Logo
Юнионпедия
Съобщение
Предлага се в Google Play
New! Свали Юнионпедия на вашия Android ™!
Изтегляне
По-бързо от браузъра!
 

Български език

Index Български език

Бъ̀лгарският езѝк е индоевропейски език от групата на южнославянските езици.

78 отношения: Кирил и Методий, Киприан (митрополит), Киевска Рус, Книжовен език, Константин-Кирил Философ, Първа българска държава, Правописна реформа (1945), Правописна реформа на българския език от 1945, Проходна съгласна, Преславска книжовна школа, Преградна съгласна, Падеж (граматика), Падежи и падежни остатъци в българския език, Освобождение на България, Омарчевски правопис, Определителен член в българския език, Африкат, Национален език, Народна република България, Небна съгласна, Руска редакция на старобългарския език, Руско влияние върху българския език, Румъния, Редакции на старобългарския език, Република Македония, Сърбия, Средна гласна, Славянски езици, Сложно съставно изречение, Сложно съчинено изречение, Турция, Транскрибиране на български език, Трептяща съгласна, Украйна, Унгария, Църковнославянски език, Ят, Македонска азбука, Македонска литературна норма, Мала Азия, Мостич, Морфология (езикознание), Молдова, Иванчевски правопис, Именителен падеж, Институт за български език, Зъбна съгласна, Заднонебна съгласна, Зографски манастир, Българска академия на науките, ..., Български книжовен език, Българистика, България, Бюро за преброяване на населението на САЩ, Балкански полуостров, Банатска българска книжовна норма, Библия, Второ българско царство, Време (граматика), Васил Друмев, Велика България (политическа концепция), Великоморавия, Венечна съгласна, Гърция, Глаголица, Голям юс, Георги Раковски, Дриновски правопис, Двубърнена съгласна, Диван (мебел), Деветосептемврийски преврат, Европейски съюз, Любен Каравелов, 10 век, 19 век, 5 век, 7 век, 9 век. Разширете индекс (28 Повече ▼) »

Кирил и Методий

Св.

New!!: Български език и Кирил и Методий · Виж повече »

Киприан (митрополит)

#пренасочване Киприан Киевски.

New!!: Български език и Киприан (митрополит) · Виж повече »

Киевска Рус

Киевска Рус през 10 век Златната порта в Киев Киевска Рус (Киевская Русь, Древнерусское государство)(до 882 година Рус) е термин, въведен в употреба от по-късни историци за обозначаване на периода от съществуването на източнославянската държава Рус (Киевска Русия) в Източна Европа от края на 9 век, като резултат от пренасянето на столицата от Ладога в Киев (през 882 г. от Олег) и обединението под властта на князете от династията Рюриковичи на 2-та главни центъра на източните славяни и русите – Новгород и Киев, (а също на земите, разположени покрай пътя към Византия) до падането на Киев под натиска на татарите.

New!!: Български език и Киевска Рус · Виж повече »

Книжовен език

Книжовният (литературният) език е кодифицирана (тоест с правен, юридически или квази-правен статус) разновидност на езика, за разлика от наречията, диалектите, говорите, жаргона и т.н. Това е езикова форма, която се смята за правилна и за това е преподавана например в училищата и се използва за водене на делата на държавата, предприятията и други организации.

New!!: Български език и Книжовен език · Виж повече »

Константин-Кирил Философ

Свети Кирил Философ (Κύριλλος, Kyrillos, Kiril, Cyril; на Църковнославянски език: Кирилъ) е византийски учен, който, заедно с брат си Методий, е създателят на глаголицата.

New!!: Български език и Константин-Кирил Философ · Виж повече »

