Logo
Юнионпедия
Съобщение
Предлага се в Google Play
New! Свали Юнионпедия на вашия Android ™!
Изтегляне
По-бързо от браузъра!
 

Атмосфера на Земята

Index Атмосфера на Земята

Атмосферата на Земята, наричана още въздух, представлява газовата обвивка на земното кълбо.

31 отношения: K, Ксенон, Криптон, Кислород, Космическо пространство, Озон, Атмосфера, Аргон, Азот, Азотен диоксид, Амоняк, Аполо 17, Неон, Скорост, Слънце, Снимка, Ултравиолетово излъчване, Хелий, Маса (величина), Мол, Молекулна маса, Метан, Земя, Бар (единица), Въглероден диоксид, Въглероден оксид, Водни пари, Водород, Градус Целзий, Диазотен оксид, Йод.

K

Съгласната буква K е единадесететата буква от латинската азбука.

New!!: Атмосфера на Земята и K · Виж повече »

Ксенон

Ксенонът е химичен елемент от период 5, група 18 с атомен номер 54 и символ Xe.

New!!: Атмосфера на Земята и Ксенон · Виж повече »

Криптон

Криптон (κρυπτός; букв. – „скритият“), Kr е химичен елемент от период 4, група 18.

New!!: Атмосфера на Земята и Криптон · Виж повече »

Кислород

Кислородът ((oxys) – киселина, и –γενής (-genēs) – създател, причинител) е химичен елемент с атомен номер 8 и моларна маса 15,99 u, плътност 1,43 g/l и разтворимост във вода 100:3,1.

New!!: Атмосфера на Земята и Кислород · Виж повече »

Космическо пространство

Космическото пространство (или още космос) е пространството около всяко небесно тяло, включително Земята.

New!!: Атмосфера на Земята и Космическо пространство · Виж повече »

Озон

---- Озонът е газ - алотропна форма на кислорода със светлосин цвят и остра миризма.

New!!: Атмосфера на Земята и Озон · Виж повече »

Атмосфера

Тънкослойната атмосфера на Марс Атмосфера (ατμός - па̀ра, изпарение; σφαῖρα - кълбо, сфера) е общото наименование на слоя газове, обгръщащ небесно тяло с достатъчно голяма маса, като например планети.

New!!: Атмосфера на Земята и Атмосфера · Виж повече »

Аргон

Аргон (Argonum), Ar е химичен елемент от период 3, химична група 18.

New!!: Атмосфера на Земята и Аргон · Виж повече »

Азот

Азотът е химичен елемент с атомен номер 7 и означение N. Той е най-лекият елемент в азотната група и при стайна температура е прозрачен газ без миризма.

New!!: Атмосфера на Земята и Азот · Виж повече »

Азотен диоксид

Азотният диоксид е химично съединение с формула NO2.

New!!: Атмосфера на Земята и Азотен диоксид · Виж повече »

Амоняк

Амонякът е газ с остра характерна миризма.

New!!: Атмосфера на Земята и Амоняк · Виж повече »

Аполо 17

Аполо 17 (Apollo 17) e единадесетата и последна (засега) пилотирана мисия до Луната и шестата, която каца на повърхността.

New!!: Атмосфера на Земята и Аполо 17 · Виж повече »

Неон

Неонът (νέον, „нов“) е химичен елемент с атомен номер 10 и атомна маса 20,1797 u, означаван със символа Ne.

New!!: Атмосфера на Земята и Неон · Виж повече »

Скорост

Скоростта (бележи се с \vec v, velocity или vitesse) е векторна физична величина в кинематиката, която показва колко бързо се променя пространственото положение на една материална точка с времето относно избрана отправна система.

New!!: Атмосфера на Земята и Скорост · Виж повече »

Слънце

Слънцето е звездата в центъра на Слънчевата система.

New!!: Атмосфера на Земята и Слънце · Виж повече »

Снимка

Снимка – това е двуизмерно изображение, създаден от попадането на светлина върху светлочувствителна повърхност, като фотографски филм или електронно устройство на базата на CCD или CMOS матрица.

New!!: Атмосфера на Земята и Снимка · Виж повече »

Ултравиолетово излъчване

Ултравиолетовите лъчи (UV) са електромагнитно излъчване с дължина на вълната по-малка от тази на видимата светлина, но по-голяма от тази на рентгеновите лъчи, между 10 и 400 nm, и с енергия между 3,10 и 124 електронволта.

New!!: Атмосфера на Земята и Ултравиолетово излъчване · Виж повече »

Хелий

Хелият е химичен елемент с атомен номер 2 и атомна маса 4,002602, означаван със символа He.

New!!: Атмосфера на Земята и Хелий · Виж повече »

Маса (величина)

#пренасочване Маса.

New!!: Атмосфера на Земята и Маса (величина) · Виж повече »

Мол

Мол (означение mol, moles – количество, маса, изброимо множество) е единица за измерване на количество вещество в Международната система от единици (SI), една от седемте основни единици на SI.

New!!: Атмосфера на Земята и Мол · Виж повече »

Молекулна маса

Молекулната маса (М) на дадено вещество е масата на една молекула от това вещество, изразена в единици за атомна маса (U), (равна на 1/12 масата на един атом на изотоп въглерод 12 12С).

New!!: Атмосфера на Земята и Молекулна маса · Виж повече »

Метан

Метанът е химично съединение с химична формула CH4.

New!!: Атмосфера на Земята и Метан · Виж повече »

Земя

Земята е третата планета в Слънчевата система.

New!!: Атмосфера на Земята и Земя · Виж повече »

Бар (единица)

Бар (означение на латиница: bar, няма съкратено означение) е единица за измерване на налягане.

New!!: Атмосфера на Земята и Бар (единица) · Виж повече »

Въглероден диоксид

Въглеродният диоксид (остар. въглероден двуокис) е химично съединение.

New!!: Атмосфера на Земята и Въглероден диоксид · Виж повече »

Въглероден оксид

Въглеродният оксид, наричан преди въглероден окис, е газ без цвят и мирис, с моларна маса 28 g/mol (по-лек от въздуха).

New!!: Атмосфера на Земята и Въглероден оксид · Виж повече »

Водни пари

#пренасочване Водна пара.

New!!: Атмосфера на Земята и Водни пари · Виж повече »

Водород

Водородът е химичен елемент, отбелязван със символа H и има атомен номер 1 в периодичната система.

New!!: Атмосфера на Земята и Водород · Виж повече »

Градус Целзий

---- Градус Целзий (означение °C) е единица за измерване на температура.

New!!: Атмосфера на Земята и Градус Целзий · Виж повече »

Диазотен оксид

Диазотен оксид, известен и като „райски газ“, е химично съединение, оксид на азота с формула N2O.

New!!: Атмосфера на Земята и Диазотен оксид · Виж повече »

Йод

Йодът е химичен елемент със символ I и атомен номер 53.

New!!: Атмосфера на Земята и Йод · Виж повече »

Пренасочва тук:

Тропопауза, Земната атмосфера, Въздух.

ИзходящIncoming
Хей! Ние сме на Facebook сега! »