Logo
Юнионпедия
Съобщение
Предлага се в Google Play
New! Свали Юнионпедия на вашия Android ™!
Инсталирай
По-бързо от браузъра!
 

Биология

Index Биология

Биологията (βιολογία; βίος – живот и λόγος – учение, наука – „наука за живота“) е фундаментална природна наука, изучаваща живота и живите организми, включително тяхното устройство, начин на функциониране, растеж, разпространение, произход и развитие, таксономия и връзките между тях и неживата природа.

89 отношения: Карл Линей, Китай, Класификация на организмите, Клетъчна теория, Клетъчна биология, Клетка, Психология, Природни науки, Продължителност на живота, Патология, Палеонтология, Организъм, Орнитология, Онтология, Астробиология, Аристотел, Абу Бакр Мухаммад ибн Зекария ал-Рази, Агрономия, Аксиома, Алфред Ръсел Уолъс, Александър фон Хумболт, Аминокиселина, Антропология, Антони ван Льовенхук, Анатомия, Рудолф Вирхов, РНК, Растения, Сетиво, Транскрипция (биология), Танатология, Томас Малтус, Теофраст, Теодор Шван, Усещане, Франсис Крик, Фитопатология, Физиология, Филогения, Хистология, Хипократ, Херпетология, Чарлз Дарвин, Матиас Шлайден, Малакология, Микробиология, Микология, Многоклетъчно, Морфология (биология), Молекулярна биология, ..., Молекулярна генетика, Молекула, Месопотамия, Метаболизъм, Медицина, Ихтиология, Имунология, Индия, Жан-Батист Ламарк, Животновъдство, Зоология, Бинарна номенклатура, Биосфера, Биотехнология, Биофизика, Биохимия, Биогеография, Биологична система, Биомолекула, Бионика, Ботаника, Вид (биология), Ветеринарна медицина, Геронтология, Генно инженерство, Генетика, Дума, Древна Гърция, ДНК, Джеймс Уотсън, Естествен отбор, Естествена философия, Етология, Египет, Едноклетъчно, Екология, Ембриология, Ентомология, Лупа. Разширете индекс (39 Повече ▼) »

Карл Линей

Карл Линей (латинизирано: Carolus Linnaeus), по-късно получил благородническа титла като Карл фон Линѐ, е шведски учен, положил основите на съвременната таксономия.

New!!: Биология и Карл Линей · Виж повече »

Китай

Китайската народна република ( – Джунхуа Рънмин Гунхъгуо), или просто Китай, е държава, разположена в Източна Азия.

New!!: Биология и Китай · Виж повече »

Класификация на организмите

464x464пкс Класификация на организмите или систематика е област в биологията, която описва естествените връзки между различните видове организми и ги класифицира по единен начин.

New!!: Биология и Класификация на организмите · Виж повече »

Клетъчна теория

Модел на еукариотна клетка. Клетъчната теория се основава на идеята, че клетката е основната структурна и функционална единица на всеки организъм.

New!!: Биология и Клетъчна теория · Виж повече »

Клетъчна биология

Рисунка на Робърт Хук. Клетъчната биология (позната още като Цитология, от гръцки: цитос – „съдържащ“) е поддял на биологията, занимаващ се с изучаването на клетките като цяло.

New!!: Биология и Клетъчна биология · Виж повече »

Клетка

гладък ER, (9) митохондрии, (10) вакуола, (11) цитоплазма, (12) лизозома, (13) центриола Клетката е структурна и функционална единица на всички живи организми и понякога е наричана „най-малката единица на живот“.

New!!: Биология и Клетка · Виж повече »

Психология

Психологията е научна дисциплина, изучаваща умствените процеси и също така поведението на хора или животни, като често прилага научния метод при лабораторни изследвания.

New!!: Биология и Психология · Виж повече »

Природни науки

Природни науки наречени също естествени науки са науки, които изучават природните явления.

New!!: Биология и Природни науки · Виж повече »

Продължителност на живота

Средната продължителност на живота е статистически очакваният период от време, който остава на даден организъм до смъртта му в определен момент.

New!!: Биология и Продължителност на живота · Виж повече »

Патология

Патологията (pathos – „болест“ и logos – „учение“) е наука за болестите.

New!!: Биология и Патология · Виж повече »

Палеонтология

Палеонтологията е наука за изкопаемите вкаменелости от някогашни животни и растения.

New!!: Биология и Палеонтология · Виж повече »

Организъм

В биологията организмът (Gaeabionta, Biota, Vitae, Eobionti или Bionta) е съвкупност от съгласувани системи от органи.