Първа българска държава

Първата българска държава (на старобългарски), First Bulgarian Empire), наричана от историците и Дунавска България за различаване от Волжка България, е първоначално ханство, а от коронясването на Симеон I Велики за цар – империя, просъществувала на Балканския полуостров и прилежащите му части от Югоизточна Европа от 681 до 1018 г. Неин основател е хан Аспарух, който след разпадането на Велика България довежда част от прабългарските племена в днешните Бесарабия и Добруджа, където се съюзява с местните славянски племена. Категоричната победа на българите в битката при Онгъла през 680 г. води до подписване на мирен договор, с който Византия де факто признава новосъздадената държава и се принуждава да ѝ плаща данък. Столицата първоначално е Плиска, а от IX век – Велики Преслав. След превземането му от Киевска Рус в края на X век, се премества в Скопие и Охрид. Най-голямото си разширение Първото българско царство достига през IX век, когато към първоначалните земи по двата бряга на Долни Дунав са присъединени области в Тракия и Македония, части от днешна Албания, Унгария и Словакия, цяла Сърбия и Румъния, а също и част от Северното Черноморие (до река Днепър). През същия период се наблюдава централизация на държавното управление. Тя е съпроводена с обединяването на разнородните етнически групи от населението в съвременната българска народност (за разлика от прабългарската), общият език на която се развива въз основата на славянския. През 864 – 866 г. при княз Борис I православното християнство става държавно вероизповедание, което води до значителни промени в културния живот на държавата. Това довежда до т. нар. Златен век при цар Симеон Велики. При същия владетел българите правят продължителни, но безуспешни опити да завладеят столицата на Източната Римска империя – Константинопол (наричана от българите и славяните „Цариград“). Българо-византийските войни, наред с нашествията на унгарци (маджари), печенеги и руси, водят през различните периоди до разрастване и отслабване на българската държава, което завършва с нейното падане под византийска власт през 1018 г.

New!!: Български език и Първа българска държава · Виж повече »

Правописна реформа (1945)

#пренасочване Правописна реформа на българския език от 1945.

New!!: Български език и Правописна реформа (1945) · Виж повече »

Правописна реформа на българския език от 1945

Правописната реформа на българския език от 1945 г. следва линията, зададена от Лениновата реформа на руския език от 1918 г., и реформата на българския правопис от 1921 г., наложена от правителството на БЗНС.

New!!: Български език и Правописна реформа на българския език от 1945 · Виж повече »

Проходна съгласна

Проходните съгласни (фрикативни) (от лат.: frico), известни още и като търкави, се учленяват като въздухът се прокарва през тесния процеп, създаден между два близко поставени учленителни органи.

New!!: Български език и Проходна съгласна · Виж повече »

Преславска книжовна школа

Преславската книжовна школа е първата книжовна школа в България, основана от княз Борис I през 885 или 886 в столицата Плиска.

New!!: Български език и Преславска книжовна школа · Виж повече »

Преградна съгласна

Преградни съгласни е събирателно име за звуковете, които се произвеждат чрез образуването на преграда в говорния апарат с помощта на езика, устните или други органи.

New!!: Български език и Преградна съгласна · Виж повече »

Падеж (граматика)

Падежът (на латински: casus) е граматична (морфологична) категория, която изразява различни отношения на предмет, обозначаван от дадена дума (име или местоимение), спрямо съдържанието на изречението.

New!!: Български език и Падеж (граматика) · Виж повече »

Падежи и падежни остатъци в българския език

В българския език е останал един-единствен падеж, като изключим именителния, който заема подлогът в изречението, и това е звателният падеж.

New!!: Български език и Падежи и падежни остатъци в българския език · Виж повече »

Освобождение на България

Освобождението на България обхваща събитията свързани със създаването на българската държавност след петстотингодишно османско владичество.

New!!: Български език и Освобождение на България · Виж повече »

Омарчевски правопис

Омарчевски правопис се нарича условно понякога българският правопис, въведен с правописната реформа на правителството на БЗНС през 1921 при министър Стоян Омарчевски.

New!!: Български език и Омарчевски правопис · Виж повече »

Определителен член в българския език

Определителният член в българския език е наставка, която се добавя след корена (или основата) на дадена дума в изречение, за да се посочи или отличи предметът или явлението, което тя назовава, като вече познато или срещано в текста, тоест да се изрази категорията определеност.

New!!: Български език и Определителен член в българския език · Виж повече »

Африкат

Африкат (от латинския глагол affrico) – преградно-проходна съгласна – съгласен звук, при чието учленяване отначало има преграда по пътя на издишната струя, а след премахването ѝ на същото място се образува тесен проход, в чиито стени се трие излизащият въздух.

New!!: Български език и Африкат · Виж повече »

Национален език

Национален език е общата система на даден език, която обединява неговите варианти като книжовен език, териториални диалекти, просторечие, жаргон, професионални говори и т.н. Националният език е този, които има връзка de facto или de jure с хората и територията, която заемат.

New!!: Български език и Национален език · Виж повече »

Народна република България

Наро̀дна репу̀блика Бълга̀рия (съкратено НРБ) е официалното име на България от 15 септември 1946 г. до 15 ноември 1990 г., когато Народна република България е преименувана на Република България.

New!!: Български език и Народна република България · Виж повече »

Небна съгласна

Небните съгласни (палатални) представляват съгласни звукове, чието учленение се извършва като средната част на езика се доближи или допре до твърдото предно небце (лат.: palatum).

