Logo
Юнионпедия
Съобщение
Предлага се в Google Play
New! Свали Юнионпедия на вашия Android ™!
Инсталирай
По-бързо от браузъра!
 

Език (лингвистика)

Index Език (лингвистика)

Езѝкът е система от знаци за кодиране и декодиране на информация.

30 отношения: Книжовен език, Когнитивна наука, Компютър, Праславянски език, Полиглот, Август Шлайхер, Академична дисциплина, Алгоритъм, Английски език, Национален език, Разговорен език, Родословно дърво на езиците, Роден език, Регионален език, Формален език, Чарлс Пърс, Маркиращ език, Морфология (езикознание), Изкуствен език, Индия, Индоевропейски езици, Жестомимичен език, Български език, Диглосия, Есперанто, Етнолог (издание), Език за програмиране, Езиков знак, Езиково семейство, Езикознание.

Книжовен език

Книжовният (литературният) език е кодифицирана (тоест с правен, юридически или квази-правен статус) разновидност на езика, за разлика от наречията, диалектите, говорите, жаргона и т.н. Това е езикова форма, която се смята за правилна и за това е преподавана например в училищата и се използва за водене на делата на държавата, предприятията и други организации.

New!!: Език (лингвистика) и Книжовен език · Виж повече »

Когнитивна наука

Когнитивната наука (и като когнитивистика) може накратко да се дефинира като изучаването на природата на интелигентността.

New!!: Език (лингвистика) и Когнитивна наука · Виж повече »

Компютър

Компютърът е устройство с общо предназначение, което може да бъде програмирано да извършва набор от аритметични и/или логически операции.

New!!: Език (лингвистика) и Компютър · Виж повече »

Праславянски език

Праславянският език не е засвидетелстван писмено.

New!!: Език (лингвистика) и Праславянски език · Виж повече »

Полиглот

Полиглот се нарича човек, който говори или има високо ниво на владеене и/или знание на няколко езика.

New!!: Език (лингвистика) и Полиглот · Виж повече »

Август Шлайхер

Август Шлайхер (August Schleicher) е германски езиковед, поддържащ т.нар.

New!!: Език (лингвистика) и Август Шлайхер · Виж повече »

Академична дисциплина

Дисциплината е всяка професия или област на знанието, която се преподава официално в системата на образованието.

New!!: Език (лингвистика) и Академична дисциплина · Виж повече »

Алгоритъм

Алгоритъм (от името на учения ал–Хорезми) е термин от математиката, информатиката, лингвистиката и други области, с който се означава крайна поредица от инструкции или изрично описание на постъпкова процедура за решаване на даден проблем, често свързан с изчисление или обработка на данни.

New!!: Език (лингвистика) и Алгоритъм · Виж повече »

Английски език

Англѝйският езѝк (English language) е западногермански език, възникнал в Англия и югоизточната част на Шотландия през Англосаксонската епоха.

New!!: Език (лингвистика) и Английски език · Виж повече »

Национален език

Национален език е общата система на даден език, която обединява неговите варианти като книжовен език, териториални диалекти, просторечие, жаргон, професионални говори и т.н. Националният език е този, които има връзка de facto или de jure с хората и територията, която заемат.

New!!: Език (лингвистика) и Национален език · Виж повече »

Разговорен език

Разговорен език или разговорна реч е езикът, който се употребява в устната реч при неофициален разговор, по време на диалог от ежедневието и въобще по време на вербална комуникация в тесен, роднински, приятелски или колегиален кръг.

New!!: Език (лингвистика) и Разговорен език · Виж повече »

Родословно дърво на езиците

Няма описание.

New!!: Език (лингвистика) и Родословно дърво на езиците · Виж повече »

Роден език

Родният език (наричен още първи език (за даден човек), или още майчин език) е езикът, който човек научава първо, и който човек обикновено започва да усвоява още от раждането си.

New!!: Език (лингвистика) и Роден език · Виж повече »

Регионален език

Регионален език е език, който се говори в рамките само на части от дадена държава - федерален окръг, провинция, щат, или друг необособен административно регион.

New!!: Език (лингвистика) и Регионален език · Виж повече »

Формален език

Синтактичен елемент в официалната система. В математиката, логиката и компютърните науки, формален език е това множество от думи с крайна дължина (тоест буквени низове), извлечено от дадена крайна азбука.

