeplastida

Archaeplastida са голяма група еукариоти, състояща се от червени и зелени водорасли и висши растения (Embryophyta), заедно с малка група, наречена на ''Glaucophyta''.

New!!: Еукариоти и Archaeplastida · Виж повече »

Bikonta

Bikonta („две камшичета“) е група на еукариотите, при които клетката има две камшичета.

New!!: Еукариоти и Bikonta · Виж повече »

Excavata

Excavata са подгрупа едноклетъчни еукариоти в групата Bikonta.

New!!: Еукариоти и Excavata · Виж повече »

Opisthokonta

Opisthokonta ( – „отзад“, „камшиче“) или „Fungi/Metazoa група“ са голяма група еукариоти, включваща животинското и гъбното царства, заедно с еукариотните микроорганизми, които понякога са групирани в парафилетичния тип Choanozoa (обозначаван понякога като царство Протиста).

New!!: Еукариоти и Opisthokonta · Виж повече »

SAR

#пренасочване SAR стойност.

New!!: Еукариоти и SAR · Виж повече »

Unikonta

Unikonta е таксономична група в домен Еукариоти, включваща супергрупите Amoebozoa, Opisthokonta и евентуално Apusozoa.

New!!: Еукариоти и Unikonta · Виж повече »

Камшичета

#пренасочване Камшиче.

New!!: Еукариоти и Камшичета · Виж повече »

Класификация на организмите

464x464пкс Класификация на организмите или систематика е област в биологията, която описва естествените връзки между различните видове организми и ги класифицира по единен начин.

New!!: Еукариоти и Класификация на организмите · Виж повече »

Клетъчна стена

Клетъчната стена е основен органел на микроорганизмите.

New!!: Еукариоти и Клетъчна стена · Виж повече »

Клетъчна мембрана

двойния фосфолипиден слой. Полярните жълти глави, отделят сивите хидрофобни опашки от воднистата цитоплазма и от външната среда. Клетъчната мембрана (наричана още „плазмена мембрана“, „цитоплазмена мембрана“, „плазматична мембрана“или „плазмалема“) е биологична мембрана, която отделя вътрешността на клетката от външната обкръжаваща среда.

New!!: Еукариоти и Клетъчна мембрана · Виж повече »

Клетъчно ядро

В Клетъчната биология Ядрото (от латински nucleus или nuculeus, ядка/ядро) е описано като мембранно ограничен клетъчен органел, присъстващ във всяка еукариотната клетка.

New!!: Еукариоти и Клетъчно ядро · Виж повече »

Клетка

гладък ER, (9) митохондрии, (10) вакуола, (11) цитоплазма, (12) лизозома, (13) центриола Клетката е структурна и функционална единица на всички живи организми и понякога е наричана „най-малката единица на живот“.

New!!: Еукариоти и Клетка · Виж повече »

Протисти

Протистите (Protista) са парафилетична група организми, включваща всички еукариоти, които не се причисляват към царствата на гъби, растения или животни.

New!!: Еукариоти и Протисти · Виж повече »

Пероксизома

Пероксизоми са широко разпространени органели в еукариотните клетки отговорни за разграждането на токсичния водороден пероксид (Н2О2) в клетката.

New!!: Еукариоти и Пероксизома · Виж повече »

Организъм

В биологията организмът (Gaeabionta, Biota, Vitae, Eobionti или Bionta) е съвкупност от съгласувани системи от органи.

New!!: Еукариоти и Организъм · Виж повече »

Растения

Растенията (Plantae) са царство организми, включващо познати форми, като дървета, храсти, треви, лиани, папрати и мъхове, а според някои дефиниции и зелените водорасли.

New!!: Еукариоти и Растения · Виж повече »

Реснички

Ресните (на латински Cilium) подобно камшичетата са органели за движение и представляват издавания от клетъчната повърхност.

New!!: Еукариоти и Реснички · Виж повече »

Цитоскелет

ядрата в синьо Цитоскелетът е вътрешната опора или още „скелетът“ на клетката.

New!!: Еукариоти и Цитоскелет · Виж повече »

Центриола

Центриола съставена от девет тройки микротубули. Снимката е нправена с трансмисионен електронен микроскоп. Трийзмерен поглед към структурата на центриолата. На илюстрацията ясно се виждат деветте тройки микротубули изграждащи органела. Центриолата е цилиндричен клетъчен органел срещан в повечето животински еукариотни клетки.

New!!: Еукариоти и Центриола · Виж повече »

Многоклетъчно

Многоклетъчните организми са организми, съставени повече от една клетка.

New!!: Еукариоти и Многоклетъчно · Виж повече »

Животни

Животните (Animalia) са организирани живи същества, притежаващи сетивност и способност за волеви движения и размножаване.

New!!: Еукариоти и Животни · Виж повече »

Биология

Биологията (βιολογία; βίος – живот и λόγος – учение, наука – „наука за живота“) е фундаментална природна наука, изучаваща живота и живите организми, включително тяхното устройство, начин на функциониране, растеж, разпространение, произход и развитие, таксономия и връзките между тях и неживата природа.

New!!: Еукариоти и Биология · Виж повече »

Гъби

Гъбите са биологично царство еукариотни организми, неподвижно прикрепени, без хлорофил, листа и стъбла.

New!!: Еукариоти и Гъби · Виж повече »

Гръцки език

Гръцкият език (самоназвание: ελληνικά, произнесено елиника̀, старогръцко произношение хеленика&#768) е индоевропейски език, говорен от около 13 000 000 души в Гърция, Кипър и гръцката диаспора в целия свят.

New!!: Еукариоти и Гръцки език · Виж повече »

Гликокаликс

Гликокаликс е генеричен термин в биологията, който се отнася до извънклетъчна мрежеста структура от полизахариди, произвеждана от някои бактерии, епителни клетки и други клетки, чиито функции са да предпазва клетката, например от фагоцити, и да ѝ позволява да се прилепва към други клетки или инертни повърхности (скали, метали).

New!!: Еукариоти и Гликокаликс · Виж повече »

ДНК

#пренасочване Дезоксирибонуклеинова киселина.

New!!: Еукариоти и ДНК · Виж повече »

Лизозома

Лизозомата е клетъчен органел, който е ограден от цитоплазмата с една фосфолипидна мембрана.

New!!: Еукариоти и Лизозома · Виж повече »

Пренасочва тук:

Eucaryota, Eukaryota, Еукариот.

ИзходящIncoming
Хей! Ние сме на Facebook сега! »