Logo
Юнионпедия
Съобщение
Предлага се в Google Play
New! Свали Юнионпедия на вашия Android ™!
Безплатно
По-бързо от браузъра!
 

Арени

Index Арени

Ароматен въглеводород или арен (понякога арилов въглеводород) е въглеводород с циклична структура и делокализиран π-електронен секстет.

11 отношения: Компланарност, Парацетамол, Пикринова киселина, Ацетилсалицилова киселина, Алотропия, Анилин, Натрий, Толуен, Фенол, Метод на валентните връзки, Бензоена киселина.

Компланарност

Компланарност в геометрията се нарича условието n \ge 4 точки или n \ge 2 прави (или криви) да лежат в една и съща равнина.

New!!: Арени и Компланарност · Виж повече »

Парацетамол

Парацетамолът (Paracetamol) е нестероидно обезболяващо и температуропонижаващо средство.

New!!: Арени и Парацетамол · Виж повече »

Пикринова киселина

Пикринова киселина е общоизвестното име на химическото съединение 2,4,6-тринитрофенол.

New!!: Арени и Пикринова киселина · Виж повече »

Ацетилсалицилова киселина

Ацетилсалициловата киселина, позната още с търговските наименования аспирин (запазена марка на Bayer) и ацетозал (ацетизал), е лекарство от семейството на салицилатите.

New!!: Арени и Ацетилсалицилова киселина · Виж повече »

Алотропия

Алотро̀пия (от гръцки allos (друг) и tropos (форма)) е свойството на химичните елементи да съществуват във вид на няколко прости вещества, различни по строеж, свойства и цвят.

New!!: Арени и Алотропия · Виж повече »

Анилин

Анилинът, фениламинът или аминобензенът е силно отровно органично вещество с формула C6H5NH2.

New!!: Арени и Анилин · Виж повече »

Натрий

Натрият (Na) е алкален метал с кристален строеж, с пореден номер 11 и принадлежи на група 1 от периодична система на елементите.

New!!: Арени и Натрий · Виж повече »

Толуен

Толуен, още наричан толуол, метилбензен или фенилметан, е ароматен въглеводород от реда на бензените с химична формула C6H5CH3.

New!!: Арени и Толуен · Виж повече »

Фенол

Фенолът е монохидроксилно производно на бензена.

New!!: Арени и Фенол · Виж повече »

Метод на валентните връзки

Метод на валентните връзки (МВВ) – Теорията на Метод на валентните връзки е разработена от немските учени В. Хайтлър и Ф. Лондон за образуването на молекула водород – H2.Според нея образуването на химична връзка се дължи на припокриването на електронните облаци на единичните s – електрони и образуването на зона с повишена електронна плътност в пространството между ядрата на свързаните водоротни атоми.

New!!: Арени и Метод на валентните връзки · Виж повече »

Бензоена киселина

Бензоената киселина е ароматна карбоксилна киселина.

New!!: Арени и Бензоена киселина · Виж повече »

Пренасочва тук:

Ароматен въглеводород, Ароматни въглеводороди, Ароматно съединение.

ИзходящIncoming
Хей! Ние сме на Facebook сега! »