Logo
Юнионпедия
Съобщение
Предлага се в Google Play
New! Свали Юнионпедия на вашия Android ™!
Безплатно
По-бързо от браузъра!
 

Гуанин

Index Гуанин

Гуанинът (G) е една от четирите нуклеотидни бази изграждащи нуклеиновите киселини ДНК и РНК.

12 отношения: CAS регистрационен номер, Плътност, Авалокитешвара, Номенклатура на Международния съюз за чиста и приложна химия, РНК, Разтворимост, Температура на топене, Температура на кипене, Фаза, Химическа формула, Моларна маса, ДНК.

CAS регистрационен номер

CAS номер (англ. CAS registry number, CAS number, CAS RNs, CAS #) е уникален идентификационен номер на химични съединения, полимери, биологически последователности от нуклеотиди или аминокиселини, смеси и сплави, внесени в регистъра на Химическата реферативна служба (Chemical Abstracts Service), подразделение на Американското химическо общество (American Chemical Society).

New!!: Гуанин и CAS регистрационен номер · Виж повече »

Плътност

Плътността на определена физична величина представлява стойността на тази величина в единица обем (обемна плътност), единица площ (повърхностна плътност) или единица дължина (линейна плътност).

New!!: Гуанин и Плътност · Виж повече »

Авалокитешвара

Авалокитешвара (санскрит: अवलोकितेश्वर, „Любящите очи“, тибетски: Ченрезиг, китайски: Гуан Ин; японски: Каннон) e велик Бодхисатва, който въплъщава състраданието на всички Буди.

New!!: Гуанин и Авалокитешвара · Виж повече »

Номенклатура на Международния съюз за чиста и приложна химия

Номенклатурата на IUPAC (IUPAC nomenclature) е система за именуване на химическите съединения и въобще за описание на химическото познание.

New!!: Гуанин и Номенклатура на Международния съюз за чиста и приложна химия · Виж повече »

РНК

#пренасочване Рибонуклеинова киселина.

New!!: Гуанин и РНК · Виж повече »

Разтворимост

Разтворимостта на едно вещество (газ, течност, кристали) показва какво количество от веществото се разтваря в даден разтворител (най-често течност).

New!!: Гуанин и Разтворимост · Виж повече »

Температура на топене

Температурата на топене е температурата, при която даден материал преминава от твърдо в течно агрегатно състояние.

New!!: Гуанин и Температура на топене · Виж повече »

Температура на кипене

Температура на кипене на едно вещество е температурата, при която то променя агрегатното си състояние и преминава от течност в газ в голяма част от обема на течността.

New!!: Гуанин и Температура на кипене · Виж повече »

Фаза

Фаза (в термодинамиката, физикохимията и пр.) се нарича хомогенна част от една хетерогенна система, разделена от другите хомогенни части на системата чрез гранична повърхност.

New!!: Гуанин и Фаза · Виж повече »

Химическа формула

#пренасочване Химична формула.

New!!: Гуанин и Химическа формула · Виж повече »

Моларна маса

Моларна (или молна) маса е количествена характеристика, изразяваща масата на 1 mol вещество.

New!!: Гуанин и Моларна маса · Виж повече »

ДНК

#пренасочване Дезоксирибонуклеинова киселина.

New!!: Гуанин и ДНК · Виж повече »

ИзходящIncoming
Хей! Ние сме на Facebook сега! »