Logo
Юнионпедия
Съобщение
Предлага се в Google Play
New! Свали Юнионпедия на вашия Android ™!
Изтегляне
По-бързо от браузъра!
 

Агрономия

Index Агрономия

Агрономията е част от агрикултурните науки.

16 отношения: Общо земеделие, Овощарство, Агрохимия, Агрометеорология, Агроекология, Растениевъдство, Списък на земеделски теми, Фитопатология, Физиология на растенията, Цветарство, Зеленчукопроизводство, Биохимия на растенията, Ботаника, Градинарство, Ентомология, Лозарство.

Общо земеделие

Общото земеделие е най-старата аграрна наука.

New!!: Агрономия и Общо земеделие · Виж повече »

Овощарство

Овощарството е наука, която изследва културите за производство на плодове, създаването и отглеждането на насаждения от тези култури.

New!!: Агрономия и Овощарство · Виж повече »

Агрохимия

Агрохимията е наука за взаимодействието между растенията, почвата и торовете в процеса на отглеждане на селскостопански култури; за кръговрата на веществата в земеделието и за целесъобразното използване на торовете в производствения процес.

New!!: Агрономия и Агрохимия · Виж повече »

Агрометеорология

Агрометеорологията изучава метеорологичните, климатичните, хидрологичните и почвените условия в тяхното взаимодействие с обектите и процесите на селскостопанското производство.

New!!: Агрономия и Агрометеорология · Виж повече »

Агроекология

Агроекологията е приложен дял от общата екология, със съществено място за развитието и рационалната организация на аграрното производство.

New!!: Агрономия и Агроекология · Виж повече »

Растениевъдство

Посеви с културни растения в Аваре, щат Сао Пауло, Бразилия Растениевъдството е приложна наука, която изучава всестранно културното растение.

New!!: Агрономия и Растениевъдство · Виж повече »

Списък на земеделски теми

Тази статия представя списък на някои земеделски теми.

New!!: Агрономия и Списък на земеделски теми · Виж повече »

Фитопатология

Фитопатологията е наука, изучаваща болестите по растенията; причините, които ги пораждат, и борбата срещу тях.

New!!: Агрономия и Фитопатология · Виж повече »

Физиология на растенията

Физиологията на растенията е дял от биологията, който се занимава с физиологичната организация на растителната клетка, растителния орган и цялото растение.

New!!: Агрономия и Физиология на растенията · Виж повече »

Цветарство

Саксия с цветя Цветарството е подотрасъл на растениевъдството, декоратично-приложно изкуство, което се състои в отглеждане, селекция, подреждане и съхраняване на цветя.

New!!: Агрономия и Цветарство · Виж повече »

Зеленчукопроизводство

Зеленчукопроизводство е важен подотрасъл на земеделското производство.

New!!: Агрономия и Зеленчукопроизводство · Виж повече »

Биохимия на растенията

Биохимията на растенията е дял от общата биохимия и изучава химичните съединения и техните превръщания в растителния организъм.

New!!: Агрономия и Биохимия на растенията · Виж повече »

Ботаника

Ботаниката, наричана още фитология, е наука за устройството, еволюцията, разпространението, значението и класификацията на растенията, за процесите в тях и за взаимоотношенията им със заобикалящата ги среда.

New!!: Агрономия и Ботаника · Виж повече »

Градинарство

Градинарство е отрасъл на растениевъдството и представлява изкуството и дейността по отглеждане на растения.

New!!: Агрономия и Градинарство · Виж повече »

Ентомология

Ентомологията е дял на биологията, който изучава насекомите.

New!!: Агрономия и Ентомология · Виж повече »

Лозарство

Грозде от сорта „Мискет“ Лозарството е приложна наука, която има за обект културната лоза (Vitis vinifera) и нейното отглеждане.

New!!: Агрономия и Лозарство · Виж повече »

ИзходящIncoming
Хей! Ние сме на Facebook сега! »