Logo
Юнионпедия
Съобщение
Предлага се в Google Play
New! Свали Юнионпедия на вашия Android ™!
Безплатно
По-бързо от браузъра!
 

Атомна физика

Index Атомна физика

Модел на атома (Томсън) Планетарният модел на атома (модел на Ръдърфорд) Модел на атома на Бор Атомна физика е основен раздел на физиката, който се занимава с атомa като изолирана система.

28 отношения: Квантова механика, Класическа физика, Константа на Планк, Пиер Кюри, Периодична система, Атомно ядро, Алфа-частица, Анри Бекерел, Нилс Бор, Радиоактивност, Рентгеново лъчение, Спектрална линия, Тит Лукреций Кар, Уран (елемент), Химична реакция, Хелий, Ърнест Ръдърфорд, Мария Кюри, Магнитно поле, Макс Планк, Модел на Бор, Гама-лъчи, Джоузеф Джон Томсън, Джон Далтон, Дмитрий Менделеев, Демокрит, Електромагнитно излъчване, Левкип.

Квантова механика

Квантовата механика е фундаментална физична теория, раздел от теоретичната физика, описващ поведението на елементарните частици и физичните явления, съпоставими по големина с константата на Планк.

New!!: Атомна физика и Квантова механика · Виж повече »

Класическа физика

Класическа физика означава научните теории във физиката, предшестващи по-съвременните, по-пълни и по-широко приложими теории, предмет на модерната физика.

New!!: Атомна физика и Класическа физика · Виж повече »

Константа на Планк

Константа на Планк — основна константа в квантовата механика, свързваща енергията на електромагнитна вълна с нейната честота.

New!!: Атомна физика и Константа на Планк · Виж повече »

Пиер Кюри

Пиер Кюри (Pierre Curie) е френски физик, един от първите изследователи на явлението радиоактивност, член на Френската академия на науките, лауреат на Нобелова награда за физика през 1903 година.

New!!: Атомна физика и Пиер Кюри · Виж повече »

Периодична система

Менделеев, портрет на Иля Репин (1885 г.) Един от вариантите на периодичната таблица на Менделеев Периодичната система (наричана още таблица на Менделеев) представлява класификация на химичните елементи по техния атомен номер (тоест броя на протоните), електронната конфигурация и повтарящите се химични свойства.

New!!: Атомна физика и Периодична система · Виж повече »

Атомно ядро

неутрони Атомното ядро е центърът на атома, в който е съсредоточена основната му маса и неговата структура определя химическия елемент.

New!!: Атомна физика и Атомно ядро · Виж повече »

Алфа-частица

миниАлфа-частици (α-частици, алфа-лъчение) са частици, които се състоят от два протона и два неутрона и представляват ядра на хелий: He2+ или 42He.

New!!: Атомна физика и Алфа-частица · Виж повече »

Анри Бекерел

Антоан Анри Бекерел (на френски: Antoine Henri Becquerel) е френски физик, носител на Нобелова награда за физика за 1903 година, откривател на естествената радиоактивност.

New!!: Атомна физика и Анри Бекерел · Виж повече »

Нилс Бор

50pxНилс Хенрик Давид Бор (Niels Henrik David Bohr) е датски физик, носител на Нобелова награда за физика за 1922 година.

New!!: Атомна физика и Нилс Бор · Виж повече »

Радиоактивност

Международният знак за радиоактивност Радиоактивност, или още радиоактивен разпад (от латински radio — излъчвам, и activus — действен), се нарича способността на атомните ядра на нестабилни изотопи на химични елементи да се превръщат спонтанно в ядра на други химични елементи, при което се излъчва енергия във формата на електромагнитно лъчение или частици - например алфа-частици, бета-частици или гама-лъчи.

New!!: Атомна физика и Радиоактивност · Виж повече »

Рентгеново лъчение

Рентгеновото лъчение (често наричано и Рентгенови лъчи) е вид електромагнитно излъчване с дължина на вълната в обхвата от 10 до 0,01 нанометра, което отговаря на честота от 30 до 30000 PHz (1PHz.