New!!: Биология и Организъм · Виж повече »

Орнитология

Орнитологията (от гр.: ὄρνιθος /орнитос/ — птица) е дял от зоологията, който изучава птиците – тяхната анатомия, физиология, поведение, систематика и прочее.

New!!: Биология и Орнитология · Виж повече »

Онтология

Онтология (от гръцки: ὄντος, ontos, „битие“, „съществуващо“, и λογία, logia, „наука“, „знание“) е философска дисциплина, която се занимава с изследване и разбиране на съществуващото, реалността и битието като цяло.

New!!: Биология и Онтология · Виж повече »

Астробиология

Астробиологията представлява мултидисциплинарна наука.

New!!: Биология и Астробиология · Виж повече »

Аристотел

Аристотел (Ἀριστοτέλης) е древногръцки философ и учен, един от най-големите гении на Античността и е наричан „Баща на науката“.

New!!: Биология и Аристотел · Виж повече »

Абу Бакр Мухаммад ибн Зекария ал-Рази

Абу Бакр Мухаммад ибн Зекария ал-Рази (زكريای رازی, в Европа – Разис; 865 – 925) е персийски химик, лекар, алхимик и философ.

New!!: Биология и Абу Бакр Мухаммад ибн Зекария ал-Рази · Виж повече »

Агрономия

Агрономията е част от агрикултурните науки.

New!!: Биология и Агрономия · Виж повече »

Аксиома

Папирус, съдържащ част от Втора книга от „Елементи“ на Евклид Еварист Галоа (1811 – 1832) Аксиома или постулат в класическата логика е твърдение, което не е доказано или демонстрирано, а се разглежда като самоподразбиращо се или като неизбежно произволно приемане.

New!!: Биология и Аксиома · Виж повече »

Алфред Ръсел Уолъс

Алфред Ръсел Уолъс (Alfred Russel Wallace) е английски естествоизпитател, пътешественик-изследовател, географ, антрополог и биолог.

New!!: Биология и Алфред Ръсел Уолъс · Виж повече »

Александър фон Хумболт

Фридрих Хайнрих Александър фон Хумболт (Friedrich Heinrich Alexander von Humboldt) е германски естественик и пътешественик-изследовател, географ и пътешественик, по-малък брат на пруския министър и лингвист Вилхелм фон Хумболт.

New!!: Биология и Александър фон Хумболт · Виж повече »

Аминокиселина

Аминокиселините са химични съединения, в молекулата на които присъстват задължително аминогрупа и химична група, придаваща киселинни свойства на съединението (при органичните киселини е карбоксилна група).

New!!: Биология и Аминокиселина · Виж повече »

Антропология

Витрувианският човек'' на Леонардо да Винчи. Антропологията (άνθρωπος – човек) е често много общо определяна като наука за човека и човечеството.

New!!: Биология и Антропология · Виж повече »

Антони ван Льовенхук

Антони ван Льовенхук (Thonius Philips van Leeuwenhoek) е нидерландски търговец и учен естественик.

New!!: Биология и Антони ван Льовенхук · Виж повече »

Анатомия

Анатомията (ἀνα – „обособявам“, „разделям “и τέμνω – „разрязвам“, „разчленявам“) е общобиологична наука, дял от морфологията и тясно свързана с медицината.

New!!: Биология и Анатомия · Виж повече »

Рудолф Вирхов

Рудолф Вирхов (Rudolf Ludwig Karl Virchow) е германски учен и политик от втората половина на 19 век, лекар, патологоанатом, хистолог, физиолог, основоположник на клетъчната теория в биологията и медицината, и теория на клетъчната патология в медицината.

New!!: Биология и Рудолф Вирхов · Виж повече »

РНК

#пренасочване Рибонуклеинова киселина.

New!!: Биология и РНК · Виж повече »

Растения

Растенията (Plantae) са царство организми, включващо познати форми, като дървета, храсти, треви, лиани, папрати и мъхове, а според някои дефиниции и зелените водорасли.

New!!: Биология и Растения · Виж повече »

Сетиво

Сетиво е всяка от шестте способности, които позволяват на човека и голяма част от другите живи същества да възприемат околната среда и да общуват: зрение, слух, обоняние, вкус, осезание и равновесие.

New!!: Биология и Сетиво · Виж повече »

Транскрипция (биология)

Транскрипция в генетиката е процесът, при който една ДНК-последователност се копира чрез ензимa РНК-полимераза образувайки комплементарна РНК.

New!!: Биология и Транскрипция (биология) · Виж повече »

Танатология

Танатологията е наука за причините, протичането и последствията от смъртта.

