Logo
Юнионпедия
Съобщение
Предлага се в Google Play
New! Свали Юнионпедия на вашия Android ™!
Изтегляне
По-бързо от браузъра!
 

Азот

Index Азот

Азотът е химичен елемент с атомен номер 7 и означение N. Той е най-лекият елемент в азотната група и при стайна температура е прозрачен газ без миризма.

47 отношения: Кръговрат на азота, Криогеника, Карл Вилхелм Шееле, Кислород, Киселина, Космологичен нуклеосинтез, Кондензация, Протеин, Основа (химия), Организъм, Атом, Азотиране (металургия), Алхимия, Алотропия, Аминокиселина, Амониев нитрат, Антибиотик, Антоан Лавоазие, Нуклеинова киселина, Нептун (планета), РНК, Субстрат (биохимия), Средновековие, Синтетичен елемент, Слънце, Слънчева система, Уран (планета), Ултравиолетово излъчване, Фосфор, Хелий, Хенри Кавендиш, Магнезий, Млечен път, Моларни йонизационни енергии на химичните елементи, Желязо, Звезда, Земя, Въглерод, Вселена, Взривно вещество, Група 15 на периодичната система, Градус Целзий, ДНК, Даниъл Ръдърфорд, Джоузеф Пристли, Джон Уилям Стрът, Електронен слой.

Кръговрат на азота

Кръговрат на азота се нарича комплексен биогеохимичен кръговрат, който описва трансформациите на азота и азотните съединения в природата.

New!!: Азот и Кръговрат на азота · Виж повече »

Криогеника

Криогеника (студ и γενεια, генерация) е раздел от физиката на ниските температури, изучаващ закономерностите на изменение на свойствата на веществото в условията на ниски температури.

New!!: Азот и Криогеника · Виж повече »

Карл Вилхелм Шееле

Паметник на Карл Вилхелм Шееле в Шьопинг Карл Вилхелм Шееле (Carl Wilhelm Scheele) е шведски химик (немец по произход), който открива много химични вещества, най-значимото от които е кислородът (преди Джоузеф Пристли).

New!!: Азот и Карл Вилхелм Шееле · Виж повече »

Кислород

Кислородът ((oxys) – киселина, и –γενής (-genēs) – създател, причинител) е химичен елемент с атомен номер 8 и моларна маса 15,99 u, плътност 1,43 g/l и разтворимост във вода 100:3,1.

New!!: Азот и Кислород · Виж повече »

Киселина

Химична реакция на цинк, който е преходен метал, със солна киселина Киселините са вещества, които участват в химични реакции с основи, приемайки електрони отдадени от основите.

New!!: Азот и Киселина · Виж повече »

Космологичен нуклеосинтез

Космологичен нуклеосинтез е термин от астрофизиката, с който се нарича процесът на синтез на нови атомни ядра, протичащ във Вселената, т.е. образуването на химическите елементи.

New!!: Азот и Космологичен нуклеосинтез · Виж повече »

Кондензация

Кондензацията е преминаване от газообразно към течно агрегатно състояние на веществото.

New!!: Азот и Кондензация · Виж повече »

Протеин

алфа-спирали. Това е първият белтък чиято структура е разкрита чрез рентгеноструктурен анализ. Протеинът, още белтък или белтъчина, е събирателен термин за биологически важни макромолекули, изградени чрез поликондензирането на отделни аминокиселини.

New!!: Азот и Протеин · Виж повече »

Основа (химия)

Натриев хидроксид (сода каустик), широко разпространена силна основа Основите са вещества, които участват в химични реакции с киселини отдавайки електронни двойки.

New!!: Азот и Основа (химия) · Виж повече »

Организъм

В биологията организмът (Gaeabionta, Biota, Vitae, Eobionti или Bionta) е съвкупност от съгласувани системи от органи.

New!!: Азот и Организъм · Виж повече »

Атом

хелиев атом, показваща ядрото (розово) и разпределението на електронния облак (черно). Ядрото (уголемено горе вдясно) на хелий-4 в действителност е сферично симетрично и силно наподобява електронния облак, макар че при по-сложни ядра това може да не е така. Черната линия долу вляво е мащабът – един ангстрьом (10-10 m или 100 pm). Атомът (ἄτομος – „неделим“) е основната градивна частица на веществото и се състои от плътно централно ядро с положителен електричен заряд, заобиколено от облак отрицателно заредени електрони.

