Logo
Юнионпедия
Съобщение
Предлага се в Google Play
New! Свали Юнионпедия на вашия Android ™!
Инсталирай
По-бързо от браузъра!
 

Ензим

Index Ензим

Лентова диаграма на ензима холинестераза Ензимите са молекули, които катализират биохимични процеси в клетката.

32 отношения: Класификация на ензими, Ковалентна връзка, Оксидоредуктаза, Ацетилсалицилова киселина, Аденозинтрифосфат, НАД, Нобелова награда за химия, Субстрат (биохимия), Тъкан (биология), Трансфераза, Хранене, Хидролаза, Мая (готварство), Метаболитен път, Изомераза, Вили Кюне, Джон Холдейн, Едуард Бухнер, Емил Фишер, Луи Пастьор, Лиаза, Лигаза, 18 век, 1878, 1897, 19 век, 1913, 1926, 1929, 1946, 1958, 20 век.

Класификация на ензими

Това е международно приета класификация на ензимите, предложена от IUBMB (International Union of Biochemistry and Molecular Biology).

New!!: Ензим и Класификация на ензими · Виж повече »

Ковалентна връзка

Ковалентната връзка е химична връзка, която се осъществява чрез общи електронни двойки, принадлежащи и на двата атома.

New!!: Ензим и Ковалентна връзка · Виж повече »

Оксидоредуктаза

Оксидоредуктазите са клас ензими, които катализират окислително-редукционни процеси.

New!!: Ензим и Оксидоредуктаза · Виж повече »

Ацетилсалицилова киселина

Ацетилсалициловата киселина, позната още с търговските наименования аспирин (запазена марка на Bayer) и ацетозал (ацетизал), е лекарство от семейството на салицилатите.

New!!: Ензим и Ацетилсалицилова киселина · Виж повече »

Аденозинтрифосфат

Аденозинтрифосфорната киселина (аденозинтрифосфат или АТФ, англ. ATP) представлява химично макроергично съединение, което съдържа богати на енергия връзки.

New!!: Ензим и Аденозинтрифосфат · Виж повече »

НАД

НАД е съкратеното наименование на коензима Никотинамидадениндинуклеотид.

New!!: Ензим и НАД · Виж повече »

Нобелова награда за химия

Нобеловата награда за химия (Nobelpriset i kem) се присъжда ежегодно от Кралската шведска академия на науките на учени в разни области на химията.

New!!: Ензим и Нобелова награда за химия · Виж повече »

Субстрат (биохимия)

Субстратът (от латински: substerno - постилам отдолу, подлагам) като биологичен термин означава изходно вещество.

New!!: Ензим и Субстрат (биохимия) · Виж повече »

Тъкан (биология)

#пренасочване Тъканни клетки.

New!!: Ензим и Тъкан (биология) · Виж повече »

Трансфераза

Трансферазите представляват клас ензими, характеризиращи се с пренос на химични групи (напр. метилова, гликозилна, фосфатна и др.) от едно съединение (донор) на друго (акцептор).

New!!: Ензим и Трансфераза · Виж повече »

Хранене

Хранителни продукти Храненето е основен жизнен процес, свързан с приемането, преработването и усвояването на храна от околната среда, необходима за изграждане и обновяване на клетките и тъканите, осъществяване и регулиране на жизнените функции на организма, както и компенсиране на изразходената от него енергия.

New!!: Ензим и Хранене · Виж повече »

Хидролаза

Хидролазите са клас ензими, катализиращи хидролитичното разкъсване на химични връзки.

New!!: Ензим и Хидролаза · Виж повече »

Мая (готварство)

Прясна мая Мая̀та е биологичен продукт, представляващ концентрирана маса от дрожди от вида Saccharomyces cerevisiae.

New!!: Ензим и Мая (готварство) · Виж повече »

Метаболитен път

В биохимията метаболитен път е серия от биохимични реакции в клетката.

New!!: Ензим и Метаболитен път · Виж повече »

Изомераза

Изомеразите са клас ензими, предизвикващи структурни изменения в рамките на една молекула.

New!!: Ензим и Изомераза · Виж повече »

Вили Кюне

Вилхелм Кюне (Wilhelm Kühne) е немски физиолог.

New!!: Ензим и Вили Кюне · Виж повече »

Джон Холдейн

Джон Бърдън Сандерсън Холдейн (John Burdon Sanderson Haldane) е британски генетик и еволюционен биолог.

New!!: Ензим и Джон Холдейн · Виж повече »

Едуард Бухнер

Едуард Бухнер (Eduard Buchner) е германски химик, носител на Нобелова награда за химия за 1907 г., връчена му за изучаване на ферментацията.

New!!: Ензим и Едуард Бухнер · Виж повече »

Емил Фишер

Херман Емил Фишер (Hermann Emil Fischer) е немски химик, носител на Нобелова награда за химия през 1902 година.

New!!: Ензим и Емил Фишер · Виж повече »

Луи Пастьор

Луи Жан Пастьор (Louis Jean Pasteur) е френски химик и биолог, един от основоположниците на микробиологията, наред с Фердинанд Кон и Роберт Кох.

New!!: Ензим и Луи Пастьор · Виж повече »

Лиаза

Лиазите представляват клас ензими, които осъществяват разкъсването на химични връзки в едната посока на реакцията (елиминиране на химична група) или създаването на връзки в обратна посока (присъединяване на химична група).

New!!: Ензим и Лиаза · Виж повече »

Лигаза

Лигазите са клас ензими, който са отговорни за създаването на ковалентна връзка между две различни молекули.

New!!: Ензим и Лигаза · Виж повече »

18 век

18 век започва на 1 януари 1701 г. и свършва на 31 декември 1800 г.

New!!: Ензим и 18 век · Виж повече »

1878

Няма описание.

New!!: Ензим и 1878 · Виж повече »

1897

Няма описание.

New!!: Ензим и 1897 · Виж повече »

19 век

19 век започва на 1 януари 1801 г. и свършва на 31 декември 1900 г. Векът се характеризира с такива явления, като индустриализация, засилена урбанизация и разцвет на колониализма, а от друга страна – с невиждани достижения на науката, културата и изкуството.

New!!: Ензим и 19 век · Виж повече »

1913

Централната минерална баня в София.

New!!: Ензим и 1913 · Виж повече »

1926

Няма описание.

New!!: Ензим и 1926 · Виж повече »

1929

Няма описание.

New!!: Ензим и 1929 · Виж повече »

1946

Няма описание.

New!!: Ензим и 1946 · Виж повече »

1958

Няма описание.

New!!: Ензим и 1958 · Виж повече »

20 век

20 век започва на 1 януари 1901 г. и свършва на 31 декември 2000 г.

New!!: Ензим и 20 век · Виж повече »

Пренасочва тук:

Фермент.

ИзходящIncoming
Хей! Ние сме на Facebook сега! »