Logo
Юнионпедия
Съобщение
Предлага се в Google Play
New! Свали Юнионпедия на вашия Android ™!
Безплатно
По-бързо от браузъра!
 

Атомна, молекулярна и оптична физика

Index Атомна, молекулярна и оптична физика

Атомна, молекулярна и оптична физика е изследването на взаимодействията материя-материя и светлина-материя на мащаба на единични атоми или структури, съдържащи няколко атома.

12 отношения: Квантова химия, Квантова механика, Квантова оптика, Оптика, Атомна физика, Наноматериали, Спектроскопия, Физикохимия, Молекулна физика, Биофизика, Бозе-Айнщайнова кондензация, Вещество.

Квантова химия

Квантовата химия е наука за строежа и физикохимичните свойства на молекули, йони, радикали, комплекси.

New!!: Атомна, молекулярна и оптична физика и Квантова химия · Виж повече »

Квантова механика

Квантовата механика е фундаментална физична теория, раздел от теоретичната физика, описващ поведението на елементарните частици и физичните явления, съпоставими по големина с константата на Планк.

New!!: Атомна, молекулярна и оптична физика и Квантова механика · Виж повече »

Квантова оптика

Квантова оптика се нарича разделът от оптиката, изучаващ явления, в които се проявяват квантовите свойства на светлината.

New!!: Атомна, молекулярна и оптична физика и Квантова оптика · Виж повече »

Оптика

Оптичен ефект Оптиката (от древногръцки ὀπτική - поглед) е дял на физиката, изследващ поведението и свойствата на светлината, нейното взаимодействие с материята, както и изработването на инструменти, които я използват или откриват.

New!!: Атомна, молекулярна и оптична физика и Оптика · Виж повече »

Атомна физика

Модел на атома (Томсън) Планетарният модел на атома (модел на Ръдърфорд) Модел на атома на Бор Атомна физика е основен раздел на физиката, който се занимава с атомa като изолирана система.

New!!: Атомна, молекулярна и оптична физика и Атомна физика · Виж повече »

Наноматериали

#пренасочване Наноматериал.

New!!: Атомна, молекулярна и оптична физика и Наноматериали · Виж повече »

Спектроскопия

Спектроскопията е метод за изследване на веществото, при който на анализ се подлагат лъчи, звуци или частици, изпуснати, погълнати, отразени или взаимодействували по друг начин с изследвания предмет.

New!!: Атомна, молекулярна и оптична физика и Спектроскопия · Виж повече »

Физикохимия

Капка вода, демонстрация на повърхностно напрежение Физикохимията е наука за общите закони, определящи строежа и химическите превръщания на веществата при различни външни условия.

New!!: Атомна, молекулярна и оптична физика и Физикохимия · Виж повече »

Молекулна физика

Молекулната физика е раздел от физиката, който изучава физичните свойства на телата, като разглежда техния молекулен строеж.

New!!: Атомна, молекулярна и оптична физика и Молекулна физика · Виж повече »

Биофизика

Биофизиката e интердисциплинарна наука, която използва методи на изследване както от биологията, така и от физиката.

New!!: Атомна, молекулярна и оптична физика и Биофизика · Виж повече »

Бозе-Айнщайнова кондензация

Разпределение на скоростите в свръхохладен газ от рубидиеви атоми, потвърждаващ откриването на нова форма на материята, кондензацията на Бозе-Айнщайн. Първото разпределение отговаря на момента преди появата на Бозе-Айнщайновата кондензация. В средата е състоянието на системата малко след появата на Бозе-Айнщайновата кондензация. Отдясно: след по-нататъшно изпарение, системата представлява Бозе-Айнщайнова кондензация в почти чист вид. Кондензацията на Бозе-Айнщайн е агрегатно състояние на физична система от бозони с температура много близка до абсолютната нула.

New!!: Атомна, молекулярна и оптична физика и Бозе-Айнщайнова кондензация · Виж повече »

Вещество

Веществото е една от двете форми на съществуване на материята, която за разлика от полето се характеризира с маса в покой.

New!!: Атомна, молекулярна и оптична физика и Вещество · Виж повече »

Пренасочва тук:

АМО физика.

ИзходящIncoming
Хей! Ние сме на Facebook сега! »