New!!: Азот и Атом · Виж повече »

Азотиране (металургия)

Азотирането (също азотизация или нитриране) представлява обогатяване с азот на повърхността на детайли от стомана.

New!!: Азот и Азотиране (металургия) · Виж повече »

Алхимия

Алхимията (арабски: الخيمياء, al-khimia) е названието на химията до научния ѝ период, в древността (Египет) и средновековието (до 17 век – Арабия и главно западна Европа).

New!!: Азот и Алхимия · Виж повече »

Алотропия

Алотро̀пия (от гръцки allos (друг) и tropos (форма)) е свойството на химичните елементи да съществуват във вид на няколко прости вещества, различни по строеж, свойства и цвят.

New!!: Азот и Алотропия · Виж повече »

Аминокиселина

Аминокиселините са химични съединения, в молекулата на които присъстват задължително аминогрупа и химична група, придаваща киселинни свойства на съединението (при органичните киселини е карбоксилна група).

New!!: Азот и Аминокиселина · Виж повече »

Амониев нитрат

Амониевият нитрат, наричан още амониева селитра е химическо съединение с емпирична формула NH4NO3.

New!!: Азот и Амониев нитрат · Виж повече »

Антибиотик

Тестване на чувствителността към антибиотик на стафилококус ауреус по метода на Бауер-Кърби. Антибиотик (ἀντί, „срещу“, и βίος, „живот“) е вещество или съединение с подчертан биологичен ефект, изразен в унищожаването или забавянето на растежа на микроорганизми, като бактерии, гъби и протозои.

New!!: Азот и Антибиотик · Виж повече »

Антоан Лавоазие

Антоан-Лоран дьо Лавоазие (на френски: Antoine-Laurent de Lavoisier) е френски химик, член на Парижката академия на науките (1772) и неин председател (1785), един от създателите на съвременната химия.

New!!: Азот и Антоан Лавоазие · Виж повече »

Нуклеинова киселина

Нуклеиновите киселини (НК) са високомолекулни органични съединения, съставени от голям брой линейно подредени нуклеотиди.

New!!: Азот и Нуклеинова киселина · Виж повече »

Нептун (планета)

Нептун е осмата планета от Слънчевата система и най-външният газов гигант в нея.

New!!: Азот и Нептун (планета) · Виж повече »

РНК

#пренасочване Рибонуклеинова киселина.

New!!: Азот и РНК · Виж повече »

Субстрат (биохимия)

Субстратът (от латински: substerno - постилам отдолу, подлагам) като биологичен термин означава изходно вещество.

New!!: Азот и Субстрат (биохимия) · Виж повече »

Средновековие

Средновековие, или Средни векове, е средният период от схематичното разделяне на европейската история на 3 периода: Античност, Средновековие и Ново време.

New!!: Азот и Средновековие · Виж повече »

Синтетичен елемент

В химията, синтетичен елемент или изкуствен елемент е химичен елемент, който не може да бъде намерен в природата, а единствено може да бъде създаден по изкуствен път.

New!!: Азот и Синтетичен елемент · Виж повече »

Слънце

Слънцето е звездата в центъра на Слънчевата система.

New!!: Азот и Слънце · Виж повече »

Слънчева система

своята атмосфера) Слънчевата система е група астрономически обекти, включваща Слънцето и небесните тела, обикалящи около него — планети, планети джуджета, спътници, астероиди, комети, междупланетен прах и газ.

New!!: Азот и Слънчева система · Виж повече »

Уран (планета)

Уран е седмата планета от Слънчевата система.

New!!: Азот и Уран (планета) · Виж повече »

Ултравиолетово излъчване

Ултравиолетовите лъчи (UV) са електромагнитно излъчване с дължина на вълната по-малка от тази на видимата светлина, но по-голяма от тази на рентгеновите лъчи, между 10 и 400 nm, и с енергия между 3,10 и 124 електронволта.

