Logo
Юнионпедия
Съобщение
Предлага се в Google Play
New! Свали Юнионпедия на вашия Android ™!
Изтегляне
По-бързо от браузъра!
 

Естествено число

Index Естествено число

В математиката естествено число е цяло положително число (1,2,3,...,n,...). Естествените числа се използват при броенето („На масата има 3 ябълки.“) и при номерацията („Той завърши на 3-то място“).

9 отношения: Рационално число, Реално число, Теория на числата, Теория на множествата, Цяло число, Математическа индукция, Изброимо множество, Джон фон Нойман, 1889.

Рационално число

В математиката рационално число се нарича отношението между две числа a и b. Рационалните числа най-често се записват като обикновени дроби във вида a/b, където a и b са цели числа и b е различно от нула, или като десетични дроби.

New!!: Естествено число и Рационално число · Виж повече »

Реално число

В математиката реалните числа могат интуитивно да бъдат дефинирани като елементи на множество, съответстващи на всички точки на една права.

New!!: Естествено число и Реално число · Виж повече »

Теория на числата

Класическата теория на числата е клон на математиката който изследва свойствата на целите числа.

New!!: Естествено число и Теория на числата · Виж повече »

Теория на множествата

Теория на множествата е дял от математиката, която изучава множествата, като съвкупност от обекти.

New!!: Естествено число и Теория на множествата · Виж повече »

Цяло число

Целите числа са числова област Z, която се получава чрез разширяване на множеството на естествените числа с изискването операцията изваждане a - b (като обратна операция на събирането) да може да се извършва в него еднозначно за всяка наредена двойка естествени числа (а,b).

New!!: Естествено число и Цяло число · Виж повече »

Математическа индукция

Математическата индукция е метод за математическо доказателство, използван за доказване на свойства на естествените числа и на други множества, равномощни с множеството на естествените числа.

New!!: Естествено число и Математическа индукция · Виж повече »

Изброимо множество

Изброимо множество е всяко крайно множество, както и всяко (безкрайно) множество, от което съществува биекция в множеството на естествените числа.

New!!: Естествено число и Изброимо множество · Виж повече »

Джон фон Нойман

Джон фон Нойман (John von Neumann, Neumann János) (28 декември 1903 – 8 февруари 1957) е роден в Унгария американски математик от еврейско потекло, направил множество важни приноси към квантовата физика, функционалния анализ, теорията на множествата, икономиката, информатиката, статистиката и други области, свързани с математиката.

New!!: Естествено число и Джон фон Нойман · Виж повече »

1889

Няма описание.

New!!: Естествено число и 1889 · Виж повече »

Пренасочва тук:

Естествени числа.

ИзходящIncoming
Хей! Ние сме на Facebook сега! »