Logo
Юнионпедия
Съобщение
Предлага се в Google Play
New! Свали Юнионпедия на вашия Android ™!
Безплатно
По-бързо от браузъра!
 

Алкохол

Index Алкохол

Схематично представяне на функционалната хидроксилна група (OH) в молекулата на алкохола Алкохолите (الكحل, ал-кохл, „кухл“) са органични химични съединения, съдържащи една или повече хидроксилни групи (-OH), свързани с атом на въглерода, който от своя страна обикновено е свързан с други въглеродни или водородни атоми.

26 отношения: Saccharomyces cerevisiae, Кислород, Константа на киселинна дисоциация, Персия, Октан, Арени, Алхимия, Алкохолна напитка, Наркотично вещество, Нитрометан, Номенклатура на Международния съюз за чиста и приложна химия, Субстрат (химия), Средновековие, Сорбитол, Функционална група, Фенол, Феноли, Метан, Метанол, Глицерин, Етанол, Етиленгликол, Етимология, Еритритол, Европа, Електронволт.

Saccharomyces cerevisiae

Saccharomyces cerevisiae са вид дрожди – едноклетъчни гъби.

New!!: Алкохол и Saccharomyces cerevisiae · Виж повече »

Кислород

Кислородът ((oxys) – киселина, и –γενής (-genēs) – създател, причинител) е химичен елемент с атомен номер 8 и моларна маса 15,99 u, плътност 1,43 g/l и разтворимост във вода 100:3,1.

New!!: Алкохол и Кислород · Виж повече »

Константа на киселинна дисоциация

За една киселина HA, която дисоциира до протон H+ и анион A- по уравнението HA \rightleftharpoons H^+ + A^- константата на киселинна дисоциация Ka е дефинирана по следния начин: K_a.

New!!: Алкохол и Константа на киселинна дисоциация · Виж повече »

Персия

Партско царство Съвременна провинция Фарс Пе́рсия произлиза от Персис – древногръцката форма на Парс (или Фарс) и е латинизирано название на историческата област Фарс в южен Иран, използвана в западните страни до 1935 г. като название за цял Иран.

New!!: Алкохол и Персия · Виж повече »

Октан

Октанът /C8H18/ е въглеводород от хомоложния ред на алканите с 8 въглердни атома.

New!!: Алкохол и Октан · Виж повече »

Арени

Ароматен въглеводород или арен (понякога арилов въглеводород) е въглеводород с циклична структура и делокализиран π-електронен секстет.

New!!: Алкохол и Арени · Виж повече »

Алхимия

Алхимията (арабски: الخيمياء, al-khimia) е названието на химията до научния ѝ период, в древността (Египет) и средновековието (до 17 век – Арабия и главно западна Европа).

New!!: Алкохол и Алхимия · Виж повече »

Алкохолна напитка

Алкохолни напитки Алкохо́лни напи́тки са напитките, съдържащи етанол – етилов спирт, в разговорния език алкохол.

New!!: Алкохол и Алкохолна напитка · Виж повече »

Наркотично вещество

Наркотични вещества (наркотици) са група фармакологични вещества, които действат предимно върху централната нервна система и при внасяне в организма предизвикват ступор, който може да се чувства като успокоение или наркотичен сън.

New!!: Алкохол и Наркотично вещество · Виж повече »

Нитрометан

формула Нитрометанът (CH3NO2) е най-простото органично нитро съединение.

New!!: Алкохол и Нитрометан · Виж повече »

Номенклатура на Международния съюз за чиста и приложна химия

Номенклатурата на IUPAC (IUPAC nomenclature) е система за именуване на химическите съединения и въобще за описание на химическото познание.

New!!: Алкохол и Номенклатура на Международния съюз за чиста и приложна химия · Виж повече »

Субстрат (химия)

Субстратът (от лат. substerno - постилам отдолу, подлагам) като химико-технологичен термин означава изходно вещество.

New!!: Алкохол и Субстрат (химия) · Виж повече »

Средновековие

Средновековие, или Средни векове, е средният период от схематичното разделяне на европейската история на 3 периода: Античност, Средновековие и Ново време.

New!!: Алкохол и Средновековие · Виж повече »

Сорбитол

Сорбитолът (хексанхексол) (E420) е хранителна добавка.

New!!: Алкохол и Сорбитол · Виж повече »

Функционална група

В органичната химия, функционални групи са специални групи от атоми в молекулата, които са отговорни за специфичните химични реакции и свойствата на тази молекула.

New!!: Алкохол и Функционална група · Виж повече »

Фенол

Фенолът е монохидроксилно производно на бензена.

New!!: Алкохол и Фенол · Виж повече »

Феноли

Фенолите са хидроксилни производни на бензена, при които хидроксилната група е директно свързана с ароматното ядро.

New!!: Алкохол и Феноли · Виж повече »

Метан

Метанът е химично съединение с химична формула CH4.

New!!: Алкохол и Метан · Виж повече »

Метанол

Метанолът, също известен като метилов алкохол или дървесен спирт, е химично съединение с химична формула CH3OH.

New!!: Алкохол и Метанол · Виж повече »

Глицерин

Глицерин е тривиалното име на съединението 1,2,3-пропантриол, известно още като 1,2,3-триoксипропан (HOCH2CH(OH)-CH2OH), което представлява тривалентен алифатен алкохол.

New!!: Алкохол и Глицерин · Виж повече »

Етанол

Етиловият алкохол, известен още като етанол, в ежедневието е известен като обикновен или винен спирт.

New!!: Алкохол и Етанол · Виж повече »

Етиленгликол

Етилен гликол Етиленгликол (Наименованието му по номенклатурата на IUPAC 1,2-етандиол), а формулата е HO—CH2—CH2—OH.

New!!: Алкохол и Етиленгликол · Виж повече »

Етимология

Етимология (от гръцки etymon – истинско, действително значение, и logos – "дума") е наука за произхода и развитието на думите.

New!!: Алкохол и Етимология · Виж повече »

Еритритол

Еритритолът /(CH2OHCHOH)2/ е оптично активен бял кристален многовалентен алкохол, т.т. 121,5 0С.

New!!: Алкохол и Еритритол · Виж повече »

Европа

Европа е най-западният полуостров на Евразия, обикновено разглеждан като самостоятелен континент.

New!!: Алкохол и Европа · Виж повече »

Електронволт

Електронволт (eV) е извънсистемна единица за енергия и маса, широко използвана в атомната физика.

New!!: Алкохол и Електронволт · Виж повече »

ИзходящIncoming
Хей! Ние сме на Facebook сега! »