Logo
Юнионпедия
Съобщение
Предлага се в Google Play
New! Свали Юнионпедия на вашия Android ™!
Безплатно
По-бързо от браузъра!
 

Електромагнитна индукция

Index Електромагнитна индукция

Електромагнитната индукция e физическо явление, при което в проводник, движещ се в магнитно поле и пресичайки силовите линии (важен частен случай – в контур, обхващащ изменящо се във времето магнитно поле), се индуктира електродвижещо напрежение (е.д.н.). Трябва да се прави разлика между е.д.н., от една страна, и електрическо напрежение, от друга, които имат различна физическа природа.

8 отношения: Котлон с индукционно нагряване, Трансформатор, Уравнения на Максуел, Майкъл Фарадей, Зареждане на батерии по индукция, Вебер (единица), Еднополюсен генератор, Електрически генератор.

Котлон с индукционно нагряване

Котлон с индукционно нагряване е нагревателен уред за готвене, който нагрява съда за готвене чрез магнитна индукция вместо с открит пламък или електрически нагревател.

New!!: Електромагнитна индукция и Котлон с индукционно нагряване · Виж повече »

Трансформатор

Малък преносим трансформатор Трансформаторът е статично електрическо устройство, чрез което се пренася електрическа енергия от една електрическа верига в друга чрез взаимноиндуктиращи проводници – трансформаторни намотки.

New!!: Електромагнитна индукция и Трансформатор · Виж повече »

Уравнения на Максуел

Уравненията на Максуел или уравнения на Максуел-Херц са система от 4 уравнения, обобщени от Джеймс Кларк Максуел, които описват поведението на електрическото, магнитното и електромагнитно полета, както и взаимодействието на последните с веществени среди.

New!!: Електромагнитна индукция и Уравнения на Максуел · Виж повече »

Майкъл Фарадей

Майкъл Фарадей (Michael Faraday) е английски физик и химик, известен предимно с откритията и приносите си в областта на електромагнетизма и електрохимията.

New!!: Електромагнитна индукция и Майкъл Фарадей · Виж повече »

Зареждане на батерии по индукция

Батерия е наложилото се на практика обобщено наименование за всички видове източници на ток без подвижни части.

New!!: Електромагнитна индукция и Зареждане на батерии по индукция · Виж повече »

Вебер (единица)

Единицата за магнитен поток се нарича вебер (weber, съкратено Wb) и e равна на потока, който при намаляването си до нула в течение на една секунда създава в обхващащата го намотка електродвижещо напрежение от 1 V (волт).

New!!: Електромагнитна индукция и Вебер (единица) · Виж повече »

Еднополюсен генератор

Еднополюсният генератор е постояннотоков електрически генератор, който работи на принципа на Фарадеевия диск (на фигурата).

New!!: Електромагнитна индукция и Еднополюсен генератор · Виж повече »

Електрически генератор

Електрическият генератор е машина, която преобразува механичната енергия в електрическа.

New!!: Електромагнитна индукция и Електрически генератор · Виж повече »

Пренасочва тук:

Самоиндукция, Закон на Фарадей, Електромагнитната индукция.

ИзходящIncoming
Хей! Ние сме на Facebook сега! »