Logo
Юнионпедия
Съобщение
Предлага се в Google Play
New! Свали Юнионпедия на вашия Android ™!
Инсталирай
По-бързо от браузъра!
 

Въглехидрат

Index Въглехидрат

Структурна формула на β-D-Глюкоза Въглехидратите са голяма група органични вещества, изпълняващи важни биологични функции в живите организми.

45 отношения: Escherichia coli, Ксилулоза, Ксилоза, Карбонилна група, Клетъчна мембрана, Кетоза, Псикоза, Поляризация (диелектрици), Органично съединение, Арабиноза, Аденозинтрифосфат, Алтроза, Алдоза, Алоза, НАД, НАДФ, РНК, Рибулоза, Рибоза, Сладкарски изделия, Сорбоза, Треоза, Тагатоза, Талоза, Фруктоза, ФАД, Хранителни вещества, Химична формула, Маноза, Мозък, Метан, Идоза, Биология, Гулоза, Галактоза, Глюкуронова киселина, Глюкоза, Глицералдехид, Дървесина, ДНК, Дезокси захар, Етер (химия), Еритрулоза, Еритроза, Ликсоза.

Escherichia coli

Escherichia coli (Ешерихия коли, E. coli) е вид бактерия, живееща в дебелото черво на топлокръвни животни.

New!!: Въглехидрат и Escherichia coli · Виж повече »

Ксилулоза

Ксилулозата е кетопентоза — монозахарид изграден от пет въглеродни атома и кетонна функционална група.

New!!: Въглехидрат и Ксилулоза · Виж повече »

Ксилоза

Ксилозата (гръцки ξυλος, ксилос, „дървесина“) за първи път е изолирана от дървесина, откъдето идва и нейното име.

New!!: Въглехидрат и Ксилоза · Виж повече »

Карбонилна група

Карбонилната група представлява въглероден атом свързан чрез двойна връзка с кислороден атом (.

New!!: Въглехидрат и Карбонилна група · Виж повече »

Клетъчна мембрана

двойния фосфолипиден слой. Полярните жълти глави, отделят сивите хидрофобни опашки от воднистата цитоплазма и от външната среда. Клетъчната мембрана (наричана още „плазмена мембрана“, „цитоплазмена мембрана“, „плазматична мембрана“или „плазмалема“) е биологична мембрана, която отделя вътрешността на клетката от външната обкръжаваща среда.

New!!: Въглехидрат и Клетъчна мембрана · Виж повече »

Кетоза

Кетоза е монозахарид с една кето-група в молекулата си.

New!!: Въглехидрат и Кетоза · Виж повече »

Псикоза

D-Псикоза е кетохексоза - монозахарид с шест въглеродни атома и кето-група.

New!!: Въглехидрат и Псикоза · Виж повече »

Поляризация (диелектрици)

Поляризацията при диелектриците характеризира свойството на материалите да взаимодействат с електрично поле.

New!!: Въглехидрат и Поляризация (диелектрици) · Виж повече »

Органично съединение

Органични съединения се нарича група от химични съединения, чиито молекули съдържат въглерод.

New!!: Въглехидрат и Органично съединение · Виж повече »

Арабиноза

Арабинозата е алдопентоза – монозахарид, изграден от пет въглеродни атома и алдехидна (CHO) функционална група.

New!!: Въглехидрат и Арабиноза · Виж повече »

Аденозинтрифосфат

Аденозинтрифосфорната киселина (аденозинтрифосфат или АТФ, англ. ATP) представлява химично макроергично съединение, което съдържа богати на енергия връзки.

New!!: Въглехидрат и Аденозинтрифосфат · Виж повече »

Алтроза

Алтрозата е алдохексоза.

New!!: Въглехидрат и Алтроза · Виж повече »

Алдоза

Алдоза е монозахарид имащ една алдехидна група в молекулата си и химична формула Cn(H2O)n.

New!!: Въглехидрат и Алдоза · Виж повече »

Алоза

Алозата е алдохексоза.

New!!: Въглехидрат и Алоза · Виж повече »

НАД

НАД е съкратеното наименование на коензима Никотинамидадениндинуклеотид.

New!!: Въглехидрат и НАД · Виж повече »

НАДФ

Никотинамид-аденин-динуклеотид-фосфатът, (съкратено НАДФ+) е коензим използван в редица анаболитни и катаболитни процеси както в растителните така и в животинските клетки.

New!!: Въглехидрат и НАДФ · Виж повече »

РНК

#пренасочване Рибонуклеинова киселина.

New!!: Въглехидрат и РНК · Виж повече »

Рибулоза

Рибулозата е кетопентоза — монозахарид изграден от пет въглеродни атома с кетонна функционална група.

New!!: Въглехидрат и Рибулоза · Виж повече »

Рибоза

Рибоза е органично съединение с химична формула C5H10O5; в часност, монозахарид, при който всички хидроксилни групи са от една страна при Фишерова проекция.

New!!: Въглехидрат и Рибоза · Виж повече »

Сладкарски изделия

Сладкарски изделия (сладкарство, сладки, сладкиши) е общото название на висококалорични и лесноусвоими хранителни продукти с високо съдържание на захар, отличаващи се с приятен вкус и аромат.

