Logo
Юнионпедия
Съобщение
Предлага се в Google Play
New! Свали Юнионпедия на вашия Android ™!
Безплатно
По-бързо от браузъра!
 

Електронна конфигурация

Index Електронна конфигурация

460x460px В областта на квантовата химия и атомната физика, електронната конфигурация е термин, с помощта на който се описва електронната обвивка на атомите.

18 отношения: Квантова механика, Квантово число, Принцип на Паули, Полупроводник, Периодична система, Атомна спектрална линия, Атомна орбитала, Спин, Химична връзка, Хелий, Модел на Бор, Берилий, Водород, Група на периодичната система, Електронен слой, Енергетично ниво, Лазер, Литий.

Квантова механика

Квантовата механика е фундаментална физична теория, раздел от теоретичната физика, описващ поведението на елементарните частици и физичните явления, съпоставими по големина с константата на Планк.

New!!: Електронна конфигурация и Квантова механика · Виж повече »

Квантово число

Квантово число в квантовата механика определя числената стойност на квантувана променлива величина на микроскопичен обект (елементарна частица, атомно ядро, атом и т. н.), характеризираща състоянието на частицата.

New!!: Електронна конфигурация и Квантово число · Виж повече »

Принцип на Паули

Принципът на Паули, известен също като принцип на забраната е принцип в квантовата механика, формулиран от Волфганг Паули през 1925 г. Според него в дадена квантова система не е възможно да съществуват едновременно два фермиона с еднакво квантово състояние, т.е. да се характеризират с четири еднакви квантови числа.

New!!: Електронна конфигурация и Принцип на Паули · Виж повече »

Полупроводник

Синтетични кристали на полупроводниковия материал силициев карбид Полупроводниците са материали със специфична електропроводимост между тези на проводниците и изолаторите, приблизително в интервала между 103 S/cm и 10−8 S/cm.

New!!: Електронна конфигурация и Полупроводник · Виж повече »

Периодична система

Менделеев, портрет на Иля Репин (1885 г.) Един от вариантите на периодичната таблица на Менделеев Периодичната система (наричана още таблица на Менделеев) представлява класификация на химичните елементи по техния атомен номер (тоест броя на протоните), електронната конфигурация и повтарящите се химични свойства.

New!!: Електронна конфигурация и Периодична система · Виж повече »

Атомна спектрална линия

Атомна спектрална линия във физиката е спектрална линия, която може да бъде два вида.

New!!: Електронна конфигурация и Атомна спектрална линия · Виж повече »

Атомна орбитала

Атомна орбитала (АО) е математическа функция, която описва вълнообразното поведение (вълновата функция) на един или на двойка електрони в един атом.

New!!: Електронна конфигурация и Атомна орбитала · Виж повече »

Спин

Риман Спин (на английски spin – въртя се) е собственият момент на импулса на елементарни частици с квантова природа.

New!!: Електронна конфигурация и Спин · Виж повече »

Химична връзка

Химичната връзка представлява връзката, която се осъществява между атомите или между йоните във веществата.

New!!: Електронна конфигурация и Химична връзка · Виж повече »

Хелий

Хелият е химичен елемент с атомен номер 2 и атомна маса 4,002602, означаван със символа He.

New!!: Електронна конфигурация и Хелий · Виж повече »

Модел на Бор

атомната орбитала, обикаля около положително зареденото атомно ядро. Преходът на електрона към друга орбита е съпроводен с излъчване или поглъщане на квант електромагнитна енергия (''hν''). Модел на Бор, показващ максималния брой електрони на ниво. Моделът на атома на Бор е разработен от Нилс Бор през 1913 г. и представлява първата квантова теория за строежа на водородния атом, която успява да обясни дискретността на енергетичните нива и да изведе формула за честотите на спектралните линии.

New!!: Електронна конфигурация и Модел на Бор · Виж повече »

Берилий

Берилият (на латински: Beryllium) е химичен елемент, светлосив лек метал с атомен номер 4 и означение Be.

New!!: Електронна конфигурация и Берилий · Виж повече »

Водород

Водородът е химичен елемент, отбелязван със символа H и има атомен номер 1 в периодичната система.

New!!: Електронна конфигурация и Водород · Виж повече »

Група на периодичната система

right Групи в периодичната система на елементите се наричат вертикалните колони в периодичната система.

New!!: Електронна конфигурация и Група на периодичната система · Виж повече »

Електронен слой

Електронен слой в атома е съвкупността от позволени състояния на електрон с определена енергия и може да се онагледи като орбитата около ядрото, следвана от електроните с тази енергия.

New!!: Електронна конфигурация и Електронен слой · Виж повече »

Енергетично ниво

Енергийни нива на атома Енергийно (или енергетично) ниво е величина във физиката и химията, която описва енергията на електроните в атома според модела на Бор.

New!!: Електронна конфигурация и Енергетично ниво · Виж повече »

Лазер

Лазерът (laser – light amplification by stimulated emission of radiation) е източник на монохроматична, кохерентна, насочена светлина, тоест лазерът изпуска тънък, добре насочен, кохерентен сноп с постоянна дължина на вълната (еднакъв цвят), постоянна фаза и голяма яркост, за разлика от некохерентните източници като електрическите лампи, които излъчват вълни в почти целия електромагнитен спектър и във всички посоки.

New!!: Електронна конфигурация и Лазер · Виж повече »

Литий

Литият е химичен елемент със символ Li и атомен номер 3.

New!!: Електронна конфигурация и Литий · Виж повече »

ИзходящIncoming
Хей! Ние сме на Facebook сега! »