New!!: Биология и Танатология · Виж повече »

Томас Малтус

Томас Робърт Малтус (Thomas Robert Malthus) е английски икономист и социолог, свещеник, е роден на 13 февруари 1766 в Доркинг, близо до Лондон.

New!!: Биология и Томас Малтус · Виж повече »

Теофраст

Теофраст (Θεόφραστος, 370 – ок. 285 г. пр.н.е.), роден и живял в Ересос на о-в Лесбос, е ученик на Аристотел в Перипатетическата школа.

New!!: Биология и Теофраст · Виж повече »

Теодор Шван

Теодор Шван (Theodor Schwann) е немски биолог.

New!!: Биология и Теодор Шван · Виж повече »

Усещане

Усещането е отражение в мозъчната кора на отделни свойства на предметите и явленията от външния свят, както и на вътрешното състояние на организма, в момента на въздействието върху анализаторите.

New!!: Биология и Усещане · Виж повече »

Франсис Крик

Франсис Крик (Francis Crick) е британски физик и биохимик, носител на Нобелова награда за физиология или медицина за 1962 г.

New!!: Биология и Франсис Крик · Виж повече »

Фитопатология

Фитопатологията е наука, изучаваща болестите по растенията; причините, които ги пораждат, и борбата срещу тях.

New!!: Биология и Фитопатология · Виж повече »

Физиология

Физиологията е биологична наука, която изучава нормалното протичане на жизнените процеси у човека, животните и растенията (на руски).

New!!: Биология и Физиология · Виж повече »

Филогения

Филогения или филогенеза се нарича схемата на произхода и еволюцията на организмите.

New!!: Биология и Филогения · Виж повече »

Хистология

Тънък срез от бял дроб, при който тъканта е оцветена с багрилата хематоксилин и еозин. Белите дробове на този човек са заболели от емфизема. Хистологията (от гр. ἱστός – тъкан и логос – наука) е наука, която изучава биологичните системи на ниво тъкан.

New!!: Биология и Хистология · Виж повече »

Хипократ

Хипократ (Ιπποκράτης) е най-великият лекар на Античността, още наричан баща на медицината и смятан за една от най-значими фигури в областта на медицината.

New!!: Биология и Хипократ · Виж повече »

Херпетология

Херпетологията (ἑρπετόν, herpeton: „пълзящо животно“; -λογία, -logia: „знание“) е клон от зоологията, занимаваща се с изучаването на земноводни (жаби, крастави жаби, саламандри, тритони) и влечуги (змии, гущери, костенурки, крокодили) Херпетологията предлага ползи за човечеството в изследването на ролята на земноводните и влечугите в глобалната екология, особено поради факта, че земноводните често са много чувствителни към промените в околната среда, като дава видимо предупреждение към хората, че значителни промени ще се случат.

New!!: Биология и Херпетология · Виж повече »

Чарлз Дарвин

Чарлз Робърт Дарвин (Charles Robert Darwin) е английски учен и естествоизпитател, живял през XIX век.

New!!: Биология и Чарлз Дарвин · Виж повече »

Матиас Шлайден

Матиас Якоб Шлайден е немски ботаник, основоположник, заедно с Теодор Шван, на клетъчната теория (1838 – 1839).

New!!: Биология и Матиас Шлайден · Виж повече »

Малакология

Малакология (от старогръцки: μαλάκιον - "мекотело" и λόγος - "наука") е дял от зоологията, изучаващ мекотелите (Mollusca).

New!!: Биология и Малакология · Виж повече »

Микробиология

Микробиология – (от гръцки: μικρός – „малък“, βίος – „живот“ и λόγος – „слово“, „учение“) е самостоятелна биологична наука, чийто предмет е изучаването на най-малките живи същества на нашата планета – микроорганизмите.

New!!: Биология и Микробиология · Виж повече »

Микология

Agaricus subrutilescens Микологията е наука за гъбите.

New!!: Биология и Микология · Виж повече »

Многоклетъчно

Многоклетъчните организми са организми, съставени повече от една клетка.

New!!: Биология и Многоклетъчно · Виж повече »

Морфология (биология)

Морфологията (от гръцки: μορφή – „форма“ и λόγος – „слово“, „наука“) е общобиологична наука, която изучава строежа на биологичните системи на ниво клетка (цитоморфология), тъкан (хистоморфология) и организъм (анатомия).

New!!: Биология и Морфология (биология) · Виж повече »

Молекулярна биология

Молекулярната биология е интердисциплинарна наука за изучаване на организмите на молекулно ниво.