New!!: Въглехидрат и Сладкарски изделия · Виж повече »

Сорбоза

Сорбозата е кетохексоза - монозахарид от шест въглеродни атома с кето-група.

New!!: Въглехидрат и Сорбоза · Виж повече »

Треоза

Треоза е монозахарид изграден от четири въглеродни атома и алдехидна функционална група.

New!!: Въглехидрат и Треоза · Виж повече »

Тагатоза

Тагатозта е кетохексоза – монозахарид съставен от шест въглеродни атома и кето-група.

New!!: Въглехидрат и Тагатоза · Виж повече »

Талоза

Талозата е алдохексоза - монозахарид изграден от шест въглеродни атома и алдехидна функционална група.Тя не се среща в придодата.

New!!: Въглехидрат и Талоза · Виж повече »

Фруктоза

Фруктозата или т.нар плодова захар е монозахарид (въглехидрат) със сладък вкус, която съдържа шест въглеродни атома, но за разлика от глюкозата, с която имат еднаква обща формула, има кето група, разположена при втори въглероден атом, т.е. тя е кетохексоза.

New!!: Въглехидрат и Фруктоза · Виж повече »

ФАД

В биохимията, флавин-аденин-динуклеотидът (ФАД) е редокс кофактор участващ в множество важни за метаболизма реакции.

New!!: Въглехидрат и ФАД · Виж повече »

Хранителни вещества

Хранителните вещества са тези вещества, които поети чрез храната, организмът може да използва за задоволяване на енергийните си нужди или за производство на тъкани.

New!!: Въглехидрат и Хранителни вещества · Виж повече »

Химична формула

Химичната формула е съкратен начин за изписване на състава и структурата на химичните вещества, и съединения, с помощта на различни химични знаци, цифри, и други символи.

New!!: Въглехидрат и Химична формула · Виж повече »

Маноза

Манозата е монозахарид с шест въглеродни атома и има алдехидна функционална група.

New!!: Въглехидрат и Маноза · Виж повече »

Мозък

#пренасочване Главен мозък.

New!!: Въглехидрат и Мозък · Виж повече »

Метан

Метанът е химично съединение с химична формула CH4.

New!!: Въглехидрат и Метан · Виж повече »

Идоза

Идозата е алдохексоза - монозахарид с шест въглеродни атома.

New!!: Въглехидрат и Идоза · Виж повече »

Биология

Биологията (βιολογία; βίος – живот и λόγος – учение, наука – „наука за живота“) е фундаментална природна наука, изучаваща живота и живите организми, включително тяхното устройство, начин на функциониране, растеж, разпространение, произход и развитие, таксономия и връзките между тях и неживата природа.

New!!: Въглехидрат и Биология · Виж повече »

Гулоза

Гулозата е алдохексоза - изградена от шест въглеродни атома и има алдехидна група.

New!!: Въглехидрат и Гулоза · Виж повече »

Галактоза

Галактозата (от гръцки γάλακτος галактос "мляко") е алдохексоза - монозахарид съставен от шест въглеродни атома имащ алдехидна функционална група.

New!!: Въглехидрат и Галактоза · Виж повече »

Глюкуронова киселина

Глюкуронова киселина (от гръцки γλυκός „сладък“ И οὖρον „урина“) е захарна киселина.

New!!: Въглехидрат и Глюкуронова киселина · Виж повече »

Глюкоза

Глюкозата (на руски) (C6H12O6) е прост монозахарид, един от най-важните въглехидрати в биологията.

New!!: Въглехидрат и Глюкоза · Виж повече »

Глицералдехид

Глицералдехидът е триоза, монозахарид с химична формула C3H6O3.

New!!: Въглехидрат и Глицералдехид · Виж повече »

Дървесина

Напречен разрез на дървесни трупи, с ясно изразени годишни пръстени, беловинна и сърцевинна части Дървесината или дървеният материал е материал, получаван от стъблата и клоните на дърветата и другите дървесни растения.

New!!: Въглехидрат и Дървесина · Виж повече »

ДНК

#пренасочване Дезоксирибонуклеинова киселина.

New!!: Въглехидрат и ДНК · Виж повече »

Дезокси захар

Дезокси захарите са монозахариди, при които една хидроксилна група е заместена с водороден атом.

New!!: Въглехидрат и Дезокси захар · Виж повече »

Етер (химия)

Етерите са съединения, притежаващи структурно генетична връзка с алкохолите и фенолите.

New!!: Въглехидрат и Етер (химия) · Виж повече »

Еритрулоза

D-Еритрулоза е тетроза - монозахарид с химична формула C4H8O4.

New!!: Въглехидрат и Еритрулоза · Виж повече »

Еритроза

Еритроза е тетроза изградена от четири въглеродни атома с химична формула C4H8O4.

New!!: Въглехидрат и Еритроза · Виж повече »

Ликсоза

Ликсозата е алдопентоза — монозахарид изграден от пет въглеродни атома, с алдехидна функционална група.

New!!: Въглехидрат и Ликсоза · Виж повече »

Пренасочва тук:

Карбохидрат, Карбохидрати, Въглехидрати.

ИзходящIncoming
Хей! Ние сме на Facebook сега! »