Logo
Юнионпедия
Съобщение
Предлага се в Google Play
New! Свали Юнионпедия на вашия Android ™!
Инсталирай
По-бързо от браузъра!
 

Атомна орбитала

Index Атомна орбитала

Атомна орбитала (АО) е математическа функция, която описва вълнообразното поведение (вълновата функция) на един или на двойка електрони в един атом.

13 отношения: Квантова механика, Квантово число, Класическа механика, Корпускулярно-вълнов дуализъм, Правило на Клечковски, Правило на Хунд, Принцип на Паули, Орбитално квантово число, Атомна орбитала, Уравнение на Шрьодингер, Хигс бозон, Закон на Кулон, Главно квантово число.

Квантова механика

Квантовата механика е фундаментална физична теория, раздел от теоретичната физика, описващ поведението на елементарните частици и физичните явления, съпоставими по големина с константата на Планк.

New!!: Атомна орбитала и Квантова механика · Виж повече »

Квантово число

Квантово число в квантовата механика определя числената стойност на квантувана променлива величина на микроскопичен обект (елементарна частица, атомно ядро, атом и т. н.), характеризираща състоянието на частицата.

New!!: Атомна орбитала и Квантово число · Виж повече »

Класическа механика

В областта на физиката класическата механика е един от основните подраздели на механиката.

New!!: Атомна орбитала и Класическа механика · Виж повече »

Корпускулярно-вълнов дуализъм

Корпускулярно-вълновият дуализъм е принцип, съгласно който дадени обекти могат да проявяват както вълнови, така и корпускулярни свойства.

New!!: Атомна орбитала и Корпускулярно-вълнов дуализъм · Виж повече »

Правило на Клечковски

Правилото на Клечковски, известно също под имената правило на Маделунг и принцип на запълване (Aufbauprinzip) е принцип за обяснение на различните свойства на химическите елементи със строежа на съответните атоми.

New!!: Атомна орбитала и Правило на Клечковски · Виж повече »

Правило на Хунд

Правилото на Хунд в атомната физика касае основното състояние на атом с много електрони и е формулирано от немския физик Фридрих Хунд.

New!!: Атомна орбитала и Правило на Хунд · Виж повече »

Принцип на Паули

Принципът на Паули, известен също като принцип на забраната е принцип в квантовата механика, формулиран от Волфганг Паули през 1925 г. Според него в дадена квантова система не е възможно да съществуват едновременно два фермиона с еднакво квантово състояние, т.е. да се характеризират с четири еднакви квантови числа.

New!!: Атомна орбитала и Принцип на Паули · Виж повече »

Орбитално квантово число

Орбиталното квантово число е квантово число за атомната орбитала, която определя орбиталния ъглов импулс и описва формата на орбиталата.

New!!: Атомна орбитала и Орбитално квантово число · Виж повече »

Атомна орбитала

Атомна орбитала (АО) е математическа функция, която описва вълнообразното поведение (вълновата функция) на един или на двойка електрони в един атом.

New!!: Атомна орбитала и Атомна орбитала · Виж повече »

Уравнение на Шрьодингер

Уравнението на Шрьодингер е постулат в квантовата механика.

New!!: Атомна орбитала и Уравнение на Шрьодингер · Виж повече »

Хигс бозон

Хигс бозонът е масивна скаларна елементарна частица.

New!!: Атомна орбитала и Хигс бозон · Виж повече »

Закон на Кулон

Илюстрация на закона на Кулон, два отрицателни или два положителни заряда се отблъскват, докато отрицателен и положителен заряд се привличат Законът на Кулон е закон от електростатиката.

New!!: Атомна орбитала и Закон на Кулон · Виж повече »

Главно квантово число

Главното квантово число, означавано с n, e едно от четирите квантови числа (другите са орбитално квантово число - l, магнитно квантово число - m и спиново - s).

New!!: Атомна орбитала и Главно квантово число · Виж повече »

Пренасочва тук:

Електронен облак.

ИзходящIncoming
Хей! Ние сме на Facebook сега! »