Logo
Юнионпедия
Съобщение
Предлага се в Google Play
New! Свали Юнионпедия на вашия Android ™!
Безплатно
По-бързо от браузъра!
 

Държава

Index Държава

Левиатан'' от Томас Хобс Държава (или разговорно, но ограничено по обхват, страна) е политически организирана общност, заемаща дадена територия, имаща правителство (система за управление) и притежаваща вътрешен и външен суверенитет.

78 отношения: Култура, Карл Кауцки, Карл Маркс, Китай, Клод Леви-Строс, Колония, Конституция, Конституционна монархия, Конфуций, Право, Правов ред, Президентска република, Парламентаризъм, Парламентарна република, Парламентарна монархия, Платон, Политика, Перу, Организация на обединените нации, Обществен договор, Образование, Олигархия, Аристотел, Аристокрация, Абсолютна монархия, Авторитаризъм, Автокрация, Албрехт фон Халер, Амазонска джунгла, Народно събрание, Николо Макиавели, Номади, Раса, Република, Съд (право), Суверенитет, Столица, Социалдемокрация, Социално равенство, Списък на страните, Тоталитаризъм, Тома Аквински, Томас Хобс, Теократична монархия, Фридрих Енгелс, Форма на държавно управление, Хърбърт Спенсър, Халифат, Химн, Хосе Ортега и Гасет, ..., Цицерон, Цивилизация, Макс Вебер, Министерски съвет на България, Монархия, Месопотамия, Мексико, Ирак, Изборна монархия, Икономика, Индия, Жан-Жак Русо, Знаме, България, Външна политика, Владимир Ленин, Герб, Държавно управление, Дуалистична монархия, Джон Лок, Дипломация, Деспотизъм, Демокрация, Дени Дидро, Египет, Екология, Либерална демокрация, 1933. Разширете индекс (28 Повече ▼) »

Култура

Култура (от латински cultura, идващо от colo, colere и означаващо възпитание, образование, развитие, култивиране) е понятие с много нееднозначни дефиниции и поради тази многостранност и многопластовост се подлага трудно на единно определение.

New!!: Държава и Култура · Виж повече »

Карл Кауцки

Карл Кауцки (Karl Johann Kautsky) е германо-чешки философ и политик от еврейски произход.

New!!: Държава и Карл Кауцки · Виж повече »

Карл Маркс

Карл Хайнрих Маркс (Karl Heinrich Marx) е германски философ, социолог, политикономист, политически журналист, обществен деец и идеолог.

New!!: Държава и Карл Маркс · Виж повече »

Китай

Китайската народна република ( – Джунхуа Рънмин Гунхъгуо), или просто Китай, е държава, разположена в Източна Азия.

New!!: Държава и Китай · Виж повече »

Клод Леви-Строс

Клод Леви-Строс (Claude Lévi-Strauss) е френски антрополог и етнолог, оказал решаващо въздействие за формирането и развитието на теорията на структурализма и структурната антропология.

New!!: Държава и Клод Леви-Строс · Виж повече »

Колония

Колония се нарича зависима в политическо и икономическо отношение територия на земното кълбо, владение на чужда държава.

New!!: Държава и Колония · Виж повече »

Конституция

Конституцията (или основен закон) е върховен закон и другите закони не могат да ѝ противоречат.

New!!: Държава и Конституция · Виж повече »

Конституционна монархия

Конституционна монархия (понякога и като конституционална монархия) е форма на управление, при която монархът действа като глава на държавата в параметрите на писана (тоест кодифицирана), неписана (некодифицирана) или смесена конституция.

New!!: Държава и Конституционна монархия · Виж повече »

Конфуций

Конфуций (孔夫子, Кун Фудзъ) е китайски мислител и философ, от чиито учения произлиза конфуцианството, повлияло живота и мисленето на хората в Китай, Япония, Корея и Виетнам.

New!!: Държава и Конфуций · Виж повече »

Право

Традиционно Темида е символът на съдилищата“Символът на юридическата система, който може да бъде видян в съдебните зали в САЩ, е Темида с превръзка на очите.” (Hamilton, Marci. ''http://books.google.com/books?id.

New!!: Държава и Право · Виж повече »

Правов ред

Правовият ред е състояние на обществените отношения, който обезпечава законността и прилагането на правните норми, и съставлява един от компонентите на обществения ред.

