Logo
Юнионпедия
Съобщение
Предлага се в Google Play
New! Свали Юнионпедия на вашия Android ™!
Безплатно
По-бързо от браузъра!
 

Агрометеорология

Index Агрометеорология

Агрометеорологията изучава метеорологичните, климатичните, хидрологичните и почвените условия в тяхното взаимодействие с обектите и процесите на селскостопанското производство.

23 отношения: Климат, Климатични области в България, Климатични пояси, Контрол върху метеорологичните фактори в земеделието, Почва, Облак, Аграрни науки, Агроклиматична оценка на топлообезпечеността, Агроклиматична оценка на влагообезпечеността, Агроклиматични изисквания на земеделските култури, Агроклиматично райониране на земеделските култури, Неблагоприятни агрометеорологични условия, Слънчево излъчване, Списък на земеделски теми, Температура на въздуха, Температура на почвата, Фенология, Микроклимат, Методи за агрометеорологични проучвания, Метеорологична станция, Вятър, Валеж, Влажност на въздуха.

Климат

Климатична карта Климатът (κλίμα (klimatos) — наклон) е многогодишен статистически режим на времето, характерен за дадена местност в зависимост от географското и́ положение.

New!!: Агрометеорология и Климат · Виж повече »

Климатични области в България

В зависимост от териториалното проявление на климатичните елементи и влиянието на климатичните фактори - България се поделя на пет климатични области.

New!!: Агрометеорология и Климатични области в България · Виж повече »

Климатични пояси

#пренасочване Климатична класификация на Алисов.

New!!: Агрометеорология и Климатични пояси · Виж повече »

Контрол върху метеорологичните фактори в земеделието

Контрол върху нивата на метеорологичните фактори може да се осъществи на различни нива.

New!!: Агрометеорология и Контрол върху метеорологичните фактори в земеделието · Виж повече »

Почва

---- Почвата е повърхностният рохкав изветрен пласт на земната кора.

New!!: Агрометеорология и Почва · Виж повече »

Облак

Облак Облак е видима маса кондензирани капчици или ледени кристали висящи в атмосферата над повърхността на Земята или друга планета.

New!!: Агрометеорология и Облак · Виж повече »

Аграрни науки

#пренасочване Агрономия.

New!!: Агрометеорология и Аграрни науки · Виж повече »

Агроклиматична оценка на топлообезпечеността

Агроклиматичната оценка на топлообезпечността на даден регион включва анализ върху три показателя.

New!!: Агрометеорология и Агроклиматична оценка на топлообезпечеността · Виж повече »

Агроклиматична оценка на влагообезпечеността

Влагообезпечеността e важен фактор за земеделското производство в България, тъй като недостигът на влага е по-лимитиращ от топлината за поникването, растежа и добива на традиционните култури при нашите условия.

New!!: Агрометеорология и Агроклиматична оценка на влагообезпечеността · Виж повече »

Агроклиматични изисквания на земеделските култури

За нуждите на агроклиматичното райониране не е необходимо да се знаят само изискванията на културите към отделните метеорологични елементи, но и те да се формулират количествено.

New!!: Агрометеорология и Агроклиматични изисквания на земеделските култури · Виж повече »

Агроклиматично райониране на земеделските култури

Развитието на аграрната наука показва, че разделянето на територията на страната на климатични области не е достатъчно за нуждите на земеделието.

New!!: Агрометеорология и Агроклиматично райониране на земеделските култури · Виж повече »

Неблагоприятни агрометеорологични условия

В България се засяват повече от 16 млн.дка есенници (в т.ч.смески).

New!!: Агрометеорология и Неблагоприятни агрометеорологични условия · Виж повече »

Слънчево излъчване

облаците, предизвиквайки крепускуларни лъчи. Слънчевото излъчване е съвкупността от електромагнитното и корпускулярното излъчване на Слънцето, което е основен източник на енергия и дневна светлина за Земята.

New!!: Агрометеорология и Слънчево излъчване · Виж повече »

Списък на земеделски теми

Тази статия представя списък на някои земеделски теми.

New!!: Агрометеорология и Списък на земеделски теми · Виж повече »

Температура на въздуха

Атмосферният въздух се нагрява слабо непосредствено от слънчевата радиация.

New!!: Агрометеорология и Температура на въздуха · Виж повече »

Температура на почвата

Слънчевата радиация, достигнала повърхността на земята, се трансформира в топлина.

New!!: Агрометеорология и Температура на почвата · Виж повече »

Фенология

Фенологията като клон на науката агрометеорология се занимава с установяване на взаимните връзки между сезонните явления в живота на растенията (техния растеж, развитие и продуктивност) и агрометеорологичните и агроклиматичните условия.

New!!: Агрометеорология и Фенология · Виж повече »

Микроклимат

Микроклимат се нарича климатът на неголяма територия от земната повърхност, който се различава от климатите на съседните територии и се обуславя от микромащабни особености на релефа като наличието на водоеми, малки форми на релефа като хълмове и долини, почви и растително разнообразие, жилищни постройки и други.

New!!: Агрометеорология и Микроклимат · Виж повече »

Методи за агрометеорологични проучвания

Агрометеорологията използва редица методи на науките, с които тя се намира във взаимодействие.

New!!: Агрометеорология и Методи за агрометеорологични проучвания · Виж повече »

Метеорологична станция

Метеорологичните станции са съоръжения, снабдени с инструменти за извършване на наблюдения и измервания на атмосферните условия с цел изготвянето на прогнози за времето и изследване на закономерностите в климата.

New!!: Агрометеорология и Метеорологична станция · Виж повече »

Вятър

Вятърът представлява движение на въздушите маси от места с високо към места с ниско атмосферно налягане.

New!!: Агрометеорология и Вятър · Виж повече »

Валеж

Под валеж в метеорологията се разбира както падналата от облаците вода, така и водата, отложена (кодензирана) по земната повърхност и предметите.

New!!: Агрометеорология и Валеж · Виж повече »

Влажност на въздуха

Влажността на въздуха (още влажност на атмосферата) е мярка за количеството водна пара във въздуха и е една от най-съществените характеристики на времето и климата.

New!!: Агрометеорология и Влажност на въздуха · Виж повече »

Пренасочва тук:

Агрометеорологична информация.

ИзходящIncoming
Хей! Ние сме на Facebook сега! »