New!!: Български език и Небна съгласна · Виж повече »

Руска редакция на старобългарския език

През 10 век в Киевска Рус е прието християнството.

New!!: Български език и Руска редакция на старобългарския език · Виж повече »

Руско влияние върху българския език

В течение на векове, най-вече през периода на българското Възраждане, българският и руският език са си оказвали взаимно влияние.

New!!: Български език и Руско влияние върху българския език · Виж повече »

Румъния

Румъ̀ния (România) е държава в Югоизточна Европа.

New!!: Български език и Румъния · Виж повече »

Редакции на старобългарския език

В средновековието старобългарският език се използва като писмен език в редица славянски и неславянски страни.

New!!: Български език и Редакции на старобългарския език · Виж повече »

Република Македония

Република Македония (Република Македонија) е независима държава в централната част на Балканския полуостров в Югоизточна Европа.

New!!: Български език и Република Македония · Виж повече »

Сърбия

Република Сърбия (Република Србија) е държава в Югоизточна Европа.

New!!: Български език и Сърбия · Виж повече »

Средна гласна

Средните гласни са вид гласни звукове, използвани в някои човешки езици.

New!!: Български език и Средна гласна · Виж повече »

Славянски езици

Славянските езици са езици от индоевропейското езиково семейство, които са обединени от съвременната лингвистика в една група.

New!!: Български език и Славянски езици · Виж повече »

Сложно съставно изречение

Това с подчинено изречение е вид сложно изречение.

New!!: Български език и Сложно съставно изречение · Виж повече »

Сложно съчинено изречение

Сложното съчинено изречение е сложно изречение, в което отделните прости изречения образуват смислово и структурно синтактично обединение, запазвайки формата си на относително самостойни изречения.

New!!: Български език и Сложно съчинено изречение · Виж повече »

Турция

Ту̀рция, официално Репу̀блика Ту̀рция (Türkiye Cumhuriyeti), е държава, чиято територия е почти изцяло разположена в Азия (97%), а останалите 3% – на Балканския полуостров в Югоизточна Европа, но повече от 20% от населението ѝ живее на Балканския полуостров.

New!!: Български език и Турция · Виж повече »

Транскрибиране на български език

При транскрибирането на български език, стремежът е звуковете да се предават възможно най-точно, като тези които не присъстват в българския език, се предават с най-близкото им бълг.

New!!: Български език и Транскрибиране на български език · Виж повече »

Трептяща съгласна

Трептящата съгласна представлява съгласен звук, който бива звукоучленен посредством трептения между дейния и неподвижния учленителни органи.

New!!: Български език и Трептяща съгласна · Виж повече »

Украйна

Украйна (на украински: Україна) е държава в Източна Европа.

New!!: Български език и Украйна · Виж повече »

Унгария

Унгария (Magyarország) е вътрешноконтинентална държава в Централна Европа.

New!!: Български език и Унгария · Виж повече »

Църковнославянски език

Черковнославянският език или църковнославянският език е основният богослужебен език на част от православните църкви, главно в Източна и Югоизточна Европа.

New!!: Български език и Църковнославянски език · Виж повече »

Ят

, или Ят, двойно Е или Е-двойно (на старобългарски: ть, на руски и ять, jat) е името на тридесет и втората буква от старата кирилица ѣ или на тридесет и третата буква от глаголицата, както и на звука, който те предават.

New!!: Български език и Ят · Виж повече »

Македонска азбука

Македонската азбука е вариант на кирилицата, която се използва в Република Македония.

New!!: Български език и Македонска азбука · Виж повече »

Македонска литературна норма

Македонският език, още македонска литературна норма или македонска езикова норма, е официалният език на Република Македония, класифициран като южнославянски език.

New!!: Български език и Македонска литературна норма · Виж повече »

Мала Азия

Мала Азия, наричана още Анатолия и Анадол, е полуостров и историко-географска област в Югозападна Азия.

New!!: Български език и Мала Азия · Виж повече »

Мостич

Чъргубилят Мо̀стич е висш държавен сановник при царете Симеон I и Петър I. Титлата чъргубиѝл(я) представлява славизирана форма на известната от по-ранни паметници прабългарска титла ичиргу боила, която вероятно означавала „началник на столичния гарнизон“.

New!!: Български език и Мостич · Виж повече »

Морфология (езикознание)

Морфологията (от гръцки морфе - форма, логос - наука) като дял от лингвистиката е наука, която изучава формите на думите - техния строеж и значение.

