Logo
Юнионпедия
Съобщение
Предлага се в Google Play
New! Свали Юнионпедия на вашия Android ™!
Безплатно
По-бързо от браузъра!
 

Електродинамика

Index Електродинамика

Електродинамиката (и като класическа електродинамика) е дял от теоретичната физика.

31 отношения: Квант, Компас, Проводник, Плазма, Радиовълни, Рентгеново лъчение, Светлина, Скорост на светлината, Термоядрен синтез, Теоретична физика, Теорема на Гаус, Фотон, Хайнрих Херц, Шарл дьо Кулон, Магнит, Магнитно поле, Майкъл Фарадей, Закон на Кулон, Закон на Ом, Вакуум, Везни (уред), Георг Ом, Джоузеф Джон Томсън, Джеймс Кларк Максуел, Електрически ток, Електрическо поле, Електромагнитно излъчване, Електромагнитно поле, Електрон, Електронен микроскоп, Йон.

Квант

Квант (мн.ч. кванти) във физиката е минималната стойност на промяната на някоя физическа величина.

New!!: Електродинамика и Квант · Виж повече »

Компас

Магнитният компас е магнитен навигационен уред за ориентиране на местността, чрез определяне на посоките на света.

New!!: Електродинамика и Компас · Виж повече »

Проводник

Проводник е вещество с висока електропроводимост.

New!!: Електродинамика и Проводник · Виж повече »

Плазма

Плазма (πλάσμα, „нещо оформено“) е едно от четирите фундаментални агрегатни състояния на веществото, наред с твърдото, течното и газообразното състояние.

New!!: Електродинамика и Плазма · Виж повече »

Радиовълни

Радиовълните са електромагнитни вълни с дължина на вълната ламбда (λ) от 100 km до 0,1 mm.

New!!: Електродинамика и Радиовълни · Виж повече »

Рентгеново лъчение

Рентгеновото лъчение (често наричано и Рентгенови лъчи) е вид електромагнитно излъчване с дължина на вълната в обхвата от 10 до 0,01 нанометра, което отговаря на честота от 30 до 30000 PHz (1PHz.

New!!: Електродинамика и Рентгеново лъчение · Виж повече »

Светлина

Светлината е електромагнитно излъчване с дължина на вълната във видимия за човешкото око диапазон на електромагнитния спектър, приблизително от 400 до 750 nm.

New!!: Електродинамика и Светлина · Виж повече »

Скорост на светлината

Слънчевата светлина изминава разстоянието от Слънцето до Земята за около 8 минути и 17 секунди. Скоростта на светлината (означава се със c) е физична константа, която играе важна роля в много области на физиката.

New!!: Електродинамика и Скорост на светлината · Виж повече »

Термоядрен синтез

Термоядреният синтез (също така се употребява ядрен синтез) е вид ядрена реакция, при която две или повече атомни ядра се сливат, образувайки по-тежко ядро.

New!!: Електродинамика и Термоядрен синтез · Виж повече »

Теоретична физика

Теоретична физика е дял от физиката и способ и метод за опознаване на природата чрез изучаване на природните явления с помощта на математически модел.

New!!: Електродинамика и Теоретична физика · Виж повече »

Теорема на Гаус

Теоремата на Гаус, на името на големия немски математик Карл Фридрих Гаус, представлява физическо приложение на Теоремата на Гаус-Остроградски.

New!!: Електродинамика и Теорема на Гаус · Виж повече »

Фотон

Фотон (от гръцки φωτός — светлина) е елементарна частица, един от калибровъчните бозони, който е преносител на квант енергия на електромагнитното излъчване.

New!!: Електродинамика и Фотон · Виж повече »

Хайнрих Херц

Хайнрих Рудолф Херц (Heinrich Rudolf Hertz), е германски физик, експериментално доказал наличието на теоретично обоснованите от Джеймс Максуел електромагнитни вълни.

New!!: Електродинамика и Хайнрих Херц · Виж повече »

Шарл дьо Кулон

Шарл Огюстен дьо Кулон (на френски Charles Augustin de Coulomb) e френски физик, офицер и военен инженер, един от създателите на електростатиката.

