Logo
Юнионпедия
Съобщение
Предлага се в Google Play
New! Свали Юнионпедия на вашия Android ™!
Изтегляне
По-бързо от браузъра!
 

Глюкоза

Index Глюкоза

Глюкозата (на руски) (C6H12O6) е прост монозахарид, един от най-важните въглехидрати в биологията.

26 отношения: CAS регистрационен номер, Кислород, Клетка, Проекция на Фишер, Пиран (органично съединение), Плътност, Аденозинтрифосфат, Номенклатура на Международния съюз за чиста и приложна химия, Разтворимост, Съединени американски щати, Температура на топене, Температура на кипене, Фаза, Хронична бъбречна недостатъчност, Химическа формула, Цикъл на Кребс, Моларна маса, Молекула, Монозахарид, Метаболизъм, Инсулин, Въглехидрат, Въглерод, Водород, Водороден показател, Лактоза.

CAS регистрационен номер

CAS номер (англ. CAS registry number, CAS number, CAS RNs, CAS #) е уникален идентификационен номер на химични съединения, полимери, биологически последователности от нуклеотиди или аминокиселини, смеси и сплави, внесени в регистъра на Химическата реферативна служба (Chemical Abstracts Service), подразделение на Американското химическо общество (American Chemical Society).

New!!: Глюкоза и CAS регистрационен номер · Виж повече »

Кислород

Кислородът ((oxys) – киселина, и –γενής (-genēs) – създател, причинител) е химичен елемент с атомен номер 8 и моларна маса 15,99 u, плътност 1,43 g/l и разтворимост във вода 100:3,1.

New!!: Глюкоза и Кислород · Виж повече »

Клетка

гладък ER, (9) митохондрии, (10) вакуола, (11) цитоплазма, (12) лизозома, (13) центриола Клетката е структурна и функционална единица на всички живи организми и понякога е наричана „най-малката единица на живот“.

New!!: Глюкоза и Клетка · Виж повече »

Проекция на Фишер

Проекцията на фишер, създадена от Херман Емил Фишер през 1891 г., е двуизмерно представяне на триизмерна органична молекула чрез проекция.

New!!: Глюкоза и Проекция на Фишер · Виж повече »

Пиран (органично съединение)

Пиран е органично съединение с шестчленен хетероцикличен пръстен състоящ се от пет въглеродни и един кислороден атом, съдържащ две двойни връзки.

New!!: Глюкоза и Пиран (органично съединение) · Виж повече »

Плътност

Плътността на определена физична величина представлява стойността на тази величина в единица обем (обемна плътност), единица площ (повърхностна плътност) или единица дължина (линейна плътност).

New!!: Глюкоза и Плътност · Виж повече »

Аденозинтрифосфат

Аденозинтрифосфорната киселина (аденозинтрифосфат или АТФ, англ. ATP) представлява химично макроергично съединение, което съдържа богати на енергия връзки.

New!!: Глюкоза и Аденозинтрифосфат · Виж повече »

Номенклатура на Международния съюз за чиста и приложна химия

Номенклатурата на IUPAC (IUPAC nomenclature) е система за именуване на химическите съединения и въобще за описание на химическото познание.

New!!: Глюкоза и Номенклатура на Международния съюз за чиста и приложна химия · Виж повече »

Разтворимост

Разтворимостта на едно вещество (газ, течност, кристали) показва какво количество от веществото се разтваря в даден разтворител (най-често течност).

New!!: Глюкоза и Разтворимост · Виж повече »

Съединени американски щати

Съединѐните америка̀нски ща̀ти (САЩ) (United States of America (USA)), често наричани само Съединѐните ща̀ти (The United States (U.S.)), както и разговорно Ща̀тите (The States) или Амѐрика (America), е държава, разположена в континента Северна Америка.

New!!: Глюкоза и Съединени американски щати · Виж повече »

Температура на топене

Температурата на топене е температурата, при която даден материал преминава от твърдо в течно агрегатно състояние.

New!!: Глюкоза и Температура на топене · Виж повече »

Температура на кипене

Температура на кипене на едно вещество е температурата, при която то променя агрегатното си състояние и преминава от течност в газ в голяма част от обема на течността.

New!!: Глюкоза и Температура на кипене · Виж повече »

Фаза

Фаза (в термодинамиката, физикохимията и пр.) се нарича хомогенна част от една хетерогенна система, разделена от другите хомогенни части на системата чрез гранична повърхност.

New!!: Глюкоза и Фаза · Виж повече »

Хронична бъбречна недостатъчност

Хроничната бъбречна недостатъчност (Insufficientia renalis chronica) е състояние на нарушени бъбречни функции – отделителна, регулираща и инкреторна.

New!!: Глюкоза и Хронична бъбречна недостатъчност · Виж повече »

Химическа формула

#пренасочване Химична формула.

New!!: Глюкоза и Химическа формула · Виж повече »

Цикъл на Кребс

Цикълът на Кребс представлява катаболитна верига от реакции, в която става пълно разграждане на пирогроздена киселина до СО2 и Н2О, при което се отделя енергия за нуждите на клетката.

New!!: Глюкоза и Цикъл на Кребс · Виж повече »

Моларна маса

Моларна (или молна) маса е количествена характеристика, изразяваща масата на 1 mol вещество.

New!!: Глюкоза и Моларна маса · Виж повече »

Молекула

Тримерно (ляво и център) и двумерно (дясно) представяне на молекулата на органичното съединение атисан (atisane) Молекулата (molecula, идва от moles — маса) е структура от атоми, свързани помежду си чрез химични връзки.

New!!: Глюкоза и Молекула · Виж повече »

Монозахарид

Монозахарид (от гръцки μόνος /монос/ — единичен, и sacchar – захар) е органично съединение, една от основните групи на въглехидратите.

New!!: Глюкоза и Монозахарид · Виж повече »

Метаболизъм

Структура на коензима аденозинтрифосфат, играещ важна роля в енергийния метаболизъм Метаболизмът (μεταβολή (метаболи) – смяна, или μεταβολισμός (метаболисмос) - прехвърляне) е начинът, по който се извършва обмяната на веществата в организма.

New!!: Глюкоза и Метаболизъм · Виж повече »

Инсулин

Инсулинът е хормон, който се произвежда от панкреаса (задстомашната жлеза).

New!!: Глюкоза и Инсулин · Виж повече »

Въглехидрат

Структурна формула на β-D-Глюкоза Въглехидратите са голяма група органични вещества, изпълняващи важни биологични функции в живите организми.

New!!: Глюкоза и Въглехидрат · Виж повече »

Въглерод

Въглеродът (на латински: Carboneum, от carbo – „въглища“, химичен символ С) е химичен елемент от 14 (или 4А) група, 2 период.

New!!: Глюкоза и Въглерод · Виж повече »

Водород

Водородът е химичен елемент, отбелязван със символа H и има атомен номер 1 в периодичната система.

New!!: Глюкоза и Водород · Виж повече »

Водороден показател

Водородният показател, pH (на български е прието да се произнася като пе ха) е измерител за киселинността или алкалността на даден воден разтвор.

New!!: Глюкоза и Водороден показател · Виж повече »

Лактоза

Лактозата е дизахарид, състоящ се от две молекули на монозахаридите β-D-галактоза и β-D-глюкоза, свързани чрез β1 – 4 гликозидна връзка.

New!!: Глюкоза и Лактоза · Виж повече »

Пренасочва тук:

Гроздова захар, Декстроза.

ИзходящIncoming
Хей! Ние сме на Facebook сега! »