New!!: Атомна физика и Рентгеново лъчение · Виж повече »

Спектрална линия

Спектрална линия се нарича тъмна или светла линия на фона на иначе хомогенен и непрекъснат оптичен спектър, която се дължи на наличието или на отсъствието на фотони в тесен честотен диапазон, сравняван със съседните му честоти.

New!!: Атомна физика и Спектрална линия · Виж повече »

Тит Лукреций Кар

Тит Лукреций Кар (Titus Lucretius Carus, * около 99 г. пр.н.е., † 55 г. пр.н.е.) е древноримски поет и философ.

New!!: Атомна физика и Тит Лукреций Кар · Виж повече »

Уран (елемент)

Уранът е тежък, силно токсичен, радиоактивен метал с блясък.

New!!: Атомна физика и Уран (елемент) · Виж повече »

Химична реакция

Химична реакция е явление, при което едни вещества се превръщат в други вещества (сложни), най-често различни по състав и строеж от изходните.

New!!: Атомна физика и Химична реакция · Виж повече »

Хелий

Хелият е химичен елемент с атомен номер 2 и атомна маса 4,002602, означаван със символа He.

New!!: Атомна физика и Хелий · Виж повече »

Ърнест Ръдърфорд

Ърнест Ръдърфорд (Ernest Rutherford) е новозеландско-британски физик, основоположник на ядрената физика.

New!!: Атомна физика и Ърнест Ръдърфорд · Виж повече »

Мария Кюри

Проф.

New!!: Атомна физика и Мария Кюри · Виж повече »

Магнитно поле

Магнитното поле е силово поле, което се създава от частици с ненулев магнитен момент (например от магнитния момент на електроните в атомите на постоянен магнит) или от промяната на електрическото поле във времето.

New!!: Атомна физика и Магнитно поле · Виж повече »

Макс Планк

Макс Карл Ернст Лудвиг Планк (Max Karl Ernst Ludwig Planck) е известен германски физик теоретик, считан за баща на квантовата механика и един от най-видните физици на 20-ти век.

New!!: Атомна физика и Макс Планк · Виж повече »

Модел на Бор

атомната орбитала, обикаля около положително зареденото атомно ядро. Преходът на електрона към друга орбита е съпроводен с излъчване или поглъщане на квант електромагнитна енергия (''hν''). Модел на Бор, показващ максималния брой електрони на ниво. Моделът на атома на Бор е разработен от Нилс Бор през 1913 г. и представлява първата квантова теория за строежа на водородния атом, която успява да обясни дискретността на енергетичните нива и да изведе формула за честотите на спектралните линии.

New!!: Атомна физика и Модел на Бор · Виж повече »

Гама-лъчи

Гама-лъчите (γ-лъчи, гама-радиация) са форма на електромагнитно излъчване с много малка дължина на вълната – от порядъка на 10-11 m, получаващи се при субатомни реакции, например радиоактивен разпад.

New!!: Атомна физика и Гама-лъчи · Виж повече »

Джоузеф Джон Томсън

Джоузеф Джон Томсън известен като Дж.

New!!: Атомна физика и Джоузеф Джон Томсън · Виж повече »

Джон Далтон

Джон Далтон (John Dalton (ˈdɔːltən)) е английски физик и химик, известен с приносите си в развитието на атомистическите възгледи в химията.

New!!: Атомна физика и Джон Далтон · Виж повече »

Дмитрий Менделеев

Дмитрий Иванович Менделеев (Дми́трий Ива́нович Менделе́ев) е руски учен-енциклопедист – химик, физик, икономист, технолог, геолог, метеоролог, педагог и въздухоплавател.

New!!: Атомна физика и Дмитрий Менделеев · Виж повече »

Демокрит

Демокрит е древногръцки философ, последовател на Левкип и систематизатор на атомизма.

New!!: Атомна физика и Демокрит · Виж повече »

Електромагнитно излъчване

Електромагнитното излъчване (ЕМИ) е разпространяваща се през пространството вълна с електрическа и магнитна компонента.

New!!: Атомна физика и Електромагнитно излъчване · Виж повече »

Левкип

Левкип е древногръцки философ.

New!!: Атомна физика и Левкип · Виж повече »

ИзходящIncoming
Хей! Ние сме на Facebook сега! »