New!!: Биология и Молекулярна биология · Виж повече »

Молекулярна генетика

Молекулярната генетика е област в биологията, която изучава структурата и функцията на гените на молекулярно ниво.

New!!: Биология и Молекулярна генетика · Виж повече »

Молекула

Тримерно (ляво и център) и двумерно (дясно) представяне на молекулата на органичното съединение атисан (atisane) Молекулата (molecula, идва от moles — маса) е структура от атоми, свързани помежду си чрез химични връзки.

New!!: Биология и Молекула · Виж повече »

Месопотамия

Месопотамия (от гръцки: Μεσοποταμία – „междуречие“), също Двуречие или Междуречие, се наричат земите, разположени между реките Тигър и Ефрат.

New!!: Биология и Месопотамия · Виж повече »

Метаболизъм

Структура на коензима аденозинтрифосфат, играещ важна роля в енергийния метаболизъм Метаболизмът (μεταβολή (метаболи) – смяна, или μεταβολισμός (метаболисмос) - прехвърляне) е начинът, по който се извършва обмяната на веществата в организма.

New!!: Биология и Метаболизъм · Виж повече »

Медицина

Медицината (от лат. medicus – „лечител“) е наука за диагностициране, лечение и предотвратяване на болести и наранявания.

New!!: Биология и Медицина · Виж повече »

Ихтиология

Ихтиология (ἰχθύς, - риба; λόγος - знание) е раздел на зоологията, посветен на всестранното изучаване на кръглоустните (Cyclostomata) и на рибите.

New!!: Биология и Ихтиология · Виж повече »

Имунология

Имунологията е медико-биологична наука, която се занимава с изследвания на различните аспекти на имунната система на човека и животните (ветеринарна имунология).

New!!: Биология и Имунология · Виж повече »

Индия

Индия, официално Република Индия (भारत गणराज्य, Republic of India), е държава в Южна Азия.

New!!: Биология и Индия · Виж повече »

Жан-Батист Ламарк

Жан-Батист Пиер Антоан дьо Моне, Шевалие дьо ла Марк (на френски: Jean-Baptiste Pierre Antoine de Monet, Chevalier de la Marck), често наричан само Ламарк, е френски военен, естествоизпитател, академик и един от ранните привърженици на идеята, че еволюцията настъпва и продължава в съответствие с природни закони.

New!!: Биология и Жан-Батист Ламарк · Виж повече »

Животновъдство

Животновъдството е отрасъл в първичния икономически сектор, който се занимава с развъждане и отглеждане на селскостопански животни и получаване на продукция от тях.

New!!: Биология и Животновъдство · Виж повече »

Зоология

Зоологията е наука за животните.

New!!: Биология и Зоология · Виж повече »

Бинарна номенклатура

Бинарната номенклатура е система за наименования от две думи на организмите, като тези наименования се изписват на латински език.

New!!: Биология и Бинарна номенклатура · Виж повече »

Биосфера

Биосферата е съвкупност от тези части на земната обвивка — атмосфера, хидросфера, литосфера и педосфера, в които има живи организми, намира се под тяхно въздействие и в нея се отлагат продуктите от жизнената им дейност.

New!!: Биология и Биосфера · Виж повече »

Биотехнология

Роза, отгледана от тъканна култура Биотехнологиите са технологии, използващи живи организми, биологични системи или техни производни за създаването или модифицирането с определена цел на продукти или процеси.

New!!: Биология и Биотехнология · Виж повече »

Биофизика

Биофизиката e интердисциплинарна наука, която използва методи на изследване както от биологията, така и от физиката.

New!!: Биология и Биофизика · Виж повече »

Биохимия

Герти Кори и Карл Кори са носители на Нобеловата награда през 1947 г. за откриването на Цикъла Кори. Биохимията е наука за химичния състав на организмите, химичните процеси в тях и връзката на тези процеси с проявите на жизнена дейност.

New!!: Биология и Биохимия · Виж повече »

Биогеография

Биогеографията е наука, занимаваща се с видовото разпределение по Земята и процесите, които са го обусловили.

New!!: Биология и Биогеография · Виж повече »

Биологична система

нервната система. В биологията, биологична система (или система от органи, или телесна система) от органи, която работи заедно за изпълнението на определена задача.

New!!: Биология и Биологична система · Виж повече »

Биомолекула

Биомолекулите са основни органични съединения, които изграждат живата клетка.

New!!: Биология и Биомолекула · Виж повече »

Бионика

Бионика (Bionics, Bionik) (в англоезичните страни думата произлиза от „биос“, означаваща живот, и суфикса „-оникс“ – изследване), (в немскоезичните страни думата е кратката форма на биотехника, което произлиза от гръцката дума „биос“, означаваща живот, и думата техника) означава прилагането на методи и системи, открити в природата в изучаването и проектирането на инженерни системи и модерни технологии.