New!!: Език (лингвистика) и Формален език · Виж повече »

Чарлс Пърс

Чарлс Сандърс Пърс (Charles Sanders Peirce) (1839 – 1914) е американски философ, логик, математик, химик, семиотик, енциклопедист, основател на философското течение прагматизъм.

New!!: Език (лингвистика) и Чарлс Пърс · Виж повече »

Маркиращ език

Маркиращият език (езици за маркиране, Markup languages) е система от анотации на документ, която е синтактично различна от текста и указва какво да бъде оформлението на страницата, най-вече при електронно предаване на данни или изобразяване.

New!!: Език (лингвистика) и Маркиращ език · Виж повече »

Морфология (езикознание)

Морфологията (от гръцки морфе - форма, логос - наука) като дял от лингвистиката е наука, която изучава формите на думите - техния строеж и значение.

New!!: Език (лингвистика) и Морфология (езикознание) · Виж повече »

Изкуствен език

Изкуственият език (наричан още конструиран (построен, съграден) език) е специален език, чиято фонология, граматика и лексика е съзнателно създадена за изпълнението на определени цели, а не се е развила по естествен път.

New!!: Език (лингвистика) и Изкуствен език · Виж повече »

Индия

Индия, официално Република Индия (भारत गणराज्य, Republic of India), е държава в Южна Азия.

New!!: Език (лингвистика) и Индия · Виж повече »

Индоевропейски езици

Родословно дърво на индоевропейските езици Индоевропейските езици (в миналото наричани още индогермански) са езиково семейство, обхващащо около 443 езика и диалекта (оценка на SIL), говорени от около три милиарда души.

New!!: Език (лингвистика) и Индоевропейски езици · Виж повече »

Жестомимичен език

Група хора, разговарящи на жестомимичен език Жестомимичен знак със значението „преводач“ Жестомимичен език е език, при който общуването се извършва с помощта на жестове и чрез езика на тялото, без да се разчита на звукови символи.

New!!: Език (лингвистика) и Жестомимичен език · Виж повече »

Български език

Бъ̀лгарският езѝк е индоевропейски език от групата на южнославянските езици.

New!!: Език (лингвистика) и Български език · Виж повече »

Диглосия

Диглосия: португалски и креолски; Минделу, Сао Висенте, Кабо Верде. Португалският може да се прочете на горния знак, а креолският е написан на двете бирени реклами. Диглосията (δυο — „два“ и γλωσσα/γλωττα — езика) е особена многоезичност на определена територия или в социум, при която съжителстват два езика или две форми на един и същ език, използвани от носителите им в зависимост от функционалното им предназначение.

New!!: Език (лингвистика) и Диглосия · Виж повече »

Есперанто

Есперанто е най-разпространеният изкуствен международен спомагателен език.

New!!: Език (лингвистика) и Есперанто · Виж повече »

Етнолог (издание)

Ethnologue: Languages of the World (в превод от англ. Етнолог: Езиците по света) е справочник издаван и разпростняван от SIL International (известен и като Летен институт по лингвистика) — християнска лингвистична организация, изследваща слабо разпространените езици, предимно с цел превод на библията на тези езици.

New!!: Език (лингвистика) и Етнолог (издание) · Виж повече »

Език за програмиране

Език за програмиране е изкуствен език, предназначен за изразяване на изчисления, които могат да се извършат от машина, по-специално от компютър.

New!!: Език (лингвистика) и Език за програмиране · Виж повече »

Езиков знак

Езиковият знак, това са думите и други значещи елементи в езика, които според модела на Сосюр, произвеждат зачения на принципа означаващо и означаемо, където означаващото е фонетичният сегмент (тоест например думата, мoрфемата), а означаемото е идеационният елемент.

New!!: Език (лингвистика) и Езиков знак · Виж повече »

Езиково семейство

Езиково семейство се нарича съвкупност от езици, свързани с общия си произход от един праезик, което обуславя наличието на известни сходства в речниковия запас и граматиката на тези езици.

New!!: Език (лингвистика) и Езиково семейство · Виж повече »

Езикознание

Езикознанието (лингвистиката) е наука, изучаваща естествените езици.

New!!: Език (лингвистика) и Езикознание · Виж повече »

ИзходящIncoming
Хей! Ние сме на Facebook сега! »