New!!: Държава и Правов ред · Виж повече »

Президентска република

Президентската република е форма на управление, при която президентът има широки правомощия в държавното управление.

New!!: Държава и Президентска република · Виж повече »

Парламентаризъм

Парламентаризъм е парламентарната дейност, в чиято рамка представителите на народа, т.н. парламентаристи (депутати) приемат закони (Законодателна власт).

New!!: Държава и Парламентаризъм · Виж повече »

Парламентарна република

Парламентарната република е форма на държавно управление, при която начело на държавата е избрано длъжностно лице, назначено с определен мандат.

New!!: Държава и Парламентарна република · Виж повече »

Парламентарна монархия

Парламентарна монархия е форма на управление, установена с конституционна система, признаваща наследствен или изборен монарх за държавен глава, в която монархът разполага главно със символична власт, докато истинската изпълнителната власт принадлежи на изборен орган.

New!!: Държава и Парламентарна монархия · Виж повече »

Платон

Пла̀тон (Πλάτων) е древногръцки философ, математик, ученик на Сократ, автор на философски диалози и основател на Атинската академия, която е първата институция за висше образование в Западния свят.

New!!: Държава и Платон · Виж повече »

Политика

Политическа реч Политиката (от старогръцки: πολιτικός, гръцки: πόλις – град, държава, свързано с жителите на града или държавата) е умението да се управлява полисът и действието по управлението, осъществява се организиран контрол над населението.

New!!: Държава и Политика · Виж повече »

Перу

Перу̀, официално Република Перу (República del Perú, на кечуа и аймара Piruw), е държава в северозападната част на Южна Америка, граничеща с Еквадор и Колумбия на север, с Бразилия на изток, с Боливия на югоизток и юг, с Чили на юг и с Тихия океан на запад.

New!!: Държава и Перу · Виж повече »

Организация на обединените нации

Организа̀цията на обединѐните на̀ции (съкратено: ООН) е международна организация, създадена официално на 24 октомври 1945 г., когато уставът ѝ е ратифициран от 5-те постоянни страни – членки на нейния Съвет за сигурност – Китай, СССР, САЩ, Обединеното кралство и Франция.

New!!: Държава и Организация на обединените нации · Виж повече »

Обществен договор

Теорията за "обществения договор" се появява по времето на първата Енциклопедия — книгата, която символизира френското просвещение Общественият договор е предимно правно понятие, превърнато в теория на правото през XVII - XVIII век.

New!!: Държава и Обществен договор · Виж повече »

Образование

ЧТУ в Прага Ученици, които седят в сянката на овощна градина в Бамозай, близо Гардез, Пактия провинция, Афганистан Отбор студенти, които са част от състезанието FIRST Robotics Competition във Вашингтон, окръг Колумбия. Образованието е процес на улесняване на ученето и на придобиването на знания, умения, ценности, социални убеждения и навици.

New!!: Държава и Образование · Виж повече »

Олигархия

Олигархията (от гръцкото ὀλιγαρχία; ὀλίγος - "малко", и ἄρχω - "управление") е форма на управление, при която властта е съсредоточена в ръцете на малка група от обществото.

New!!: Държава и Олигархия · Виж повече »

Аристотел

Аристотел (Ἀριστοτέλης) е древногръцки философ и учен, един от най-големите гении на Античността и е наричан „Баща на науката“.

New!!: Държава и Аристотел · Виж повече »

Аристокрация

Аристокрацията танцува менует Аристокрация (от гръцки: ἀριστεύς, благороден произход, елит, и κράτος, власт, могъщество) или благородничество представлява най-висшата привилегирована класа в обществото, състояща се от знатни, благороднически семейства.

New!!: Държава и Аристокрация · Виж повече »

Абсолютна монархия

Абсолютната монархия е монархическа форма на управление, при която цялата власт в страната (законодателна, изпълнителна, съдебна, a понякога и духовната власт), de facto и de jure, е съсредоточена в ръцете на монарха.

New!!: Държава и Абсолютна монархия · Виж повече »

Авторитаризъм

Авторитаризмът е форма на държавно управление, налагаща сериозни ограничения върху свободата на членовете на обществото и подчинение на една, често неизменна авторитарна структура, като понякога използва потиснически мерки върху населението, обикновено без да прави опит за спечелването на действително обществено съгласие, но налагайки управление чрез насилие или определена форма на пропаганда.