New!!: Български език и Морфология (езикознание) · Виж повече »

Молдова

Република Молдова (Republica Moldova) е държава в Източна Европа, граничеща с Румъния и Украйна.

New!!: Български език и Молдова · Виж повече »

Иванчевски правопис

Иванчевският правопис е името, давано понякога на първия официален български правопис, въведен с наредба на министъра на народното просвещение Тодор Иванчов през 1899 г. Той остава в сила до въвеждането на Омарчевския правопис през 1921, а през 1923, с известни изменения, е възстановен в основните си положения и действа до Комунистическата правописна реформа от 1945 г.

New!!: Български език и Иванчевски правопис · Виж повече »

Именителен падеж

Именителният падеж или номинативът (на латински: casus nominativus) е падеж, който обичайно обозначава подлога на изречението.

New!!: Български език и Именителен падеж · Виж повече »

Институт за български език

Институтът за български език „Проф.

New!!: Български език и Институт за български език · Виж повече »

Зъбна съгласна

Зъ̀бните (дентални) съгласни представляват съгласен звук, чието учленение протича при допир между предната част на езика (според съответната му част – върхови, плоскоезични, подвърхови) и горния ред зъби (and и други).

New!!: Български език и Зъбна съгласна · Виж повече »

Заднонебна съгласна

Заднонебните съгласни, известни още като „веларни“ (лат.: velum - „завеса“), се звукоучленяват като задната част от средата на езика се приближи до задното меко небце (велум).

New!!: Български език и Заднонебна съгласна · Виж повече »

Зографски манастир

„Светѝ Гео̀рги Зогра̀ф“, наричан още Зогра̀фски манастѝр (Μονή Ζωγράφου), е български православен манастир, който се намира в монашеската република Света гора на полуостров Атон, Гърция.

New!!: Български език и Зографски манастир · Виж повече »

Българска академия на науките

Българската академия на науките (БАН) е най-голямата научна организация в България.

New!!: Български език и Българска академия на науките · Виж повече »

Български книжовен език

Българският книжовен език, а също и български литературен език, е кодифицираният вариант на общата езикова система на българския език, която е съвкупност едновременно от литературния език, но и от териториалните български диалекти, просторечия, жаргони, професионални говори и т.н. Българският книжовен език се преподава в училищата, той се използва в деловата сфера, в официалните случаи, но той има стилово многообразие, което позволява да бъде употребяван във всички сфери на езиково общуване.

New!!: Български език и Български книжовен език · Виж повече »

Българистика

Българистика е изследователска област, акцентираща основно върху българското езикознание, изследванията на българския език (вкл. неговата история, старобългарски език и т.н.), както и върху българската литература.

New!!: Български език и Българистика · Виж повече »

България

Репу̀блика Бълга̀рия е държава в Югоизточна Европа, в източната част на Балканския полуостров и заема 23% от неговата територия.

New!!: Български език и България · Виж повече »

Бюро за преброяване на населението на САЩ

Бюрото за преброяване на населението на САЩ (на английски: United States Census Bureau) е част от Министерството на търговията на САЩ (United States Department of Commerce).

New!!: Български език и Бюро за преброяване на населението на САЩ · Виж повече »

Балкански полуостров

Балканският полуостров е географски и исторически район в Югоизточна Европа, разположен между Черно, Егейско, Йонийско и Адриатическо море.

New!!: Български език и Балкански полуостров · Виж повече »

Банатска българска книжовна норма

Банатската българска книжовна норма или само Банатска писмена норма е писмено-регионална норма на българския език, използвана от банатските българи.

New!!: Български език и Банатска българска книжовна норма · Виж повече »

Библия

Библията (от койне гръцки: βιβλία – книги) е каноническа колекция от текстове, смятани за свещени от юдаизма и християнството.

New!!: Български език и Библия · Виж повече »

Второ българско царство

#пренасочване Втора българска държава.

New!!: Български език и Второ българско царство · Виж повече »

Време (граматика)

Време e морфологична категория, която изразява отношението на действието, изразено чрез глагола, към момента на изказването.

New!!: Български език и Време (граматика) · Виж повече »

Васил Друмев

Климент (светско име Васил Николов Друмев) е български писател, духовник и политик от Консервативната партия.

New!!: Български език и Васил Друмев · Виж повече »

Велика България (политическа концепция)

250п Карта на Санстефанска България. Българското землище 1912 г. Карта на Велика България от войнишки паметник в центъра на Кюстендил. Велика България е политическа концепция, която предвижда образуването на българска държава, която обхваща по-голямата част от Мизия, Тракия и Македония, където преобладаващото населените е българи.