New!!: Биология и Бионика · Виж повече »

Ботаника

Ботаниката, наричана още фитология, е наука за устройството, еволюцията, разпространението, значението и класификацията на растенията, за процесите в тях и за взаимоотношенията им със заобикалящата ги среда.

New!!: Биология и Ботаника · Виж повече »

Вид (биология)

Видът е една от основните единици (първични рангове) в класификацията на организмите.

New!!: Биология и Вид (биология) · Виж повече »

Ветеринарна медицина

Ветеринарната медицина е наука за произхода, развитието, лечението и предотвратяването на болестите при животните.

New!!: Биология и Ветеринарна медицина · Виж повече »

Геронтология

Геронтологията изучава социалните, психологическите, когнитивните и биологическите аспекти на стареенето и е общобиологична наука за възрастните организми.

New!!: Биология и Геронтология · Виж повече »

Генно инженерство

Генното инженерство (или още генно модифициране) е свързано с директна манипулация на гените на един организъм.

New!!: Биология и Генно инженерство · Виж повече »

Генетика

белтъците. Генетика (от гръцки гено γεννώ – раждам) е наука за гените, наследствеността и изменчивостта на организмите.

New!!: Биология и Генетика · Виж повече »

Дума

Думата е основна структурна езикова единица, която символизира и предава смисъл.

New!!: Биология и Дума · Виж повече »

Древна Гърция

Древна Гърция или древногръцка цивилизация е период в историята на Гърция, но и на източното Средиземноморие, който започва след края на бронзовата епоха и преминава в елинистическа епоха след смъртта на Александър III Македонски (323 г. пр. Хр.). Политическите, философските и научните постижения на древните гърци са в основата на развитието на западната цивилизация, на съвременната демокрация и на Олимпийските игри.

New!!: Биология и Древна Гърция · Виж повече »

ДНК

#пренасочване Дезоксирибонуклеинова киселина.

New!!: Биология и ДНК · Виж повече »

Джеймс Уотсън

Джеймс Дюи Уотсън (James Dewey Watson) e американски биолог.

New!!: Биология и Джеймс Уотсън · Виж повече »

Естествен отбор

Естественият отбор (среща се и като естествен подбор — англ. natural selection) е биологичен процес, при който полезните за организма наследствени черти се срещат все по-често във всяко следващо поколение на една популация, а неблагоприятните — все по-рядко, което се дължи на разлики в скоростта на възпроизвеждане на генотиповете.

New!!: Биология и Естествен отбор · Виж повече »

Естествена философия

Естествената философия (също натурфилософия, philosophia naturalis) е философски и научен термин, с който се обозначава обективното изследване на природните закони и Вселената от преди развитието на съвременната наука.

New!!: Биология и Естествена философия · Виж повече »

Етология

Етологията е наука за поведението на животните (особено на социалните животни като приматите и кучеподобните).

New!!: Биология и Етология · Виж повече »

Египет

Арабска република Египет (на арабски: جمهورية مصر العربية джумхурийят миср ал арабийя) или само Египет е държава в североизточната част на Африка с население, съсредоточено предимно край коритото на река Нил.

New!!: Биология и Египет · Виж повече »

Едноклетъчно

''Valonia ventricosa'', вид водорасло с диаметър от 1 до 4 cm, е сред най-големите едноклетъчни видове. Едноклетъчни се наричат организмите, които се състоят от една клетка.

New!!: Биология и Едноклетъчно · Виж повече »

Екология

Предметът на науката екология е широк – от глобални процеси (горе) през функционирането морските и сухоземни хабитати (в средата) до междувидовите отношения, като хищничество и опрашване (долу).

New!!: Биология и Екология · Виж повече »

Ембриология

Ембриологията е наука, която изучава развитието на човешкия зародиш по време на неговото вътреутробно развитие.

New!!: Биология и Ембриология · Виж повече »

Ентомология

Ентомологията е дял на биологията, който изучава насекомите.

New!!: Биология и Ентомология · Виж повече »

Лупа

Лупата е оптичен инструмент, състоящ се от двойноизпъкнала леща (или по-рядко комбинация от няколко лещи) и е предназначена за наблюдение на малки предмети, поставени на близко разстояние, по-точно, малко по-малко от фокусното разстояние.

New!!: Биология и Лупа · Виж повече »

Пренасочва тук:

Биоложка.

ИзходящIncoming
Хей! Ние сме на Facebook сега! »