New!!: Държава и Авторитаризъм · Виж повече »

Автокрация

Самодържавие, самовластие, автокрация (αὐτός, „сам“ + κρατέω, „управлявам, властвам“) е форма на държавно управление, при която държавният глава (не монарх, защото тогава вече се нарича „абсолютна монархия“) притежава еднолично цялата власт – изпълнителна, законодателна и съдебна.

New!!: Държава и Автокрация · Виж повече »

Албрехт фон Халер

Албрехт фон Халер (Albrecht von Haller) е швейцарски поет от епохата на ранното Просвещение, който – в стила на времето – е и универсален учен, изтъкнат естествоизпитател и лекар.

New!!: Държава и Албрехт фон Халер · Виж повече »

Амазонска джунгла

#пренасочване Амазонска екваториална гора.

New!!: Държава и Амазонска джунгла · Виж повече »

Народно събрание

#пренасочване Народно събрание на България.

New!!: Държава и Народно събрание · Виж повече »

Николо Макиавели

Николо̀ Макиавѐли (Niccolò di Bernardo dei Machiavelli) е италиански философ, държавник и историк от епохата на Ренесанса.

New!!: Държава и Николо Макиавели · Виж повече »

Номади

Номадска юрта в Южна Монголия Номади или чергари са племена и други етнически групи, които не водят уседнал живот, а се придвижват от едно място на друго, обикновено в рамките на някакъв определен регион.

New!!: Държава и Номади · Виж повече »

Раса

При човека, раса е остаряло понятие, обозначаващо система за класификация, използвана да категоризира човешките същества в големи и отличаващи се популации или групи по анатомични, културни, етнически, генетични, географски, исторически, езикови или религиозни особености или социална принадлежност.

New!!: Държава и Раса · Виж повече »

Република

Република (res publica — „дело на народа, държавно дело, обществени дела“) представлява форма на държавно управление (както и всяка страна, управлявана по този начин), при която върховната власт се осъществява посредством избрани от населението органи и начело не стои монарх.

New!!: Държава и Република · Виж повече »

Съд (право)

Съд или съдилище е място, където съдии решават по закон и съвест съдебни спорове.

New!!: Държава и Съд (право) · Виж повече »

Суверенитет

Държавният суверенитѐт (souveraineté — върховна власт) е неотчуждаемо юридическо качество на независима държава, символизиращо нейната политическо-правна самостоятелност, висша отговорност и ценност като първичен субект на международното право; необходимо за изключителното върховенство на държавната власт и предполагащо независимост от властта на друга държава; възникващо или изчезващо по силата на доброволно изменения на статуса на независимата държава като цялостен обществен организъм; обусловено от правовото равенство на независими държави и стоящо в основата на съвременното международно право.

New!!: Държава и Суверенитет · Виж повече »

Столица

Столицата е най-главният град на една държава.

New!!: Държава и Столица · Виж повече »

Социалдемокрация

Социалдемокрацията е политическа идеология, която се заражда в края на XIX век от социалистическото движение.

New!!: Държава и Социалдемокрация · Виж повече »

Социално равенство

Социалното равенство е разбиране за равенство между хората по отношение на правата и задълженията им към обществото.

New!!: Държава и Социално равенство · Виж повече »

Списък на страните

Този списък съдържа имената на всички международно признати суверенни държави, на де факто държавите без международно признание, и на зависимите територии.

New!!: Държава и Списък на страните · Виж повече »

Тоталитаризъм

Тоталитаризмът (или тоталитарно управление) е политическа система, при която властта е напълно централизирана и държавата се стреми да регулира и контролира всички аспекти на политическия, социалния и интелектуалния живот, като цели преди всичко налагане на контрол и ограничения върху вътрешната свобода на индивида.

New!!: Държава и Тоталитаризъм · Виж повече »

Тома Аквински

Свети Тома Аквински (Thomas Aquinas,Tomasso di Aquino) е италиански теолог и схоластически философ.

New!!: Държава и Тома Аквински · Виж повече »

Томас Хобс

Томас Хобс (Thomas Hobbes) е английски философ-емпирик.