New!!: Азот и Ултравиолетово излъчване · Виж повече »

Фосфор

Фосфорът е химически елемент, който е означен с буквата P в периодичната система на елементите, а атомния му номер е 15.

New!!: Азот и Фосфор · Виж повече »

Хелий

Хелият е химичен елемент с атомен номер 2 и атомна маса 4,002602, означаван със символа He.

New!!: Азот и Хелий · Виж повече »

Хенри Кавендиш

Хенри Кавендиш (Henry Cavendish) е английски учен, работил в областта на физиката и химията и член на Лондонското кралско научно общество.

New!!: Азот и Хенри Кавендиш · Виж повече »

Магнезий

Магнезият е химичен елемент, алкалоземен метал.

New!!: Азот и Магнезий · Виж повече »

Млечен път

Млечният път (Via Lactea) е спиралната галактика, в която се намира Слънчевата система.

New!!: Азот и Млечен път · Виж повече »

Моларни йонизационни енергии на химичните елементи

В съответните таблици са изброени стойностите на моларните йонизационни енергии, измерени в kJ·mol-1.

New!!: Азот и Моларни йонизационни енергии на химичните елементи · Виж повече »

Желязо

Желязото е химичен елемент, метал, с атомен номер 26 и символ Fe (ferrum).

New!!: Азот и Желязо · Виж повече »

Звезда

Хъбъл Звезда е небесно тяло, представляващо голямо кълбо газ (плазма в хидростатично равновесие), произвеждащо енергия чрез термоядрен синтез, основно превръщане на водород в хелий.

New!!: Азот и Звезда · Виж повече »

Земя

Земята е третата планета в Слънчевата система.

New!!: Азот и Земя · Виж повече »

Въглерод

Въглеродът (на латински: Carboneum, от carbo – „въглища“, химичен символ С) е химичен елемент от 14 (или 4А) група, 2 период.

New!!: Азот и Въглерод · Виж повече »

Вселена

Вселена е понятие, което обикновено означава целия пространствено-времеви континиум, в който съществуваме, заедно с всички форми на енергия и материя в него – планети, звезди, галактики и междугалактично пространство.

New!!: Азот и Вселена · Виж повече »

Взривно вещество

Предупредителен знак за опасност от взрив Подготовка за унищожаване чрез взривяване на боеприпаси с експлозив C4 Взривните вещества (или експлозиви) са химически съединения или техни смеси, способни в резултат на определени външни въздействия да се взривят, увеличавайки рязко и многократно обема си, при което обикновено отделят топлина и светлина.

New!!: Азот и Взривно вещество · Виж повече »

Група 15 на периодичната система

#пренасочване Пниктоген.

New!!: Азот и Група 15 на периодичната система · Виж повече »

Градус Целзий

---- Градус Целзий (означение °C) е единица за измерване на температура.

New!!: Азот и Градус Целзий · Виж повече »

ДНК

#пренасочване Дезоксирибонуклеинова киселина.

New!!: Азот и ДНК · Виж повече »

Даниъл Ръдърфорд

Даниъл Ръдърфорд (Daniel Rutherfordh) е шотландски химик и лекар, който е известен с откриването на азота през 1772 г.

New!!: Азот и Даниъл Ръдърфорд · Виж повече »

Джоузеф Пристли

Джоузеф Пристли (Joseph Priestley) е английски химик, теолог и философ, член на Лондонското кралско дружество (1767).

New!!: Азот и Джоузеф Пристли · Виж повече »

Джон Уилям Стрът

Джон Уилям Стрът, трети лорд Рейли (John Strutt, 3rd Baron Rayleigh) e английски физик, носител на Нобелова награда за физика през 1904 година.

New!!: Азот и Джон Уилям Стрът · Виж повече »

Електронен слой

Електронен слой в атома е съвкупността от позволени състояния на електрон с определена енергия и може да се онагледи като орбитата около ядрото, следвана от електроните с тази енергия.

New!!: Азот и Електронен слой · Виж повече »

ИзходящIncoming
Хей! Ние сме на Facebook сега! »