Logo
Юнионпедия
Съобщение
Предлага се в Google Play
New! Свали Юнионпедия на вашия Android ™!
Инсталирай
По-бързо от браузъра!
 

Блок на периодичната система

Index Блок на периодичната система

Блок на периодичната система се нарича съвкупността от химични елементи със сходно разположение на валентните електрони в атома.

35 отношения: Калифорния, Правило на Клечковски, Пниктоген, Период 1 на периодичната система, Период на периодичната система, Атомна орбитала, Актинид, Алкалоземен метал, Стандартни температура и налягане, Силициева долина, Спектрална линия, Твърдо тяло, Течност, Халкоген, Халоген, Химичен елемент, Благороден газ, Валентен електрон, Група 1 на периодичната система, Група 10 на периодичната система, Група 11 на периодичната система, Група 12 на периодичната система, Група 13 на периодичната система, Група 14 на периодичната система, Група 3 на периодичната система, Група 4 на периодичната система, Група 5 на периодичната система, Група 6 на периодичната система, Група 7 на периодичната система, Група 8 на периодичната система, Група 9 на периодичната система, Група на периодичната система, Газ, Електронна конфигурация, Лантанид.

Калифорния

Калифорния (California) е западен щат в САЩ, чийто пощенски код е CA.

New!!: Блок на периодичната система и Калифорния · Виж повече »

Правило на Клечковски

Правилото на Клечковски, известно също под имената правило на Маделунг и принцип на запълване (Aufbauprinzip) е принцип за обяснение на различните свойства на химическите елементи със строежа на съответните атоми.

New!!: Блок на периодичната система и Правило на Клечковски · Виж повече »

Пниктоген

Пниктогените са група на периодичната система (група 15, бивша VA група), известни още като „азотна група“.

New!!: Блок на периодичната система и Пниктоген · Виж повече »

Период 1 на периодичната система

Период 1 на периодичната система е първият от редовете (периодите) на периодичната система.

New!!: Блок на периодичната система и Период 1 на периодичната система · Виж повече »

Период на периодичната система

В химията един период на периодичната система представлява хоризонтален ред от химични елементи, започващ с алкален и завършващ с благороден елемент.

New!!: Блок на периодичната система и Период на периодичната система · Виж повече »

Атомна орбитала

Атомна орбитала (АО) е математическа функция, която описва вълнообразното поведение (вълновата функция) на един или на двойка електрони в един атом.

New!!: Блок на периодичната система и Атомна орбитала · Виж повече »

Актинид

Актинидите са група от 15 химични елемента с последователни атомни номера, започващи от актиний (атомен номер 89) и завършващи с лоуренсий (атомен номер 103).

New!!: Блок на периодичната система и Актинид · Виж повече »

Алкалоземен метал

Втора група от периодичната система, наречена още „Алкалоземна група“, включва елементите.

New!!: Блок на периодичната система и Алкалоземен метал · Виж повече »

Стандартни температура и налягане

В химията, индустрията, търговията, авиацията и др., стандартните условия за температура и налягане са набор от опитни данни, които са получени при точно определени температура и налягане (стандартна температура и стандартно налягане).

New!!: Блок на периодичната система и Стандартни температура и налягане · Виж повече »

Силициева долина

Сан Хосе, провъзгласил се за „столица на Силициевата долина“ Сан Хосе Изглед към част от центъра на Сан Хосе, прякорът на който е „Столица на Силициевата долина“ Улица, която води към Силициевата долина Силициевата долина (Silicon Valley, често неправилно наричана на български Силиконова долина) е районът на южната част на метрополния регион на залива Сан Франциско в Северна Калифорния, Съединените американски щати.

New!!: Блок на периодичната система и Силициева долина · Виж повече »

Спектрална линия

Спектрална линия се нарича тъмна или светла линия на фона на иначе хомогенен и непрекъснат оптичен спектър, която се дължи на наличието или на отсъствието на фотони в тесен честотен диапазон, сравняван със съседните му честоти.

New!!: Блок на периодичната система и Спектрална линия · Виж повече »

Твърдо тяло

Модел на разположение на атомите в кристална решетка на твърдо тяло Твърди тела се наричат тези вещества, които могат да запазват непроменени формата и обема си достатъчно дълго време.

New!!: Блок на периодичната система и Твърдо тяло · Виж повече »

Течност

Течността е едно от трите класически агрегатни състояния на веществото.

New!!: Блок на периодичната система и Течност · Виж повече »

Халкоген

Халкогените са група на периодичната система (бивша VIA), известни още като „кислородна група“.

New!!: Блок на периодичната система и Халкоген · Виж повече »

Халоген

Халогените (думата има гръцки произход) са химични елементи от група 17 (бивша VIIА) на периодичната система, включваща следните елементи.