New!!: Електродинамика и Шарл дьо Кулон · Виж повече »

Магнит

Магнит (означаващо камък от Магнезия) е тяло или предмет, което притежава собствено магнитно поле.

New!!: Електродинамика и Магнит · Виж повече »

Магнитно поле

Магнитното поле е силово поле, което се създава от частици с ненулев магнитен момент (например от магнитния момент на електроните в атомите на постоянен магнит) или от промяната на електрическото поле във времето.

New!!: Електродинамика и Магнитно поле · Виж повече »

Майкъл Фарадей

Майкъл Фарадей (Michael Faraday) е английски физик и химик, известен предимно с откритията и приносите си в областта на електромагнетизма и електрохимията.

New!!: Електродинамика и Майкъл Фарадей · Виж повече »

Закон на Кулон

Илюстрация на закона на Кулон, два отрицателни или два положителни заряда се отблъскват, докато отрицателен и положителен заряд се привличат Законът на Кулон е закон от електростатиката.

New!!: Електродинамика и Закон на Кулон · Виж повече »

Закон на Ом

Законът на Ом е физичен закон, определящ зависимостта между напрежението, тока и съпротивлението на проводника в електрическа верига.

New!!: Електродинамика и Закон на Ом · Виж повече »

Вакуум

Във физиката и в ежедневната употреба вакуум е отсъствието на вещество в определен обем от пространството.

New!!: Електродинамика и Вакуум · Виж повече »

Везни (уред)

Везните са измерителен уред, който служи за определяне на теглото или масата на даден предмет.

New!!: Електродинамика и Везни (уред) · Виж повече »

Георг Ом

Георг Зимон Ом (Georg Simon Ohm) е немски физик.

New!!: Електродинамика и Георг Ом · Виж повече »

Джоузеф Джон Томсън

Джоузеф Джон Томсън известен като Дж.

New!!: Електродинамика и Джоузеф Джон Томсън · Виж повече »

Джеймс Кларк Максуел

Джеймс Кларк Максуел (James Clerk Maxwell) е шотландски физик и математик, член на Единбургското кралско дружество (от 1855) и на Лондонското кралско дружество (от 1861).

New!!: Електродинамика и Джеймс Кларк Максуел · Виж повече »

Електрически ток

Електрическият ток, най-често наричан просто ток, е физическо явление, представляващо насоченото движение на електрически заряди, така например под въздействието на електрическо поле.

New!!: Електродинамика и Електрически ток · Виж повече »

Електрическо поле

Електрично поле (или електрическо поле) е един от компонентите на електромагнитното поле, съществуващо в пространството около заредени частици.

New!!: Електродинамика и Електрическо поле · Виж повече »

Електромагнитно излъчване

Електромагнитното излъчване (ЕМИ) е разпространяваща се през пространството вълна с електрическа и магнитна компонента.

New!!: Електродинамика и Електромагнитно излъчване · Виж повече »

Електромагнитно поле

Електромагнитно поле — е съвкупността от електрическото и магнитното поле, които могат да преминават едно в друго.

New!!: Електродинамика и Електромагнитно поле · Виж повече »

Електрон

Електрон е елементарна частица, присъстваща в електронните обвивки на атомите на всички химични елементи.

New!!: Електродинамика и Електрон · Виж повече »

Електронен микроскоп

Сименс, 1973 г. Мравка видяна през Сканиращ електронен микроскоп Електронният микроскоп е вид микроскоп, с чиято помощ се изследват обекти, невидими за обикновения оптичен уред - например клетъчни органели, вируси, протеини и т.н. Разделителната способност, получена от електронен микроскоп (около 0,25 nm), е значително по-добра от тази на оптичния микроскоп (около 0,2 μm).

New!!: Електродинамика и Електронен микроскоп · Виж повече »

Йон

Йоните са електрически заредени частици, образувани при отделяне или приемане на електрони от атоми или молекули.

New!!: Електродинамика и Йон · Виж повече »

Пренасочва тук:

Класическа електродинамика.

ИзходящIncoming
Хей! Ние сме на Facebook сега! »