New!!: Български език и Велика България (политическа концепция) · Виж повече »

Великоморавия

Великоморавия, или Велика Моравия (Velká Morava, Velkomoravská říše – Великоморавска империя; Moravia Magna), е средновековна славянска държава в Централна Европа.

New!!: Български език и Великоморавия · Виж повече »

Венечна съгласна

Венѐчните (алвеолни) съгласни се учленяват, поставяйки езика срещу (или близо до) венците.

New!!: Български език и Венечна съгласна · Виж повече »

Гърция

Гъ̀рция, официално Гръцка република (Ελλάδα, Елада или катаревуса: Ελλάς, Елас, пълно име: Ελληνική Δημοκρατία, Елиники Димократия, Гръцка република), е държава в Югоизточна Европа, заемаща най-южната част на Балканския полуостров.

New!!: Български език и Гърция · Виж повече »

Глаголица

Глаголицата Глаго̀лицата е първата българска азбука създадена от Константин-Кирил Философ в период от 855 г.

New!!: Български език и Глаголица · Виж повече »

Голям юс

или Голям юс, Голяма носовка е наименованието, давано на специфична фонема, съществувала в старобългарския език и съответстващите ѝ графеми в кирилицата и глаголицата.

New!!: Български език и Голям юс · Виж повече »

Георги Раковски

Георги Стойков Раковски (по рождение Съби Стойков Попович, известен и като Георги Сава Раковски) е български революционер и възрожденец.

New!!: Български език и Георги Раковски · Виж повече »

Дриновски правопис

Дриновският правопис носи името си от своя създател Марин Дринов.

New!!: Български език и Дриновски правопис · Виж повече »

Двубърнена съгласна

#пренасочване Билабиална съгласна.

New!!: Български език и Двубърнена съгласна · Виж повече »

Диван (мебел)

Дива̀нът (също диванче, канапѐ, канапѐнце, кушѐтка, со̀фа) е вид мека мебел, предназначена за сядане и отдих.

New!!: Български език и Диван (мебел) · Виж повече »

Деветосептемврийски преврат

Деветосептемврийският преврат е насилствена промяна в държавната власт в България, извършена през нощта на 8 срещу 9 септември 1944 г., като е свалено правителството на Константин Муравиев и на власт идва правителство на Отечествения фронт (ОФ), начело с Кимон Георгиев.

New!!: Български език и Деветосептемврийски преврат · Виж повече »

Европейски съюз

Европейският съюз (съкратено ЕС, Евросъюз) е политически и икономически съюз между 28 европейски държави. Той е самостоятелно юридическо лице, притежаващо правомощия да действа независимо от съставящите го държави в рамките на предоставените му компетенции. Неговият статут е регламентиран в Договора за Европейския съюз (ДЕС) и Договора за функционирането на Европейския съюз, в сила от 1 декември 2009 г. Европейският съюз е международна организация без аналог (sui generis). Държавите членки са му предоставили голям кръг от правомощия, включително в областта на външните работи и политиката на сигурност. В изчерпателно изброени в ДЕС области (напр.

New!!: Български език и Европейски съюз · Виж повече »

Любен Каравелов

Любен Стойчев Каравелов (1834Енциклопедия „България“. Т.3. Изд. на БАН. С., 1982, с. 324 – 21 януари 1879) е български поет, писател, енциклопедист, журналист, етнограф; национален герой, поборник за освобождението на България от Османска власт.

New!!: Български език и Любен Каравелов · Виж повече »

10 век

10 век започва на 1 януари 901 г. и свършва на 31 декември 1000 г.

New!!: Български език и 10 век · Виж повече »

19 век

19 век започва на 1 януари 1801 г. и свършва на 31 декември 1900 г. Векът се характеризира с такива явления, като индустриализация, засилена урбанизация и разцвет на колониализма, а от друга страна – с невиждани достижения на науката, културата и изкуството.

New!!: Български език и 19 век · Виж повече »

5 век

V век започва на 1 януари 401 г. и свършва на 31 декември 500 г.

New!!: Български език и 5 век · Виж повече »

7 век

VІІ век започва на 1 януари 601 г. и свършва на 31 декември 700 г. в съответствие с Юлианския календар.

New!!: Български език и 7 век · Виж повече »

9 век

9 век започва на 1 януари 801 г. и свършва на 31 декември 900 г.

New!!: Български език и 9 век · Виж повече »

Пренасочва тук:

Bg, Българския език, Българският език.

ИзходящIncoming
Хей! Ние сме на Facebook сега! »