New!!: Държава и Томас Хобс · Виж повече »

Теократична монархия

Теократическа монархия е форма на държавно управление, където начело на държавата стои църквата (религия).

New!!: Държава и Теократична монархия · Виж повече »

Фридрих Енгелс

Фридрих Енгелс (Friedrich Engels) е германски философ, икономист и революционер, който заедно с Карл Маркс полага основите на марксическата идеология и теорията за комунизма.

New!!: Държава и Фридрих Енгелс · Виж повече »

Форма на държавно управление

Формата на държавно управление е начинът на структуриране и интегриране на висшите държавни органи, осъществявано чрез определени отношения спрямо тях и между тях.

New!!: Държава и Форма на държавно управление · Виж повече »

Хърбърт Спенсър

Хърбърт Спенсър (Herbert Spencer) (27 април 1820 - 8 декември 1903) е английски философ, известен политически теоретик на класическия либерализъм и социологически теоретик от Викторианската епоха.

New!!: Държава и Хърбърт Спенсър · Виж повече »

Халифат

Халифатът (خلافة, хилāфа) е ислямска форма на теокрация като държавно управление, която отразява политическото единство и ръководство на мюсюлманския свят Ума'а.

New!!: Държава и Халифат · Виж повече »

Химн

Химнът е песен с религиозно или тържествено значение.

New!!: Държава и Химн · Виж повече »

Хосе Ортега и Гасет

Хосѐ Ортѐга и Гасѐт (José Ortega y Gasset) е испански философ, социолог и есеист.

New!!: Държава и Хосе Ортега и Гасет · Виж повече »

Цицерон

Марк Тулий Цицерон (Marcus Tullius Cicero) е римски държавник, най-прочутият оратор на Рим, адвокат, писател, философ и консул.

New!!: Държава и Цицерон · Виж повече »

Цивилизация

Пирамидата на луната Теотихуакан, Мексико. Създаването на постройки от подобна големина изисква социална организация както при цивилизациите Руините на Мачу Пикчу – „изгубеният град на инките“ е най-големият символ на цивилизацията на инките Великата китайска стена, построена между 220 и 206 г. пр.н.е., за да опазва Китайската цивилизация Египетските пирамиди Цивилизацията (civis, „гражданин“) е комплексно общество, характеризиращо се с градско развитие, обществено разслоение, символни форми на комуникация (обикновено писменост) и усещане за отделяне от природната среда и контрол над нея.

New!!: Държава и Цивилизация · Виж повече »

Макс Вебер

Максимилиан Карл Емил Вебер (Maximilian Carl Emil Weber) e германски юрист, икономист и социолог.

New!!: Държава и Макс Вебер · Виж повече »

Министерски съвет на България

Министерският съвет (Правителството) е централен, колективен орган на изпълнителната власт с обща компетентност в Република България.

New!!: Държава и Министерски съвет на България · Виж повече »

Монархия

Монархия (μοναρχία – „единовластие“: от μονος – „един“ и αρχειν – „управлявам“) е форма на държавно управление, при която върховната държавна власт принадлежи на едно лице – монарха (крал, цар, султан, емир, падишах и пр.). Обикновено се предава по наследство.

New!!: Държава и Монархия · Виж повече »

Месопотамия

Месопотамия (от гръцки: Μεσοποταμία – „междуречие“), също Двуречие или Междуречие, се наричат земите, разположени между реките Тигър и Ефрат.

New!!: Държава и Месопотамия · Виж повече »

Мексико

Мексико (Съединени мексикански щати, Estados Unidos Mexicanos) е държава в Северна Америка, която граничи на север със САЩ, на югоизток с Гватемала и Белиз, на запад с Тихия океан и на изток с Мексиканския залив и Карибско море.

New!!: Държава и Мексико · Виж повече »

Ирак

Република Ирак (العراق; на кюрдски: عێراق) е държава в Близкия изток, намираща се на територията на някогашна Месопотамия.

New!!: Държава и Ирак · Виж повече »

Изборна монархия

Изборната монархия е форма на монархическо управление, при която суверенът (монархът) се избира от мнозинството равноправни благородници (или само владетели) и не притежава наследствени права върху престола.