New!!: Блок на периодичната система и Халоген · Виж повече »

Химичен елемент

Периодична система на елементите Химичен елемент се нарича всяка група от атоми, които имат еднакъв брой протони в ядрата си.

New!!: Блок на периодичната система и Химичен елемент · Виж повече »

Благороден газ

Благородни газове или още инертни газове е събирателно наименование за химичните елементи от осемнадесета група на периодичната система на елементите.

New!!: Блок на периодичната система и Благороден газ · Виж повече »

Валентен електрон

Схема на химично съединение с четири ковалентни връзки, показваща валентните електрони, оцветени в синьо и червено Валентният електрон е електрон от даден атом, който може да участва в образуването на химични връзки.

New!!: Блок на периодичната система и Валентен електрон · Виж повече »

Група 1 на периодичната система

Първа главна група от периодичната система на елементите, наречена още „Алкална група“ включва елементите.

New!!: Блок на периодичната система и Група 1 на периодичната система · Виж повече »

Група 10 на периодичната система

Група 10 на периодичната система („никелова група“), е група на периодичната система, съставена от преходните метали.

New!!: Блок на периодичната система и Група 10 на периодичната система · Виж повече »

Група 11 на периодичната система

Група 11 на периодичната система („медна група“), е група на периодичната система, съставена от преходните метали.

New!!: Блок на периодичната система и Група 11 на периодичната система · Виж повече »

Група 12 на периодичната система

Група 12 на периодичната система („цинкова група“), е група на периодичната система, съставена от преходните метали.

New!!: Блок на периодичната система и Група 12 на периодичната система · Виж повече »

Група 13 на периодичната система

Група 13 на периодичната система е група на периодичната система (бивша IIIA), известна още като „борна група“.

New!!: Блок на периодичната система и Група 13 на периодичната система · Виж повече »

Група 14 на периодичната система

Група 14 на периодичната система е група на периодичната система (бивша IVA), известна още като „въглеродна група“, а в миналото са били използвани и имената кристалогени и тетрели.

New!!: Блок на периодичната система и Група 14 на периодичната система · Виж повече »

Група 3 на периодичната система

Група 3 на периодичната система е първата от групите на периодичната система, съставена предимно от преходни метали.

New!!: Блок на периодичната система и Група 3 на периодичната система · Виж повече »

Група 4 на периодичната система

Група 4 на периодичната система, известна още като „титаниева група“, е втората от групите на периодичната система съставена от преходни метали.

New!!: Блок на периодичната система и Група 4 на периодичната система · Виж повече »

Група 5 на периодичната система

Група 5 на периодичната система, известна още като „ванадиева група“, е група на периодичната система, съставена от преходните метали.

New!!: Блок на периодичната система и Група 5 на периодичната система · Виж повече »

Група 6 на периодичната система

Група 6 на периодичната система, известна още като „хромна група“, е група на периодичната система, съставена от преходните метали.

New!!: Блок на периодичната система и Група 6 на периодичната система · Виж повече »

Група 7 на периодичната система

Група 7 на периодичната система („манганова група“), е група на периодичната система, съставена от преходните метали.

New!!: Блок на периодичната система и Група 7 на периодичната система · Виж повече »

Група 8 на периодичната система

Група 8 на периодичната система („група на желязото“), е група на периодичната система, съставена от преходните метали.

New!!: Блок на периодичната система и Група 8 на периодичната система · Виж повече »

Група 9 на периодичната система

Група 9 на периодичната система („кобалтова група“), е група на периодичната система, съставена от преходните метали.

New!!: Блок на периодичната система и Група 9 на периодичната система · Виж повече »

Група на периодичната система

right Групи в периодичната система на елементите се наричат вертикалните колони в периодичната система.

New!!: Блок на периодичната система и Група на периодичната система · Виж повече »

Газ

Газ е едно от четирите агрегатни състояния на веществото, при което частиците са свързани с много слаби връзки помежду си.

New!!: Блок на периодичната система и Газ · Виж повече »

Електронна конфигурация

460x460px В областта на квантовата химия и атомната физика, електронната конфигурация е термин, с помощта на който се описва електронната обвивка на атомите.

New!!: Блок на периодичната система и Електронна конфигурация · Виж повече »

Лантанид

Всички стабилни лантаноиди Лантаноиди е наименование на група сходни елементи в периодичната система.

New!!: Блок на периодичната система и Лантанид · Виж повече »

Пренасочва тук:

D-блок на периодичната система, F-блок на периодичната система, P-блок на периодичната система, S-блок на периодичната система, Блок на периодичната таблица.

ИзходящIncoming
Хей! Ние сме на Facebook сега! »