Logo
Юнионпедия
Съобщение
Предлага се в Google Play
New! Свали Юнионпедия на вашия Android ™!
Безплатно
По-бързо от браузъра!
И безплатни обяви!

Еклесия

Еклесия — върховен орган на държавата (народното събрание) в Древна Гърция през нейния „Златен век“ (480-404г.пр.Хр).

4 отношения: Акропол, Буле, Древна Гърция, Дионис.

Акропол

Акрополът в Атина Акропол (от старогръцки - άκρος, акрос - връх и πόλις, полис - град) е термин, използван предимно в археологията, за да се обозначи крепостното съоръжение на град или друго селище в Античността или Средновековието, което обикновено е разположено в горната му част.

New!!: Еклесия и Акропол · Виж повече »

Буле

Буле (βουλή, „съвет, съвещание“) — съвет в древногръцките полиси, подготвящ заседанията и решенията на народното събрание (еклесия), изпълняващ и други политически и административни функции.

New!!: Еклесия и Буле · Виж повече »

Древна Гърция

Древна Гърция е наименованието за някои области по бреговете на античното Средиземноморие и навътре в континента, които са били обитавани от население, което е говорело някаква разновидност на старогръцки език и е живяло със съзнание за елинистичност.

New!!: Еклесия и Древна Гърция · Виж повече »

Дионис

Дионис (Διόνυσος; Bacchus) е тракийски бог, божество на възраждащата се и умиращата природа, на виното, лозарството и веселието.

New!!: Еклесия и Дионис · Виж повече »

ИзходящIncoming
Хей! Ние сме на Facebook сега! »