New!!: Държава и Изборна монархия · Виж повече »

Икономика

Икономиката се състои от икономическата система на дадена страна или определен регион, работните, капиталовите и земните ресурси, икономическите агенти, които социално участват в производството, обмяната, дистрибуцията и консумирането на стоки и услуги в тази област или регион.

New!!: Държава и Икономика · Виж повече »

Индия

Индия, официално Република Индия (भारत गणराज्य, Republic of India), е държава в Южна Азия.

New!!: Държава и Индия · Виж повече »

Жан-Жак Русо

Жан-Жак Русо (Jean-Jacques Rousseau) е швейцарски философ, писател и музиколог, работил през голяма част от живота си във Франция.

New!!: Държава и Жан-Жак Русо · Виж повече »

Знаме

---- Знамето (синоними стяг, пряпорец, флаг, байрак, хоругва) е платно с установени размери, форма и цветове, прикрепено към дървена дръжка или шнур.

New!!: Държава и Знаме · Виж повече »

България

Репу̀блика Бълга̀рия е държава в Югоизточна Европа, в източната част на Балканския полуостров и заема 23% от неговата територия.

New!!: Държава и България · Виж повече »

Външна политика

Външната политика включва политическите цели, които определят как една държава си взаимодейства с другите държави по света.

New!!: Държава и Външна политика · Виж повече »

Владимир Ленин

Владимир Илич Улянов, по-известен като Владимир Илич Ленин или само Ленин, е руски и съветски политик и държавен деятел, революционер и един от главните организатори и ръководители на Октомврийската революция.

New!!: Държава и Владимир Ленин · Виж повече »

Герб

Гербът е официален отличителен знак на държава, град, съсловие, сдружение, семейство и др.

New!!: Държава и Герб · Виж повече »

Държавно управление

Държавното управление е системата от институции, осъществяващи дейността на държавата.

New!!: Държава и Държавно управление · Виж повече »

Дуалистична монархия

Дуалистична монархия е форма на държавно управление, когато две отделни държави се управляват от едни и същи монарх, следвайки една и съща външна политика, имат митнически съюз помежду си и обща армия, но иначе се самоуправляват.

New!!: Държава и Дуалистична монархия · Виж повече »

Джон Лок

Джон Лок (John Locke) е английски философ и лекар, смятан за един от най-влиятелните мислители на Просвещението и наричан Баща на класическия либерализъм.

New!!: Държава и Джон Лок · Виж повече »

Дипломация

Дипломация е изкуството и практиката на провеждане на преговори между представители на групи или държави.

New!!: Държава и Дипломация · Виж повече »

Деспотизъм

Деспотизъм (гръцки: δεσποτία – неограничена власт, от δεσπότης – глава на семейство, господар) е форма на държавно управление – автократично или олигархично.

New!!: Държава и Деспотизъм · Виж повече »

Демокрация

Демокрацията (δημοκρατία, „народовластие“) или народовластието е форма на управление, при която държавната власт произтича от народа чрез консенсус (консенсусна демокрация), референдуми (пряка демокрация) или избрани представители (представителна демокрация).

New!!: Държава и Демокрация · Виж повече »

Дени Дидро

Дени Дидро (Denis Diderot) е известен френски философ, просветител, писател, художествен критик.

New!!: Държава и Дени Дидро · Виж повече »

Египет

Арабска република Египет (на арабски: جمهورية مصر العربية джумхурийят миср ал арабийя) или само Египет е държава в североизточната част на Африка с население, съсредоточено предимно край коритото на река Нил.

New!!: Държава и Египет · Виж повече »

Екология

Предметът на науката екология е широк – от глобални процеси (горе) през функционирането морските и сухоземни хабитати (в средата) до междувидовите отношения, като хищничество и опрашване (долу).

New!!: Държава и Екология · Виж повече »

Либерална демокрация

Либерална демокрация, назовавана също и като буржоазна демокрация, конституционална демокрация или западен тип демокрация, е либерална политическа идеология и форма на управление, която се осъществява според принципите на класическия либерализъм.

New!!: Държава и Либерална демокрация · Виж повече »

1933

Няма описание.

New!!: Държава и 1933 · Виж повече »

Пренасочва тук:

Държави, Държавна.

ИзходящIncoming
Хей! Ние сме на Facebook сега! »